Malülen emeklilik için SGK’yı dava etmelisiniz - 30 Ocak 2013

Ali Tezel

30 Ocak 2013


Malülen emeklilik için SGK’yı dava etmelisiniz

Malülen emekliliğin sağlıkla ilgili ön şartı işe girildiğinde malül sayılacak derecede hasta olmamaktır ama SGK oranı ne olursa olsun işe girmeden evvel var olan hastalıklarda malülen emekli etmez… Mahkeme ile emekli olabilirsiniz…

Ali bey, doğuştan rahatsızım ama işe girdiğimde hastalığım çalışmama engel olmuyordu yıllar geçtikçe arttı ve şimdi malülen emekli olmak istiyorum. Ancak, SGK bu hastalığım sebebiyle malülen emekli etmiyor, bu hastalık doğuştan varmış diyorum. Şimdi ne yaparak olabilir miyim? İsmi Saklı

Sayın okurum, malülen emekliliğin iki temel şartı var birincisi sigortalılık şartları ikincisi de sağlık şartları. Sigortalılık şartı olarak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır. Sağlık şartı olarak da işe girmeden evvel en az yüzde 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın yüzde 60 veya daha fazla oranda olması gerekir.

***SGK DOĞUŞTAN HASTALIĞI OLANDA ORANA BAKMADAN REDDEDER
Yasa gereğince, hastalık doğuştan da olsa işe girmeden evvel yüzde 60 oranında az rapor oranına sahip olmak gerekir ve bu hastalık veya sakatlık işe girdikten sonra artmış ve yüzde 60 oranını aşmışsa malülen emekli edilmeniz gerekir ama SGK, oranı kaç olursa olsun işe girmeden evvel var olan rahatsızlıklarda, rahatsızlık sonradan artsa da emekli etmez. Bu sebeple sırasıyla şu işlemleri takip etmelisiniz. Önce, işten çıkın ve SGK’ya malülen emeklilik için talepte bulunun, SGK sağlık raporu oranı sebebiyle reddederse, SGK Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edin, itirazınız reddolunca da İş Mahkemesinde dava edin. Davanız için size örnek bir yargı kararı veriyorum.

***ÖRNEK YARGI KARARI
T.C.YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/9350
• KİMLERİN MALUL SAYILACAĞI ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Sağlık Kurulu Raporundaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedenler )
• MALULİYET AYLIĞI İSTEMİ ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )
• MALUL SAYILMA ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedenler - Maluliyet Aylığı İsteminin Kabulü Gereği )
• ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - lk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )
506/m.53

ÖZET : Davacı, çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davacının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki çalışma gücü kaybı oranının % 63 olduğu ve bu oranın 2/3 oranı karşılığını oluşturan % 66,66 oranının altında kaldığı gözetilerek; ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızası bulunmayan, sağlık kurulu raporundaki görme kaybına ilişkin çalışma gücü kaybı oranı da eklendikten sonra, çalışma gücünün 2/3'ünü kaybetmiş konuma düşen davacının isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.Not: 1.10.2008 gününden önce malülen emeklilikte 506 sayılı Kanuna göre üçte iki (yüzde 66) oranı gerekiyordu, 1.10.2008 gününden itibaren 5510 ile oran yüzde 60 olmuştur.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5960