2012 Asgari Ücret, Asgari Ücret 2012 Yılı ***** AYRINTILI *****

2013 ASGARİ ÜCRET

1 Ocak 2013 yılında ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı ve net asgari ücret tutarı belirlendi.

 

1 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.07.2013-31.12.2013

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1.021,50
ASGARİ ÜCRET 877,50
SSK PRİMİ % 14 143,01 SSK PRİMİ % 14 122,85
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,22 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,78
GELİR VERGİSİ %15 56,84 (*) GELİR VERGİSİ %15 38,48
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 7,75 DAMGA VERGİSİ % 07,59 6,66
KESİNTİLER TOPLAMI 217,82 KESİNTİLER TOPLAMI 176,77
NET ASGARİ ÜCRET 803,68 (**) NET ASGARİ ÜCRET 700,73
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1021,50 ASGARİ ÜCRET 877,50


SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

148,12 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 127,24


İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

20,43

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

17,55İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.190,05 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.022,29KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 1.021,50 ASGARİ ÜCRET 1.021,50
SSK PRİMİ % 14 143,01 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 148,12
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,22 İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 20,43
KESİNTİLER TOPLAMI 153,23 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.190,05
NET ASGARİ ÜCRET 868,27

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.

 


HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ


ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.01.2013-30.06.2013

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60
ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ % 14 137,00 SSK PRİMİ % 14 117,47
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,39
GELİR VERGİSİ %15 51,37 (*) GELİR VERGİSİ %15 33,59
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 7,43 DAMGA VERGİSİ % 07,59 6,37
KESİNTİLER TOPLAMI 205,59 KESİNTİLER TOPLAMI 165,82
NET ASGARİ ÜCRET 773,01 (**) NET ASGARİ ÜCRET 673,28
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60 ASGARİ ÜCRET 839,10


SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

141,90 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 121,67


İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

19,57

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,78İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

977,55KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 978,60 ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMİ % 14 137,00 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 141,90
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79 İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 19,57
KESİNTİLER TOPLAMI 146,79 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07
NET ASGARİ ÜCRET 831,81

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.


HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

 

 

 

2012 Asgari Ücret

2012 Asgari Ücret tutarı İle İlgili Son Yayınlanan Haber Aşağıdadır.

2012 ASGARİ ÜCRET ve AGİ TABLOSU

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)
16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 940,50 TL 805,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 131,67 TL 112,77 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,41 TL 8,06 TL
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 TL 684,67 TL
Gelir Vergisi 119,91 TL 102,70 TL
Damga Vergisi 6,21 TL 5,32 TL
Kesintiler Toplamı 267,20 TL 228,85 TL
Net Ücret 673,30 TL 576,65 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 183,40 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 18,81 TL
Toplam İşveren Katkısı 202,21 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 940,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 131,67 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 9,41 TL
Damga Vergisi (% 0,66)

-

Kesintiler Toplamı 141,08 TL
Net Ücret 799,42 TL

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 886,50 TL 760,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,42 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Kesintiler Toplamı 251,86 TL 216,06 TL
Net Ücret 634,64 TL 544,44 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 172,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 17,73 TL
Toplam İşveren Katkısı 190,60 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 886,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 124,11 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 8,87 TL
Damga Vergisi (% 0,66)

-

Kesintiler Toplamı 132,98 TL
Net Ücret 753,52 TL

 


2012 AGİ, 2012 Asgari Geçim İndirimi Tablosu İçin Buraya Tıklayınız

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe