4 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gediz Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2013/5859 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2015 Tarihli ve 2013/3845 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri