23 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2016/8507    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2016/6, K: 2016/7 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/96, K: 2016/9 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri