İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler, Evraklar

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler, Evraklar

işyeri açılışında gerekli olan belgeleri, evrakları

 

İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNE EKLENECEK BELGELER

§ Kurumlar Vergisi Mükellefleri

· Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgeleri, noter onaylı imza sirküleri,

· Ticaret sicil memurluğuna başvuru belgesi, (Ticaret sicil memurlukları tescil için müracaat eden mükelleflerin başvuru evraklarının birer örneğini ilgili vergi dairesine gönderirler. Bu mükelleflerin işe başlama yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.),

· Şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği,

işe başlama bildirimine eklenir.

 

§ Dernekler

· Dernek tüzüğü,

· Dernek başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi,

işe başlama bildirimine eklenir.

 

§ Kooperatifler

· Kooperatif başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi,

· Kooperatif esas sözleşmesi,

işe başlama bildirimine eklenir.

§ Vakıflar

· Vakıf senedi,

· Vakıf başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi,

işe başlama bildirimine eklenir.

 

Mükellefler işe başlama bildirimini vergi dairesine ibraz ettikten ya da Ticaret Sicil memurluklarınca başvuru evrakları vergi dairesine ulaştırıldıktan sonra, vergi dairesince aynı gün, aynı gün yapılmasının mümkün olmaması halinde ertesi gün, mükelleflerin işyerinde yapılacak bir yoklama ile işe başladıkları tespit edilir. Yapılan yoklamanın sonucuna göre mükellefe vergi numarası verilerek, mükellefiyet başlatılır.

Vergi mükellefiyetinin başlaması ile mükelleflerin vergilendirmeye yönelik beyanname verme, vergi ödeme ve vergi levhası tasdik ettirme gibi sorumlulukları da başlamış olur.

§ Yabancı Kurumun Türkiye’de Şube ve İrtibat Bürosu Açması Halinde İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler

Yabancı kurumun Türkiye’de şube açması halinde işe başlama bildirimine eklenecek belgeler şunlardır:

· Merkezin bulunduğu yabancı ülkenin kanunlarına göre hukuki varlığını gösteren belgenin Türk makamlarınca onaylı sureti,

· Daimi temsilcinin kimlik ve ikametgah belgeleri,

· Daimi temsilcinin noter tasdikli imza beyanı,

· Ticaret Sicil Gazetesi.

Yabancı kurumun Türkiye’de irtibat bürosu açması halinde işe başlama bildirimine eklenecek belgeler şunlardır:

· Merkezin bulunduğu yabancı ülkenin kanunlarına göre hukuki varlığını gösteren belgenin (sözleşme v.s.) Türk makamlarınca onaylı sureti,

· İrtibat bürosu açmak için Hazine Müsteşarlığından alınan izin belgesinin sureti,

· Daimi temsilcinin kimlik ve ikametgah belgeleri,

· Daimi temsilcinin noter tasdikli imza beyanı,

Adınız:
Sizin E-posta Adresiniz:
Arkadaşınızın E-posta Adresi:
E-posta Grubuna Ücretsiz Kaydol (E-posta grubu nedir?)

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Hizmet ve Altyapı: VKC Bilişim - Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi