Kanunlar - Yasalar (Yeni ve Eski)

Sayı İçerik Başlığı
1 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (5258 sayılı, numaralı, nolu yasası)
2 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5921 Numaralı, Nolu Kanun) - 5 Şubat 2010
3 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, AATUHK (6183 sayılı, numaralı, nolu yasası)
4 Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun (5273 sayılı, numaralı, nolu yasası)
5 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (5043 sayılı, numaralı, nolu yasası)
6 Bağkur Kanunu Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (1479 sayılı, numaralı, nolu yasası)
7 Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (5020 sayılı, numaralı, nolu yasası)
8 Basın Kanunu (5187 sayılı, numaralı, nolu yasası)
9 Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun (5025 sayılı, numaralı, nolu yasası)
10 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4684 sayılı, numaralı, nolu yasası)
11 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4969 sayılı, numaralı, nolu yasası)
12 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5234 sayılı, numaralı, nolu yasası)
13 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (213, 6183, 3065, 4691, 193, 5422, 2978, 197 Sayılı Kanunlar) (5035 sayılı, numaralı, nolu yasası)
14 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4761 sayılı, numaralı, nolu yasası)
15 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4842 sayılı, numaralı, nolu yasası)
16 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)
17 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun 5021 sayılı, nolu
18 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun (4962 sayılı, numaralı, nolu yasası)
19 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kanun ve Bazı Kanunlara İlişkin) (4964 sayılı, numaralı, nolu yasası)
20 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5795 sayılı, numaralı, nolu yasası) 1 Ağustos 2008
21 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5228 sayılı, numaralı, nolu yasası)
22 Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK K. Hükmünde Kararname 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4966 sayılı, numaralı, nolu yasası)
23 Bazı Kanunlarda ve MPİ, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4971 sayılı, numaralı, nolu yasası)
24 Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun (4854 sayılı, numaralı, nolu yasası)
25 Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun (2495 sayılı, numaralı, nolu yasası)
26 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (5811 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 22 Kasım 2008
27 Belediye Kanunu (Yeni) (5393 sayılı, numaralı, nolu yasası)
28 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 sayılı, numaralı, nolu yasası)
29 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4577 sayılı, numaralı, nolu yasası)
30 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun (2576 sayılı, numaralı, nolu yasası)
31 Borçlar Kanunu (818 sayılı, numaralı, nolu yasası)
32 Borçlar Kanunu (818 sayılı, numaralı, nolu yasası)
33 Bütçe Kanunu (2004 Mali Yılı) (5027 sayılı, numaralı, nolu yasası)
34 Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216 sayılı, numaralı, nolu yasası)
35 Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun (4853 sayılı, numaralı, nolu yasası)
36 Çek Kanunu, Yasası, 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu, 2009 Yılı, 2010 Yılı, Yeni Çek Kanunu (Yasası)
37 Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun (3167 sayılı, numaralı, nolu yasası)
38 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4814 sayılı, numaralı, nolu yasası)
39 Çeşitli Kanunlarda Değişikik Yapılmasına Dair Kanun (5841 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 14 Mart 2009
40 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)
41 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Türk Telekom Özelleştirilmesi) (406, 7269, 2813, 4389) 5189 sayılı, numaralı, nolu yasası
42 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ( 4928 sayılı, numaralı, nolu yasası)
43 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (1580, 2464, 3984, 3257 ve 5846) (Fikir ve Sanat Eserleri) 5101 sayılı, numaralı, nolu yasası
44 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4748 sayılı, numaralı, nolu yasası)
45 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4771 sayılı, numaralı, nolu yasası)
46 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4903 sayılı, numaralı, nolu yasası)
47 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4963 sayılı, numaralı, nolu yasası)
48 Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4916 sayılı, numaralı, nolu yasası)
49 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4786 sayılı, numaralı, nolu yasası)
50 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ((5805 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 23 Ekim 2008
51 Damga Vergisi Kanunu (488 sayılı, numaralı, nolu yasası)
52 Danıştay Kanunu (2575 sayılı, numaralı, nolu yasası)
53 Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5183 sayılı, numaralı, nolu yasası)
54 Değerli Kağıtlar Kanunu (210 sayılı, numaralı, nolu yasası)
55 Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun (2581 sayılı, numaralı, nolu yasası)
56 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun (5072 sayılı, numaralı, nolu yasası)
57 Dernekler Kanunu (5253 sayılı, numaralı, nolu yasası)
58 Dernekler Kanunu (5253 sayılı, numaralı, nolu yasası)
59 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5832 Sayılı Kanun) - 22 Ocak 2009
60 Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5223 sayılı, numaralı, nolu yasası)
61 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 sayılı, numaralı, nolu yasası)
62 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (4875 sayılı, numaralı, nolu yasası)
63 E-imza, Elektronik İmza Kanunu (5070 sayılı, numaralı, nolu yasası)
64 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun (4837 sayılı, numaralı, nolu yasası)
65 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5258 sayılı, numaralı, nolu yasası)
66 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5195 sayılı, numaralı, nolu yasası)
67 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalş. SSK Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kan. Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun (4956 sayılı)
68 Finansal Kiralama Kanunu (3226 sayılı, numaralı, nolu yasası)
69 Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4444 sayılı, numaralı, nolu yasası)
70 Gelir Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4783 sayılı, numaralı, nolu yasası)
71 Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4710 sayılı, numaralı, nolu yasası)
72 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5105 sayılı, numaralı, nolu, yasası)
73 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179 sayılı, numaralı, nolu yasası)
74 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4910 sayılı, numaralı, nolu yasası)
75 Harcırah Kanunu (6245 sayılı, numaralı, nolu yasası)
76 Harçlar Kanunu (492 sayılı, numaralı, nolu yasası)
77 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5074 sayılı, numaralı, nolu yasası)
78 Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına ... Kanunu (4707 sayılı, numaralı, nolu yasası)
79 İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4949 sayılı, numaralı, nolu yasası)
80 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5092 sayılı, numaralı, nolu yasası)
81 İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577 sayılı, numaralı, nolu yasası)
82 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (5779 Sayılı, Numaralı, Nolu)
83 İş Kanunu (4857 sayılı, numaralı, nolu yasası)
84 İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4773 sayılı, numaralı, nolu yasası )
85 İşsizlik Sigortası Kanunu (4447 sayılı, numaralı, nolu yasası)
86 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5921 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa) - 18 Ağustos 2009
87 İstanbul Şehrinde Yapılacak (2009 Yılında ) Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun (5804 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 23 Ekim 2008
88 İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SS Kanunu ve 631 Sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4747 sayılı, nolu yasası)
89 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapımasına Dair Kanun (4818 sayılı, numaralı, nolu yasası)
90 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 sayılı, numaralı, nolu yasası)
91 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (4749 sayılı, numaralı, nolu yasası)
92 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5787 sayılı, numaralı, nolu yasası)
93 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı, numaralı, nolu yasası)
94 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (4688 sayılı, numaralı, nolu yasası)
95 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5198 sayılı, numaralı, nolu yasası)
96 Kamu İhale Kanunu (4734 sayılı, numaralı, nolu yasası)
97 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 sayılı, numaralı, nolu yasası)
98 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4736 sayılı, numaralı, nolu yasası)
99 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sayılı, numaralı, nolu yasası)
100 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun (3095 sayılı, numaralı, nolu yasası)
101 Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak. Kan. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun H. K. Değ. Yapılmasına Dair Kanun (4208 sayılı, nolu)
102 Karayolları Trafik Kanunu İle Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4896 sayılı, numaralı, nolu yasası)
103 Karayolu Taşıma Kanunu (4925 sayılı, numaralı, nolu yasası)
104 Karşılıksız Çek ve Prostestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun (5834 Sayılı Kanun) - 28 Ocak 2009
105 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun (5033 sayılı, numaralı, nolu yasası)
106 Kat Mülkiyeti Kanunu (634 sıralı, numaralı, nolu yasası)
107 Kat Mülkiyeti Kanunu (634 sıralı, numaralı, nolu yasası)
108 Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu Ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4503 sayılı, numaralı, nolu yasası)
109 KDV Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 sayılı, numaralı, nolu yasası)
110 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (5225 sayılı, numaralı, nolu yasası)
111 Kurumlar Vergisi Kanunu - Yeni (5520 sayılı, numaralı, nolu yasası)
112 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (5177 sayılı, numaralı, nolu yasası)
113 Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628 sıralı, numaralı, nolu yasası)
114 Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4743 sayılı, numaralı, nolu yasası)
115 Mali Yılı Bütçe Kanunu 2008 Yılı (4833 sayılı, numaralı, nolu yasası)
116 Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5833 Sayılı Nolu Kanun) - 28 Ocak 2009
117 Mera Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5178 sayılı, numaralı, nolu yasası)
118 Milletlerarası Tahkim Kanunu (4686 sayılı, numaralı, nolu yasası)
119 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5005 sayılı, numaralı, nolu yasası)
120 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5257 sayılı, numaralı, nolu yasası)
121 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (197 sayılı, numaralı, nolu MTV yasası)
122 Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5134 sayılı, numaralı, nolu yasası)
123 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5222 sayılı, numaralı, nolu yasası)
124 Öğle Dinlenmesi Kanunu, Tatili, Molası (6301 sayılı, numaralı, nolu yasası)
125 Olağanüstü Hal bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4325 sayılı, numaralı, nolu yasası)
126 Organik Tarım Kanunu (5262 sayılı, numaralı, nolu yasası)
127 Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)
128 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu (4999 sayılı, numaralı, nolu yasası)
129 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5217 sayılı, numaralı, nolu yasası)
130 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (5188 sayılı, numaralı, nolu yasası)
131 Özel Tüketim Vergisi Kanunu, ÖTV (4760 sayılı, numaralı, nolu yasası)
132 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4046 sayılı, numaralı, nolu yasası)
133 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5148 sayılı, numaralı, nolu yasası)
134 Petrol Piyasası Kanunu (5015 sayılı, numaralı, nolu yasası)
135 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5259 sayılı, numaralı, nolu yasası)
136 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RTÜK (4756 sayılı, numaralı, nolu yasası)
137 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı, numaralı, nolu yasası)
138 RTÜK, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5785 sayılı, numaralı, nolu yasası)
139 Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı, numaralı, nolu yasası)
140 Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5810 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 25 Kasım 2008
141 Sigorta Murakabe Kanunu - Mülga (7397 sayılı, numaralı, nolu yasası)
142 Sigortacılık Kanunu (5684 sayılı, numaralı, nolu yasası)
143 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun (5224 sayılı, numaralı, nolu yasası)
144 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun (4911 sayılı, numaralı, nolu yasası)
145 SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5786 Numaralı, Nolu, Sayılı)
146 SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yasa (28 Temmuz 2008)
147 SM, SMMM, YMM, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 sayılı, numaralı, nolu yasası)
148 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunu (2829 sayılı, numaralı, nolu yasası)
149 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu (4947 sayılı, numaralı, nolu yasası)
150 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri SSK, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SSK ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hak. Kanun
151 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri SSK, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bağımsız Çalışanlar SSK ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar SSK Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu (4759 sayılı)
152 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5264 sayılı, numaralı, nolu yasası)
153 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 Sayılı Kanun)
154 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5797 Sayılı Kanun, Yasa) - 19 Ağustos 2008
155 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5263 sayılı, numaralı, nolu yasası)
156 SPK - Sermaye Piyasası Kanunu (2499 sayılı, numaralı, nolu yasası)
157 SSK Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (4958 sayılı, numaralı, nolu yasası)
158 SSK, Tarım İşçileri, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Göre Gelir veya Aylık Almakta... Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Sosyal Sigortalar Kanunu (5073 sayılı, nolu yasası)
159 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun (4950 sayılı, numaralı, nolu yasası)
160 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (5191 sayılı, numaralı, nolu yasası)
161 T.C. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709 sayılı, numaralı, nolu kanunu)
162 T.C. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5170 sayılı, numaralı, nolu yasası)
163 T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun (5083 sayılı, numaralı, nolu yasası)
164 T.C. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4839 sayılı, numaralı, nolu yasası)
165 T.C. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4919 sayılı, numaralı, nolu yasası)
166 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (4872 sayılı, numaralı, nolu yasası)
167 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5831 Sayılı) - 27 Ocak 2009
168 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5782 Sayılı, Numaralı, Nolu)
169 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun (4572 sayılı, numaralı, nolu yasası)
170 Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (2926 sayılı, numaralı, nolu yasası)
171 Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu (5200 sayılı, numaralı, nolu yasası)
172 Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4829 sayılı, numaralı, nolu yasası)
173 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 sayılı, numaralı, nolu yasası)
174 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5071 sayılı, numaralı, nolu yasası)
175 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret, Sanayi , Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun (4725 sayılı, numaralı, nolu yasası)
176 Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4952 sayılı, numaralı, nolu yasası)
177 TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu (5174 sayılı, numaralı, nolu yasası)
178 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4767 sayılı, numaralı, nolu yasası)
179 TTK, Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5274 sayılı, numaralı, nolu yasası)
180 TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nolu yasası)
181 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4822 sayılı, numaralı, nolu yasası)
182 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4957 sayılı, numaralı, nolu yasası)
183 Türk Ceza Kanunu - TCK (5237 sayılı, numaralı, nolu yasası)
184 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4785 sayılı, numaralı, nolu yasası)
185 Türk Medeni Kanunu (4721 sayılı, numaralı, nolu yasası)
186 Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (4722 sayılı, numaralı, nolu yasası)
187 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1567 sayılı, numaralı, nolu yasası)
188 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4961 sayılı, numaralı, nolu yasası)
189 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5827 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 30 Aralık 2008
190 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, TPE (5000 sayılı, numaralı, nolu yasası)
191 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4884 sayılı, numaralı, nolu yasası)
192 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5266 sayılı, numaralı, nolu yasası)
193 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4862 sayılı, numaralı, nolu yasası)
194 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4866 sayılı, numaralı, nolu yasası)
195 Türkiye İş Kurumu Kanunu - işkur (4904 sayılı, numaralı, nolu yasası)
196 Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün ve Tütün Mamüllerinin... 4046 Sayılı Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (4955 sayılı, numaralı, nolu yasası)
197 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5892 sayılı, numaralı, nolu yasası) - 27 Nisan 2009
198 Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun (4680 sayılı, numaralı, nolu yasası)
199 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına dair Kanun (4703 sayılı, numaralı, nolu yasası)
200 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (4757 sayılı, numaralı, nolu yasası)
201 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (7338 sayılı, numaralı, nolu yasası)
202 Vergi Barışı Kanunu (4811 sayılı, numaralı, nolu yasası)
203 Vergi Barışı Kanununda (4811 Sayılı) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4849 sayılı, numaralı, nolu yasası)
204 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5281 sayılı, numaralı, nolu yasası)
205 Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında , Bankalar , Posta ile Pasaport .. Hakkında Kanun
206 Vergi Usul Kanunu VUK, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5024 sayılı, numaralı, nolu yasası)
207 Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4751 sayılı, numaralı, nolu yasası)
208 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (Mülga) (6224 sayılı, numaralı, nolu yasası)
209 Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun (5086 sayılı, numaralı, nolu yasası)
210 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (4817 sayılı, numaralı, nolu yasası)
211 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5205 sayılı, numaralı, nolu yasası)
212 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5084 sayılı, numaralı, nolu yasası)
213 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TZOB (5187 sayılı, numaralı, nolu yasası)

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe