Kooperatif Kuruluşu - Kuruluş İşlemleri

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Kooperatif Kuruluşuna Nasıl İzin verilir?

Bakanlığımızca hazırlanarak uygulamaya konulan Örnek Anasözleşmelerin aynen kabul edilmesi halinde, Konut Yapı, Toplu İşyeri Yapı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı, Tüketim, Turizm Geliştirme, Temin Tevzi, Küçük Sanat, Motorlu Taşıyıcılar, Üretim ve Pazarlama, Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri’nin kuruluşlarına İl Müdürlüklerince izin verilmektedir.

 

 • Kuruluş Aşamasında İstenilen Belgeler4

 

·        Konut Yapı  ve Toplu İşyeri Yapı Turizm Geliştirme, Tüketim, Temin Tevzii Kooperatifi

 • Dilekçe

 • Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet  anasözleşme

 • Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu     

·        Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

 • Dilekçe

 • Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet  anasözleşme

 • Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu

 • Kurucuların taşıyıcılığı fiilen meslek edinmiş şoför esnafı olduklarına  dair kayıtlı oldukları mahalli Şoförler Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından verilmiş belge

 • Kurucuların sahip oldukları araçların İl Trafik Şubesine kayıtlı olduklarına ilişkin ruhsatnamelerin noter tasdikli birer sureti

 • Kurucuların Mahalli Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olmadıklarına dair Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge

·        Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi-Küçük Sanat Kooperatifi

 • Dilekçe

 • Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet  anasözleşme

 • Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu

 • Kurucu ortakların ortaklık şartlarını taşıdıklarına dair Dernek veya Ticaret ve Sanayi Odaları ile  Vergi Dairesinden alınmış bir belge

·        Üretim Pazarlama Kooperatifi

 • Dilekçe

 • Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet  anasözleşme

 • Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu

 • Kooperatif kurucularının kooperatif konusuyla ilgili üretimde bulunduklarına dair Ziraat Odasından ya da ilgili kurumdan ve Vergi Dairesinden alınmış belge

Yukarıda sayılan kooperatiflerin dışındaki Tarım Satış, İşletme, Eğitim ve Kültür, Yayıncılık, Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet, Deniz Taşıyıcıları, Tahmil ve Tahliye kooperatifleri ile Tüm birlik ve merkez birliklerinin kuruluşları ve anasözleşmelerinin diğer maddelerinde yapılmak istenilen değişikliklere Bakanlığımızca (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) izin verilmektedir.

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe