Kooperatifin Kuruluşu ve Yapılacak İşlemler (Soru-Cevap)

KOOPERATİFİN KURULUŞU VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

1.KOOPERATİFİN KURULUŞU

 Soru 1-Kooperatifin ticaret ünvanlarının seçiminde ve bu ünvanlara yapılacak ilavelerde nelere dikkat edilmesi gerekir?

 -Kooperatifler, ticaret ünvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer veremezler.

 Soru 2- Kooperatif nasıl kurulur?

 - Kooperatif kurabilmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan veya bu konuda yetki verilen İl Müdürlüklerinden izin almak gerekir.

 Soru 3- Kooperatiflere kimler ortak olabilir?

 - Kooperatiflere; ancak gerçek kişiler, kamu hukuku tüzel kişileri ve bazı özel hukuk tüzel kişileri ortak olabilir.

 KOOPERATİFE ORTAK OLMA

 Soru 4- Kooperatife ortak olurken hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

 - Kooperatife ortak olmadan önce kişisel araştırma yapılmalıdır.

 Soru 5- Kooperatife nasıl ortak olunur?

 - Kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvurulur.

 ORTAKLIKTAN ÇIKMA

 Soru 6- Her ortak kendi isteğiyle kooperatiften çıkabilir mi?

 - Her ortak kendi isteğiyle kooperatiften çıkabilir.

 ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

 Soru 7- Kooperatif arsaların parasını verdikten sonra ortaklardan para talep edebilir mi?

 - Bir ortak kooperatiften çıkmadığı veya çıkarılmadığı sürece ortaklık sıfatı devam eder.

 Soru 8- Parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortak kooperatiften çıkarılabilir mi?

 - Parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortak kooperatiften çıkarılabilir.

 Soru 9- Kooperatifin vergi borcunu ödemek için ortaklardan para istenebilir mi?

 - Kooperatifin borçları ortakların katkılarıyla ödenir.

 Soru 10- Cumhuriyet Savcılığına şikayet etmek ortaklıktan çıkarılma sebebi olabilir mi?

 - C.Savcılığa şikayette bulunmak ortaklıktan çıkarılma sebebi olamaz.

 Soru 11- Taahhüdünü yerine getirmeyen ortağı yasa ve ana sözleşmede öngörülen biçimde ihtar ve tebligatlar yapılmadan ortaklıktan çıkarmak mümkün mü?

 - Taahhüdünü yerine getirmeyen ortağı yasa ve ana sözleşmede öngörülen biçimde ihtar ve tebligatlar yapılmadan kooperatif ortaklığından çıkarılamaz.

 ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARININ TEBLİĞ EDİLMESİ

 Soru 12- Ortaklıktan çıkarma kararı noter vasıtasıyla tebliğ edilmeden bir kimse ortaklıktan çıkarılabilir mi?

 - Kooperatif ortaklığından çıkarılma kararı Noter aracılığıyla tebliğ edilmelidir.

 Soru 13- Kooperatif çıkarma kararını,ilan yoluyla veya elden tebliğ edebilir mi?

 - Kooperatif çıkarma kararını ilan yoluyla ve bizzat tebliğ edemez.

 Soru 14- Ortağın,çıkarma kararının alındığı genel kurul toplantısında bulunması,tebliğ yerine geçer mi?

 - Ortağın,çıkarma kararının alındığı genel kurul toplantısında bulunması,tebliğ yerine geçmez.

 ÇIKARILAN ORTAĞIN HAK ARAMA YOLLARI

 Soru 15- Çıkarılan ortak hangi yollarla hak arayabilir?

 - Çıkarılan ortak birkaç yolla hak arayabilir.

    a)Çıkarma kararı yönetim kurulunca verilmişse;ortak,kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde;

-Dilerse,genel kurula itiraz ederek,kararın kaldırılmasını istemek,

-Dilerse,yönetim kurulu kararı aleyhine itiraz davası açmak,

şeklinde haklarından yalnız birini kullanabilir.

    b)Çıkarma kararı genel kurulca verilmişse;bu durumda çıkarma kararının ortağa tebliğ tarihinden itibaren ortakça 3 ay içinde ‘itiraz davası’ açılabilir.

 Soru 16- Ortaklar,kooperatif aleyhine hangi davaları açabilir?

 - Ortak kooperatif aleyhine ancak ‘itiraz davası’ veya ‘bozma davası’ açabilir.

 Soru 17- Çıkarma kararı kesinleşmeden yeni ortak alınabilir mi?

 - Çıkarma kararı kesinleşmeden önce yeni ortak alınamaz

ÇIKARILMA KARARI KESİNLEŞMEYEN ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Soru 18- Haklarında alınan çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların, hak ve yükümlülükleri,aynen devam eder mi?

 - Haklarında alınan çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri aynen devam eder.

 ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA

 Soru 19- Çıkan ve çıkarılan ortaklar kooperatiften ne talep edebilir?

 - Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona eren ortakların ‘sermaye ve diğer alacakları’ geri verilir.

 Soru 20- Ortaklığı sona eren kişilerin sermaye ve diğer alacakları,keyfi olarak geciktirilebilir mi?

 - Ortaklığı sona eren kişilerin sermaye ve diğer alacakları,keyfi olarak geciktirilemez.

 Soru 21- Çıkan ve çıkarılan ortakların alacak ve borçları,kaç yıl gecikince zaman aşımına uğrar?

 - Çıkan ve çıkarılan ortakların alacak ve hakları beş yıl geçince zaman aşımına uğrar.

 ORTAKLIĞI DEVRİ

 Soru 22- Ortaklığın devri sebebiyle,taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenebilir mi?

 - Ortaklığın devri sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.

 Soru 23- Bir pay,birden fazla kişiye devredilebilir mi?

 - Bir paya birden fazla kişi ortak olamaz.

 HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK

 Soru 24- Kooperatif kurucuları,yönetim kurulu üyeleri,emanet komisyonu üyeleri kuraya katılmadan daire seçebilir mi?

 - Ortaklar,hak ve vecibelerde eşittir.

 Soru 25- Ortak fazla ödediği parayı kooperatiften isteyebilir mi?

 - Ortak fazla ödediği parayı kooperatiften isteyebilir.

 Soru 26- Sonradan ortak olan kişilerden fazla para istenebilir mi?

 - Ortaklar arasında eşitlik prensibi esastır.

 ORTAKLARIN HAKLARI

 Soru 27- Ortakların hangi konularda bilgi edinme hakkı vardır?

 - Ortakların her konuda bilgi edinme hakları vardır.

 Soru 28- Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarına katılabilmek için ortaklık sürelerine bakılır mı?

 - Yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarına katılabilmek için ortaklık sürelerine bakılmaz.

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe