Kooperatif (Kooperatiflerin) Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ

 Soru 57- Devlet memurları hangi kooperatiflerde görev alabilirler?

 - Devlet memurları;yapı,kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.

 YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI

 Soru 58- Yönetim kurulu,toplanma ve karar yeter sayısına uymadan karar alabilir mi?

 - Toplanma ve karar yeter sayısına uyulmadan alınan yönetim kurulu kararları,yok hükmündedir.

 KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI

 Soru 59- Yönetim ve temsil yetkisi devredilebilir mi?

 - Yönetim ve temsil yetkisi devredilebilir.

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAŞKA KOOPERATİFLERDE GÖREV ALMAMASI,İSTİFALARIVE ÜCRETLERİ

 Soru 60- Yönetim kurulu üyeleri aynı türden başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir mi?

 - Yönetim kurulu üyeleri aynı türden başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

 Soru 61- Yönetim kurulu üyeleri ne zaman ve nasıl istifa edebilir?

 - Yönetim kurulu üyeleri istedikleri zaman istifa edebilir.

 Soru 62- Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin miktar ve şeklini kim tespit eder?

 - Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemenin miktar ve şekli genel kurulca tespit edilir.

 Soru 63- Kooperatifte çalışanların ücretlerini kim belirler?

 - Kooperatifte çalışanların ücretlerini yönetim kurulu belirler.

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI

 Soru 64- Yönetim kurulu üyeleri, şahsi menfaatlerine ilişkin hususların görüşülmesine katılabilir mi?

 - Yönetim kurulu üyeleri, şahsi menfaatlerine veya yakınlarının menfaatlerine ilişkin hususların görüşülmesine iştirak edemezler.

 Soru 65- Yönetim kurulu üyeleri, kendisi ve başkası namına kooperatifle sözleşme yapabilir mi?

 - Yönetim kurulu üyeleri, kendisi ve başkası namına kooperatifle sözleşme yapamazlar.

 Soru 66- Yetkisini aşan yönetim kurulu üyeleri hangi ceza ile cezalandırılır?

 - Yetkisini aşan yönetim kurulu üyeleri para ve hapis cezası ile cezalandırılır.

 Soru67- Kooperatifin para, mal, defter ve belgeleri üzerinde suç işleyen yönetim kurulu üyeleri ve memurları nasıl ceza görürler?

 - “Devlet memuru” gibi ceza görürler.

 Soru68- İzini kaybettiren kooperatif yöneticileri hakkında nerelere başvurulabilir?

 - Yasal işlem yaptırabilirsiniz.

 Soru69- Kooperatif yöneticileri hakkında elinizde suç teşkil eden belgeler varsa ne yapmanız gerekir

 - Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmalısınız.

 DENETİM KURULU

 DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ

Soru70- Denetim Kurulu üyeleri nereden seçilir?

 - Ortaklar arasından veya dışarıdan seçilebilir.

 DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV,YETKİ VE ÜCETLERİ

Soru 71- Ortaklar hangi hallerde denetçilerin dikkatini çekerler?

 - Denetçilerin dikkatini çekebilirsiniz.

 DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI

Soru72- Denetim kurulu üyeleri hangi hallerde sorumlu olur?

 - Denetim kurulu üyeleri zincirleme sorumludurlar.

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe