Kooperatif Arsa ve Konutlar (İşlemler, Dağıtım, Vergi)

ARSA VE KONUTLAR

 ARSA ALIMI,SATIMI,ORTAK VE KONUT SAYISI,KONUTLARIN ORTAKLARA TESLİMİ

 Soru73- Kooperatifler, taşınmaz mal (gayrimenkul) alır ve satarlarken Tapu Dairelerine hangi belgeleri ibraz etmeleri gerekir?

 - Sicil belgesi ve imza sirküleri ibraz etmeleri gerekir.

 Soru74- Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliklerini ve fiyatını hangi organ belirler?

 - Genel kurul belirler

 Soru75- Kooperatifler, arsalarında kat irtifakı tesis edebilirler mi?

 - Edebilirler.

 Soru76- Gayrimenkul satımında takip edilecek usul ile bunun asgari fiyatını imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini hangi organ belirler?

 - Genel kurul belirler

 Soru77- Yapı kooperatiflerinde ortak sayısı ile konut veya işyeri sayısını hangi organ tespit eder?

 - Genel kurul tespit eder.

 Soru78- Kooperatif inşaatlarının devamı esnasında yeniden arsa alınarak ortak kaydı yapılabilir mi?

 - Kooperatif inşaatlarının devamı esnasında yeniden arsa alınarak ortak kaydı yapılması daha sonra problemler doğurmaktadır

 Soru79- Konutlardaki noksanlığın muhatabı kimdir?

 - Müteahhit değil kooperatif yönetim kuruludur.

 Soru80- Ortaklar, inşaatların gecikmesi halinde kooperatiften kira talep edebilir mi?

 - Edemez.

 PROJE,KONUT BEDELLERİNİN TESPİTİ

 Soru81- Kooperatiflerde inşaat maliyeti ve süresi önceden taahhüt edilebilir mi?

 - Edilemez.

 Soru82- İnşaat, sabit maliyetle taahhüt edilebilir mi?

 - Edilemez.

 Soru83- Bir ortağın konut bedeline itiraz etmesi taksitlerin ödenmesini durdurur mu?

 - Bir ortağın konut bedeline itiraz etmesi taksitlerin ödenmesini durdurmaz.

 Soru84- Şerefiye nasıl tespit edilir?

 - Ana sözleşmenin 61.maddesine göre fen heyeti tarafından tespit edilir.

 Soru85- Ana sözleşmede konutlardan şerefiye alınacağı kabul edilmişse genel kurul bunu ortadan kaldırabilir mi?

 - Kaldıramaz.

 Soru86- Belirlenen süresi içerisinde ödenmeyen şerefiyelerin ödenmesi zorunlu mudur?

 - Belirlenen süresi içerisinde ödenmeyen şerefiyelerin ödenmesi gerekir.

 KONUTLARIN ORTAKLARA DAĞITIMI

 Soru87- Yapı Kooperatiflerinde konutların dağıtımı nasıl yapılır?

 - Konutlar, kura ile veya giriş sırasına göre dağıtılır.

 KOOPERATİFLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER VE VERGİ SORUNLARI

 KOOPERATİFLERİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLER VE BUNLARDAN DOĞAN SORUMLULUK

 Soru88- Kooperatifler, hangi defterleri tutmak zorundadır? Bundan doğan sorumluluk kime aittir?

 - Kooperatif defterlerinin eksik ve kanuna uygun surette tutulmamasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Kooperatifler aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır:

1-     Yevmiye defter

2-     Defter-i kebir

3-     Envanter Defteri

4-     Karar Defteri

5-     Ortaklar Defteri

 KOOPERATİFLERİN VERGİ SORUNLARI

 Soru89- Kooperatiflerin kurumlar vergisi ödemesi gerekir mi?

 - Belirli koşulların yerine getirilmesi halinde ödemezler.

 Soru90- Kooperatifler, peşin vergi öder mi?

 - Kurumlar vergisinden muaf olma koşullarını taşımayan kooperatifler, geçici vergi öderler

 Soru91- Yapı Kooperatifleri konutlarını ortaklarına devrederken Tapu Harcı ve Katma Değer Vergisi ödemeleri gerekir mi?

 - Yapı Kooperatifleri konutlarını ortaklarına devrederken Tapu Harcı ve Katma Değer Vergisi ödenmez.

DAĞILMA VE TASFİYE

 BİRLEŞME VE DEVİR

Soru92- Kendilerine haber verilmeden ikiye ayrılarak iki ayrı kooperatif çatısı altında toplanan kişilerin ne yapması gerekir?

 - kişilerin bilgisi dışında ikiye ayrılarak aynı yerde faaliyet gösteren iki kooperatife ortak kayıt edilmeleri bu kooperatiflerin genel kurullarında alınacak kararla birleşmeleri suretiyle telafi edilebilir.

 DAĞILMA SEBEPLERİ

Soru93- Kooperatiflerin dağılma sebepleri nelerdir?

 - Ana sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesiyle kooperatif dağılır.

 TASFİYE

Soru94- Kooperatifler, nasıl tasfiye edilir?

 - Oluşturulacak tasfiye kurulu vasıtasıyla kooperatifiniz tasfiye edilir.

Soru95- Devlet eliyle tasfiye yapılabilir mi?

-         Devlet eliyle tasfiye yapılamaz.

 

Not: Daha ayrıntılı bilgi İl Müdürlüğümüzden alınabilir.

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe