Reklam

3 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cuma, 03 Temmuz 2015 07:57
   

2 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

2 Temmuz 2015 Tarihli ve 29404 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Perşembe, 02 Temmuz 2015 08:19
   

1 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

1 Temmuz 2015 Tarihli ve 29403 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Çarşamba, 01 Temmuz 2015 08:18
   

30 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Salı, 30 Haziran 2015 08:35
   

29 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

29 Haziran 2015 Tarihli ve 29401 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 29 Haziran 2015 08:01
   

28 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

28 Haziran 2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 29 Haziran 2015 08:00
   

Kamu İhale Genel Tebliği

22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.8.1 ve 30.8.7 nci maddelerinde yer alan “1/7/2015” ibareleri “1/7/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Cumartesi, 27 Haziran 2015 09:41
   

Haksız Rekabetin Önlenmesi

 

Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Trakya Cam) tarafından yapılan başvuru üzerine İsrail menşeli “renksiz düzcam” için 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Cumartesi, 27 Haziran 2015 09:36
   

Katma Değer Vergisi Tebliği

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen geçici 34 üncü maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.

Cumartesi, 27 Haziran 2015 09:29
   

27 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cumartesi, 27 Haziran 2015 08:53
   

26 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

26 Haziran 2015 Tarihli ve 29398 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cuma, 26 Haziran 2015 08:19
   

25 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Perşembe, 25 Haziran 2015 07:56
   

24 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

24 Haziran 2015 Tarihli ve 29396 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Çarşamba, 24 Haziran 2015 07:58
   

23 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

23 Haziran 2015 Tarihli ve 29395 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Salı, 23 Haziran 2015 08:18
   

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği -453

Günümüzde gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi idareleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Pazartesi, 22 Haziran 2015 15:22
   

22 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

22 Haziran 2015 Tarihli ve 29394 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 22 Haziran 2015 07:59
   

21 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

21 Haziran 2015 Tarihli ve 29393 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 22 Haziran 2015 07:54
   

Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği

28/3/2013 tarihli ve 28601 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “iki yılı geçmemek” ibaresi “altı aylık süreyi aşmamak” şeklinde değiştirilmiştir.
Cumartesi, 20 Haziran 2015 09:15
   

20 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

20 Haziran 2015 Tarihli ve 29392 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cumartesi, 20 Haziran 2015 09:07
   

19 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

19 Haziran 2015 Tarihli ve 29391 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cuma, 19 Haziran 2015 08:27
   

18 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

18 Haziran 2015 Tarihli ve 29390 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Perşembe, 18 Haziran 2015 07:53
   

17 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

17 Haziran 2015 Tarihli ve 29389 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Çarşamba, 17 Haziran 2015 07:55
   

16 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

16 Haziran 2015 Tarihli ve 29388 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Salı, 16 Haziran 2015 08:15
   

15 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

15 Haziran 2015 Tarihli ve 29387 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 15 Haziran 2015 08:26
   

14 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete

14 Haziran 2015 Tarihli ve 29386 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 15 Haziran 2015 08:25
   

Sayfa 1 - 148

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam

ZİYARETÇİ SAYACI

Şu anda 540 ziyaretçi çevrimiçi


Copyright © 2007 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

 

Muhasebe Türk 9. Yılını Kutluyor

.

20 Muhasebeciye Büyük İndirim

Detaylar İçin Tıkayınız

Hizmet ve Altyapı: VKC Bilişim - Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, E-mükellef programı - 1 Temmuz 2015 Asgari Ücret