22 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

22 Ocak 2017 Tarihli ve 29956 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/1)

—  Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BİBER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/2)

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ’nin Atanması Hakkında Karar (No: 2017/3)

—  Batman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aydın DURMUŞ’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/4)

—  Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/5)

—  Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/6)

—  Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer PAKİŞ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/7)

—  Yeni Kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/8)

—  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet AKGÜL’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/9)

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/10)

—  Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/11)

—  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Murat TÜRK’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/12)

 

YÖNETMELİKLER

—  Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/01/2017 tarihli ve 29956 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemleri yayımlanmıştır.


 

Pazartesi, 23 Ocak 2017 00:51
   

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Cumartesi, 21 Ocak 2017 08:57
   

21 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9716  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2016/9741  Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

2016/9742  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği

2016/9743  Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

––  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)

––  İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1)

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/01/2017 Tarihli ve 6867-6 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Cumartesi, 21 Ocak 2017 08:52
   

20 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9661    Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Makedonya Cumhuriyeti'nde Verilen Öğrenim Belgesi, Diploma, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının Denkliğine İlişkin Anlaşmanın 11 Şubat 2017 Tarihi İtibarıyla Feshedilmesi Hakkında Karar

2016/9715    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

2016/9717    Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2016/9718   Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Satıkadın ve Kayı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9723    154 kV Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9724    Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9725    Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kuşcu Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9728    5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9737    Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/9739    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

–– Mecburi Standard Tebliği (No: MSG - MS – 2016/19)

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

–– Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)

 

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/01/2017 Tarihli ve 6876 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 11. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

DÜZELTME: Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Cuma, 20 Ocak 2017 08:06
   

19 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9747    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/9749   6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/95 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/96 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Perşembe, 19 Ocak 2017 08:52
   

18 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9744   Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

2017/9748   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün Bağlantısının Değiştirilerek İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2017/9750   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği

––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6856 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6857 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6858 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/2, K: 2016/198 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/49, K: 2016/200 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Çarşamba, 18 Ocak 2017 07:48
   

17 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

17 Ocak 2017 Tarihli ve 29951 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Salı, 17 Ocak 2017 07:52
   

16 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

16 Ocak 2017 Tarihli ve 29950 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 16 Ocak 2017 09:07
   

15 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

15 Ocak 2017 Tarihli ve 29949 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 16 Ocak 2017 09:03
   

14 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cumartesi, 14 Ocak 2017 09:00
   

13 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

13 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cuma, 13 Ocak 2017 07:35
   

12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

12 Ocak 2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Perşembe, 12 Ocak 2017 07:40
   

11 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Çarşamba, 11 Ocak 2017 08:52
   

10 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

10 Ocak 2017 Tarihli ve 29944 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Salı, 10 Ocak 2017 09:07
   

9 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

9 Ocak 2017 Tarihli ve 29943 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 09 Ocak 2017 08:45
   

8 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

8 Ocak 2017 Tarihli ve 29942 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 09 Ocak 2017 08:44
   

7 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 09 Ocak 2017 08:42
   

6 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cuma, 06 Ocak 2017 08:01
   

5 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

5 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Perşembe, 05 Ocak 2017 07:48
   

4 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

4 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Çarşamba, 04 Ocak 2017 07:53
   

3 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

3 Ocak 2017 Tarihli ve 29937 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Salı, 03 Ocak 2017 07:31
   

2 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

2 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 02 Ocak 2017 07:24
   

31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Pazartesi, 02 Ocak 2017 07:22
   

30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Cuma, 30 Aralık 2016 08:58
   

29 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...

Perşembe, 29 Aralık 2016 07:21
   

Sayfa 1 - 172

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe