Maçta Tekmeye SGK Kırmızı Kart Gösterir

Futbol maçlarında rakip takım oyuncusunu kasıtlı veya kusurlu hareketle sakatlayan profesyonel futbolculara verilen disiplin cezaları ve sakatlanan futbolcuların sahalardan uzak kalması konuları spor kamuoyunda sık sık tartışılmaktadır.

Salı, 24 Ocak 2017 16:36
   

Emekli Memura Ek İkramiye

Otuz tam yıldan fazla hizmeti olan Emekli Sandığı iştirakçilerine  otuz yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyordu.  Anayasa mahkemesince  otuz yıl ibaresinin iptal edilmesi sonucunda otuz yılı aşkın sürelerin emekli ikramiyesinin ödenmesi konusunda 07.01.2015 tarihinden önce emekli olanlar yönünden sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu sorunlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu Ile Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı  Kanun ile giderildi. Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmadı.

Salı, 24 Ocak 2017 09:04
   

Engelliye 1.589 Lira Yakınına 1.059 TL Maaş

Yüzde 40 ila 69 engellilik oranı bulunanlara 1.059 TL, %70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç olanlara ise 1.589 lira aylık bağlanıyor. Eğer engelli 18 yaşın altında ise, bu kez aylığı yakınları alıyor.

Salı, 24 Ocak 2017 08:59
   

İşçi İş Sözleşmesini Ne Zaman Feshedebilir

İşçiler, çalıştıkları işyerlerinde tıbbi, ahlaki ve zorlayıcı sebeplerle süresi bitmediği halde hizmet sözleşmesini sona erdirebilir. Fesih hakkının ise 6 iş günü ile bir yıl içinde kullanılması şart.

Salı, 24 Ocak 2017 08:56
   

Yapılandırmada Yeni İmkan

Yeni yılın ilk “Torba Kanunu” TBMM’de kabul edildi. Daha önce bu köşede değindiğimiz çok geniş kitleleri ilgilendiren düzenlemenin içerisine TBMM Genel Kurul Görüşmeleri aşamasında yapılandırmaya ilişkin önemli bir madde eklendi.

Salı, 24 Ocak 2017 08:52
   

Kira Sözleşmelerinde Verginin Yansıtılması

Bu yazımda ele alacağım konu aslında daha önce irdelediğim, ancak hazırlanan sözleşmelerin özensiz olmasından kaynaklanan ve sürekli karşımıza çıkan bir konu.

Salı, 24 Ocak 2017 08:48
   

Tahsil Edilemeyen Alacak Kaydı

Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesinde yer alan tanımlamadan anlaşılacağı üzere “Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, değersiz alacaktır.

Pazartesi, 23 Ocak 2017 16:38
   

15 Mayıs 2017 İşinizden Ayrılabilirsiniz

Soru: 13 Ağustos 1971 doğumlum.7 Mayıs 1997’de öğretmenliğe başladım. Ne zaman emekli olabilirim? İki kızımdan biri çalışamaya başlamadan önce 1995’te, diğeri 2002’de doğdu. Borçlanma oluyor mu? Oluyorsa da hangisine oluyor. Yoksa ikisine de oluyor mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Bir de yaşım dolmadan ayrılırsam emekli maaşımı ve ikramiyemi ne zaman alırım? ● Arzu AYKAÇ/İZMİR

Pazartesi, 23 Ocak 2017 08:55
   

İbraname İmzalarken Dikkat

4,5 yıldır çalıştığım işyerinden hiçbir neden gösterilmeden işten çıkarıldım ve bana bir ibraname verilerek imzalamamı istiyorlar. Ben de düşünmek için süre istedim.

Pazartesi, 23 Ocak 2017 08:52
   

30 Yıllık Emekli İkramiye Farkları

Çalışma hayatında işverenleri, esnafları, emeklilerden evde bakım parası alanlara kadar neredeyse herkesi ilgilendiren torba kanun Meclis’te kabul edildi. Prim yapılandırmasından yararlanıp borçlarını ödeyemediği için yapılandırması sonlanan kişiler, 30 yıl üzeri hizmeti olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklileri torba yasa ile önemli haklara kavuştular. Peki, torba yasada kimler için hangi düzenlemeler var? Bugünkü yazımda 10 soruda torba yasanın detaylarını aktarmaya çalışacağım.

Pazartesi, 23 Ocak 2017 08:34
   

İhbar Tazminatını Kimler Öder?

İş sözleşmesi, işçi ve işverene karşılıklı borç doğuran bir sözleşme niteliğindedir. Bu iş ilişkisi, işçilerin ücret veya çalışma koşullarından memnuniyetleri, işçinin mesleki yatkınlığı, işe ve işyerine bağlılığı, işyerindeki performansı, verimliliği ve çalışma isteği ile işverenin üretim ve istihdam politikaları çerçevesinde devam edebilir.

Cumartesi, 21 Ocak 2017 09:11
   

Engelli Emekliliğinde Yaş Şartı Aranmıyor

05.08.1991 ve daha öncesi tarihlerde ilk kez sigortalı olmuş engelli kişiler, engellilik oranı fark etmeksizin 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 günle emekli olabiliyor. Ancak engellilik oranı değişirse, emeklilik koşulları da farklılaşır.

Cuma, 20 Ocak 2017 09:31
   

Emeklilik Planlamasında Kadın Çalışanlar

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI

Cuma, 20 Ocak 2017 09:16
   

İşveren Cephesinden Otomatik BES (I)

Bireysel Emeklilik Yasası’na yapılan bir ekleme ile otomatik BES olarak adlandırılan ve belli şartları taşıyan çalışanların otomatik olarak sisteme dahil edilmesi, sonrasında ise çalışanın iradesine bağlı olarak sistemde kalması esasına dayanan ve kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı mahiyetteki bireysel emeklilik sistemi yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili olarak bazı alt düzenlemeler, Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan sektör duyuruları ve tanıtım metinleri bulunuyor. Uygulamaya geçildiğinde, kendine münhasır veya istisna durumlardan faydalanan işverenler açısından bazı tereddütlü hususlar gündeme gelecektir. Bu nedenle konu hakkında sürekli yeni soru işaretleri ve güncel bilgiler ortaya çıkmaktadır.

Cuma, 20 Ocak 2017 08:12
   

Esnafa Sicil Affı, Memura İkramiye Farkı

Çalışma hayatına ilişkin birçok yeniliği barındıran tasarı, Meclis’te kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklemekteyiz. Yapılandırmadan, asgari ücret desteğine, prim ertelemesinden, bireysel emeklilik sistemine kadar birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre;

Cuma, 20 Ocak 2017 08:10
   

Vergi ve Prim Borcu 4 Ay Ertelendi

Geçen yıl yürürlüğe giren ve başvuru süresi 25 Kasım 2016'da dolan vergi, prim borçları ve para cezalarıyla ilgili affa başvurup indirimli ödemeyi yapamayanlara yeni hak getirildi. Hürriyet Gazetesi’nden Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre; Meclis Genel Kurulu'nda torba yasaya eklenen maddeyle, yeniden yapılandırmadan yararlananların ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait taksitleri de ertelendi.

Perşembe, 19 Ocak 2017 13:22
   

İkramiyelerin Tarihi Belli Oluyor

Bugünlerde binlerce kamu işçisinin gözü kulağı Bakanlar Kurulu’nda. Bakanlar Kurulu’nda verilecek karara göre kamu işçilerine her yıl ödenen ilave ikramiyelerin ödenme zamanları belli olacak.

Perşembe, 19 Ocak 2017 13:17
   

E-Faturaya Nasıl İtiraz Edilir?

E-devlet uygulamaları kapsamında, elektronik uygulamalar ticari hayatımıza girmiş ve hızla yaygınlaşmaktadır. Söz konusu işlemlerin yeni olması beraberinde bazı sorunlarında getirmektedir. Bu sorunlardan biri ve belki de en önemlisi elektronik ortamda düzenlenen faturanın reddedilip edilemeyeceği, edilecekse nasıl ve hangi süreler dahilinde bu işlemin yapılacağıdır.

Perşembe, 19 Ocak 2017 09:07
   

Ticari Kazanç Tespit Usulleri

Bilindiği gibi, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, ve diğer kazanç ve iratlar olarak unsurlara ayrılabilen gelirin, vergileme için tespiti bu kazanç unsurlarının özelliğine göre farklılıklar gösterir. Bu gün yazımızda ticari kazancın tespiti- usulleri üzerinde duracağız.

Perşembe, 19 Ocak 2017 09:02
   

İHB’ye Karşı Dava Açmak

Hem Anayasa’nın 2. maddesinde vurgulanan hukuk devleti olmanın gereği hem de Anayasa’nın 125. maddesinin açık hükmü sonucu, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Bu düzenlemelerin doğal sonucu olarak, birer idari işlem niteliğinde olan vergilendirme işlemleri de yargı denetimi dışında tutulamaz. Nitekim ikmalen ve re’sen yapılan tarhiyatları ilgilisine (mükellefe veya vergi sorumlusuna vb.) tebliğ eden “vergi/ceza ihbarnameleri de bu kapsamda vergi mahkemesinde dava konusu edilebilirler.

Perşembe, 19 Ocak 2017 08:56
   

Priminizi 5900 Güne Tamamlayın

Soru: 8 Şubat 1975 doğumluyum. 1 Ağustos 1996 tarihinden bu yana sigortalıyım. İki çocuk annesiyim. Hangi tarihte emekli olabilirim? ● Reyhan AKYÜREK

Çarşamba, 18 Ocak 2017 10:59
   

'Part Time'a GSS Borcu Çıkmıyor

Sömestrda çalışacak gençlere müjde... Sömestr tatili yaklaşırken bazı üniversite öğrencileri de part-time iş arayışına girdi. Ama bu yıl çalışacaklar için iyi haber var; geçtiğimiz ekimde yapılan bir düzenlemeyle part time çalışan gençlerin GSS prim derdi sona erdi. Bu sayede yaklaşan tatilde çalışmayı planlayan gençler, GSS derdi olmadan ve kayıt dışına girmeden çalışabilirler.

Çarşamba, 18 Ocak 2017 10:48
   

Gençlerin Alacağı Evin 5/1 Devletten

Ülkemizin bu zor günlerinde özellikle gençler ve ilk kez konut sahibi olacaklar için çok önemli bir düzenleme hayata geçti. Konut hesabı ile ilk kez ev sahibi olacak kişilerin tasarruflarına devlet katkısı sağlanacak. Tasarruf oranının düşük olduğu ülkemizde otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi gibi konut hesabı ve çeyiz hesabı da çok önemli iki düzenleme. Bugünkü yazımda konut hesabına ilişkin detayları açıklamaya çalışacağım.

Çarşamba, 18 Ocak 2017 08:03
   

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, kimler yararlanabilir?

Çarşamba, 18 Ocak 2017 07:55
   

Stajyer Çalıştırmada Yeni Düzenleme

09 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan 6764 Sayılı Kanun’la stajyer öğrencilerle ilgili önemli değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerin ne şekilde uygulanacağına ilişkin açıklamalar ise 23 Aralık 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı yazısıyla yapılmıştır. Buna göre özel sektör işverenlerini ilgilendiren en önemli değişiklikler stajyer ücretleri ve on ve üzerinde personel çalıştıran işverenlerin iş pedagojisi eğitimi almış eğitici personel ataması konularında olmuştur.

Çarşamba, 18 Ocak 2017 07:53
   

Sayfa 1 - 154

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe