Kesin Mizan Bildirimi

Maliye Bakanlığı özellikle son dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri çok iyi takip etmeye ve kullanmaya başladı.

Mükelleflerden elektronik ortamda istenen veriler, başta vergi inceleme seçimi ve KDV iadesi olmak üzere birçok analiz ve çalışmanın omurgasını oluşturuyor.

Bu bildirimlerin birinin daha zamanı geldi. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bu ayın sonuna kadar elektronik ortamda kesin mizan bildiriminde bulunması gerekiyor.

Kesin mizan ne demek?


Mizan kelime anlamı itibariyle terazi, ölçü, hesap özeti anlamına geliyor. Muhasebesel anlamda mizan; hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablo anlamına gelmekte. Mizan, hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye yarıyor.

Kesin mizan ise, geçici mizanın dönem sonu işlemleri ile envanter sonuçlarına göre düzeltilmiş ve kapanış kayıtları yapılmış haline verilen ad.

Kimler kesin mizan vermek zorunda?


Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorunda. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanların kesin mizan bildiriminde bulunmalarına gerek yok.

Bildirimin şekli

Kesin mizan bildiriminin elektronik ortamda ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği "Kesin Mizan Bildirim Formatı"na uygun olarak verilmesi gerekiyor.

Bildirimlerin hazırlanması esnasında; işletmelerin serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarının, hesap planında ilgili bulundukları grubun altında düzenlenen "Diğer .... Hesabı"na aktarılması, böyle bir hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba nakledilmesi gerekir.

Mükelleflerin bu aktarma işlemleri için muhasebe kayıtları yapmasına ise gerek bulunmuyor.
"Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmiyor.

Kullanılmayan hesapların durumu


Şirketlerin faaliyet alanları ile yıl içinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemler, kullandıkları muhasebe hesaplarını da belirlemekte. Örneğin, hiç banka kredisi çekmemiş olan bir şirketin 300-Banka Kredileri Hesabını, hiç çek almamış bir mükellefin ise 101-Alınan Çekler Hesabını kullanmamış olması gayet normal.

Bu gibi durumlarda, kullanılmayan hesapların bildirimde boş bırakılması gerekiyor (sıfır yazılmayacak).

Bildirim için son gün 30 Nisan!

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, ilerleyen günlerde bir süre uzatımı yapılmaz ise, en geç 30 Nisan'a kadar kesin mizan bildiriminde bulunmaları gerekiyor.

Özel hesap dönemine tabi olan kurumlar vergisi mükelleflerinin ise bildirimlerini kendi kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermeleri gerekmekte.

Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şart. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24.00'e kadar tamamlanmalı.

Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul edemiyor.

Yanlış verilirse ne olacak

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekir. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmekte.

Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekir.

Cezası ne?

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Bu ceza 2013 yılı için 1.200 TL.

Düzeltme işlemlerinde ise belirlenen sürenin sonundan itibaren 10 gün içinde düzeltmenin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmiyor; takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında (240 TL) uygulanıyor.

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/kesin-mizan-bildirimi-yazisi-600367

Adınız:
Sizin E-posta Adresiniz:
Arkadaşınızın E-posta Adresi:
E-posta Grubuna Ücretsiz Kaydol (E-posta grubu nedir?)

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam

ZİYARETÇİ SAYACI

Şu anda 712 ziyaretçi çevrimiçi


Copyright © 2007 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

 

Sadece Muhasebecilere Özel

Türkiye'nin İlk, En Çok Kullanılan ve En Güvenli

Mükellef Yönetim Sistemi İle Tanışın.

Zaman, Para ve Prestij Kazanın

Hizmet ve Altyapı: VKC Bilişim - Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi