Vergi Haftası

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla, 1990 yılından bu yana, her yıl Şubat ayının son haftası "Vergi Haftası" olarak kutlanmaktadır. 22-28 Şubat 2016 tarihleri arasında bu yıl 27'ncisi düzenlenen Vergi Haftası etkinliklerinin ülkemiz, İzmir'imiz ve tüm toplum kesimlerine faydalı olmasını temenni ediyoruz.


Bir ülkenin gelişmesi, bireysel olduğu kadar toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını da gerektirir. Ayrıca bir arada huzurlu yaşamın, sosyal barışı korumanın yolu da bu ihtiyaçların nitelikli olarak karşılanmasıyla mümkündür. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasının en temel yolu ise vergilerdir.

Bu yılki vergi haftası etkinliklerinin sloganı olduğu gibi "Vergi geleceğimizdir", "Vergi; eğitimdir, ulaşımdır, enerjidir, sağlıktır, güvenliktir ve sosyal yardımlaşmadır" Dolayısıyla kutladığımız bu hafta hepimizi çok yakından ilgilendirmekte, daha güzel yarınlar için, adil ve etkin vergilendirme için hep birlikte ortak çaba harcamamız gerekmektedir.

Vergi gelirlerinin artması, toplumsal refahın sağlanması ve dolayısıyla ülke kalkınması açısından son derece önem arz etmektedir.

İl Bazında Vergi İstatistikleri 2014 yılı itibariyle il bazında vergi istatistikleri incelendiğinde;

Türkiye geneli toplamında 471.334.225.545 TL vergi gelirinin tahakkuk ettiği, bunun 401.605.955.286 TL'sinin tahsil edildiği görülmektedir.

Vergi gelirleri açısından iller sıralamasında İstanbul'un ilk sırada yer aldığı, İstanbul'u Ankara ve İzmir illerinin izlediği görülmektedir.

Türkiye geneli vergi tahsilat oranı yüzde 85 iken, yüzde 88,26 ile İzmir ili vergi tahsilat oranlarında birinci sırada yer alması oldukça önemli bir başarı olarak değerlendirilebilmektedir.

İzmir'e Teşekkür
İzmir ilinin bu başarısında başta İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin ve ekibinin aktif çalışmalarının sonucuna, Ahi Evran geleneğinden gelen bir kesimin üyeleri olarak doğruluk ve dürüstlüğü düstur edinmiş esnaf ve sanatkarlarımıza da İzmir ilinin bu başarısına katkı sağladıkları için teşekkür ediyor, vergi vermenin önemi ve farkındalığı konusunda İzmir halkının gösterdiği özen ve başarısı ile gurur duyuyoruz.

Kaynak: http://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/zekeriya_mutlu/2016/02/25/vergi-haftasi