Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

 

SİGORTALI TEKRAR İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİNE İLİŞKİN KULLANIM KLAVUZU

Not: Bu yazıyı resimleri ile birlikte word dosyasında indirmek için buraya tıklayınız. 

A. GİRİŞ

Bilindiği üzere, Mayıs 2004 tarihinden bu yana Sosyal Sigortalar Kurumu web tabanlı e-Bildirge uygulamasını kendisine bağlı faaliyet gösteren işyerlerinin hizmetine sunmuş ve sürekli olarak söz konusu uygulamanın içeriğini genişletme çabası içinde olmuştur.

Bu çalışmaların örneklerinden biri de Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin internet ortamında alınmasına ilişkin programların yapılması olup, bundan böyle, 506 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren işyerleri, çalıştıracakları sigortalıların tekrar işe giriş bildirgelerini zorunluluk esasına dayanmaksızın internet ortamında Kurumumuza verebileceklerdir.

WEB ADRESİ: Uygulamaya http://www.ssk.gov.tr adresinden ulaşılır.

GİRİŞ ve KULLANIM YETKİLERİ: http://www.ssk.gov.tr sayfasına ulaşıldığında ‘e-bildirge Giriş’ tuşuna basılarak E-Bildirge Ana menü ekranına gelinir. Bu ekranda sırasıyla Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi bilgileri girilir. Bu bilgiler sistem tarafından onaylanırsa ekrana işlemler menüsü gelir. Ekrana gelen menüden “Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesi için Tıklayınız” seçeneğine giriş yapılır.

B. BİLDİRGENİN HAZIRLANMASI

SİGORTA SİCİL NUMARASININ GİRİLMESİ: İşe başlayan/başlayacak sigortalının sigorta sicil numarasının girilmesi zorunludur. Girilen sigorta sicil numarası Kurum Tescil Kütüğünde kayıtlı ise bildirge girişine devam edilir.

T.C. KİMLİK NUMARASININ GİRİLMESİ: İşe başlayan/başlatılacak sigortalının T.C. kimlik numarasının girilmesi zorunludur. Girilen T.C. kimlik numarası tescil kütüğünde kayıtlı T.C. kimlik numarasından farklı ise bu alan kırmızı renkli olarak görüntülenir. Bu durum uyarı amaçlı olup, bildirge girişine devam edilebilir, ancak daha sonra işveren ve/veya sigortalı T.C. kimlik numarasını düzelttirmek için ilgili sigorta müdürlüğüne müracaat eder. Yalnızca yabancı uyruklu olan sigortalılardan T.C. Kimlik no.su istenmez.

DİĞER KİMLİK BİLGİLERİ: Sigorta sicil ve T.C. kimlik numarası girildikten sonra sigortalının diğer kimlik bilgileri ekranda görüntülenir. Bu bilgilere kullanıcı bilgi girişi yapamaz, sadece bilgi amaçlıdır. Bu bilgilerde karşılaşılacak eksiklikler veya hatalar bildirge girişine engel değildir. Ancak, daha sonra işveren ve/veya sigortalı ilgili sigorta müdürlüğüne bu bilgilerin düzeltilmesi için başvurabilir.

“SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN (SSK) YAŞLILIK AYLIĞI ALIYORSA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİ SİGORTA KOLU” ALANINA BİLGİ GİRİLMESİ: İşveren tarafından sigorta sicil numarası girişi yapılan sigortalı Kurumumuzdan yaşlılık aylığı alıyorsa (Tahsis Numarası 2100 veya 2200 ile başlıyorsa) bu defa ekranda “SSK’dan yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu” alanında sigortalının devam edeceği sigorta kolu (Sosyal Güvenlik Destek Primi veya Tüm Sigorta Kolları) tercihi işaretlenir. İşyerinin kamu işyeri olması ve tercihin sosyal güvenlik destek primi yönünde kullanılması durumunda, bu defa program işvereni, gerek işyerinin gerekse çalıştırdığı sigortalının niteliğinin 5335 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği yönünde kontrol için uyaracaktır. Çünkü söz konusu Kanun gereği Kurumumuzdan yaşlılık aylığı alan sigortalı yine Kanunda belirtilen işyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamamaktadır.

Kurum ödemeler kütüğünde giriş işlemi yapılan sigortalı Kurumumuzdan yaşlılık aylığı almıyorsa, sistem bu alana giriş izni vermemektedir.

SİGORTALININ İŞE BAŞLAYACAĞI / BAŞLADIĞI TARİH BİLGİSİNİNİN GİRİLMESİ: Bu alan boş geçilemez. Sigortalının işe başlayacağı/başladığı tarih en fazla 10 gün ileriye dönük olarak girilebilir. Bildirim tarihi ekranda Evrak Tarihi olarak gösterilir ve sistem tarafından otomatik olarak belirlenir. Evrak Tarihi alanına kullanıcı giriş yapamaz.

Yasal süresi geçirilen sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri internet ortamında verilemez. Zamanında yapılmayan bildirimlerde kullanıcı uyarılır ve ilgili sigorta müdürlüğüne yönlendirilir.

Uygulama, bildirim tarihinin uygunluğunu kontrol ederken resmi tatil günleri ile hafta sonu tatillerini dikkate alır. İşe başlangıç tarihi resmi tatil ve hafta sonu tatillerinde olabilir ve işverenler bildirimleri bu tatillerde internet ortamından yapabilir.

Uygulama istisnai durumlar dahil tüm sigortalı tekrar işe giriş bildirgeleri için tasarlanmış olup, işletime şimdilik sadece eski ve inşaat işyerleri için açılmıştır.

EVRAK SAYISI: Hatasız ve eksiksiz olarak girişi yapılan bildirgeler gerekli kullanıcı onaylarını da aldıktan sonra Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin kaydedildiği tekrar tescil kütüğü kayıtlarına alınır. Bu aşamadan sonra girişi yapılan sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi resmi bir evrak haline gelir. Uygulama, yazıcı çıktısı alındığında formun üzerine bastırılmak üzere özgün bir evrak no ve barkod üretir.

YAZICI ÇIKTISI ALINMASI: Bildirgede bulunan tüm bilgiler hatasız ve eksiksiz girildikten ve kullanıcı onayları alındıktan sonra yazıcı çıktısı alınabilir. Ekranın sol üst tarafında bulunan ‘YAZDIR’ seçeneğiyle bildirge formu yazıcıdan alınır. Yazıcı çıktısı 2 nüsha olarak alınmalı, bir nüshası sigortalıya verilmeli, bir nüshası işveren tarafından saklanmalıdır. Üzerine barkod basılmış olan bildirge çıktısını aldığınız zaman işleminiz resmi olarak tamamlanmıştır. İnternet üzerinden verdiğiniz sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini ayrıca sigorta müdürlüğüne vermeniz gerekmemektedir.

SONRADAN YAZICI ÇIKTISI ALINMASI: Herhangi bir nedenle bildirim sırasında yazıcı dökümü alınmadıysa, daha sonradan döküm almak şu şekilde mümkündür:

1. Sigortalının SSK Sicil no.sunu giriniz ve ‘sorgula’ tuşunu tıklayınız.

2. Ekranın alt tarafında bulunan ‘Sigortalının Tekrar İşe Giriş Kayıtları’ penceresinden döküm almak istediğiniz kayıtın üzerine tıklayınız.

3. Takip eden ekranda ‘YAZDIR’ seçeneğine tıklayınız.

YARDIM SERVİSİ: Sayın işverenlerimizin her konuda yardım talebi, soru, eleştiri ve önerileri için;

e-posta adresimiz : Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

telefonumuz : 0 312 444 07 75.


UYGULAMALI KULLANIM REHBERİ

1- Uygulamaya girdiğinizde karşılaşacağınız ekran.

SSK Sicil No ve T.C. Kimlik No alanları boş durumda.

2- İlk olarak SSK Sicil No ve T.C. Kimlik No alanlarına sigortalının bilgilerini giriniz ve ‘sorgula’ tuşunu tıklayınız. Yabancı uyruklu sigortalılar T.C. Kimlik no.su alanını boş bırakırlar.

3-sorgula’ tuşu tıklandıktan sonra, SSK Sicil no.su ve T.C. Kimlik No.su girilen sigortalının Ad ve Soyadı ve yaşlılık aylığı alanlar için sigorta kolu bilgisi ekranda görüntülenir. Ayrıca, bildirgeye ait Evrak Tarihi ve Evrak Sayısı alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur, bu alanlar kullanıcı tarafından değiştirilemez. Ekranın alt tarafında ise sigortalının mevcut işyeri bazında yaptığı tekrar işe girişler görüntülenir.

Kullanıcı tarafından girilen T.C. Kimlik Numarası sistem kayıtlarında tutulan T.C. kimlik numarasından farklı ise girilen T.C. kimlik numarası ekranda kırmızı renkli olarak görüntülenir. Bu uyarı amaçlı bir uygulamadır, bildirge girişine devam edebilirsiniz.

4- ‘Sigortalının İşe Başlayacağı/Başladığı Tarih’ alanını doldurunuz ve ‘İşe Giriş Bildirgesi Hazırlamak İçin Buraya Basınız’ tuşuna tıklayınız. Tarih formatı gün.ay.yıl şeklindedir. Eğer bildirge yasal süresi içinde verilmiyorsa uygulama kullanıcıyı uyarır ve ilgili sigorta müdürlüğüne yönlendirir. Sigortalının işe başlayacağı/başladığı tarih en fazla 10 gün ileriye dönük olarak girilebilir.

5- Tekrar işe giriş bildirgenizin son hali ekranda görüntülenir. Bu bildirgenizin taslak halidir, henüz resmi niteliği yoktur ve Kurumumuz kayıtlarına alınmamıştır. Bilgileri gözden geçirdikten sonra bildirim işlemine devam etmek isterseniz formun üst kısmında bulunan ‘>>> Tekrar İşe Giriş Bildirgesi Bilgilerini ONAYLAMAK İçin Tıklayınız <<<’ tuşuna tıklayınız. Bildirimden vazgeçerseniz E-bildirge anamenü seçeneğini tıklayınız.

6- ‘>>> Tekrar İşe Giriş Bildirgesi Bilgilerini ONAYLAMAK İçin Tıklayınız <<<’ tuşunu tıkladıktan sonra ekranda işleme devam veya iptal penceresi belirir. Bildirimden vazgeçerseniz önce açılan pencereden Cancel/İptal, sonra da sol üst köşedeki E-bildirge anamenü seçeneğini tıklayınız. Devam etmek isterseniz “OK” tuşuna basınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Artık bildirgeniz Kurumumuz kayıtlarına alınmıştır. Bildirge üzerine barkod basılmıştır. YAZDIR seçeneğini kullanarak yazıcı çıktısı alabilirsiniz. Yazıcı çıktısı 2 nüsha alınmalıdır. Bunun için YAZDIR işlemini üst üste 2 kere yapabileceğiniz gibi, bilgisayarınızdaki yazıcı yazılımında yer alan “Number of copies/kopya adeti” gibi seçeneklere 2 değerini girerek de çıktı alabilirsiniz.

 

 

8- İşleminiz tamamlanınca sol üst köşedeki E-bildirge ana menü seçeneğini tıklayınız.

ÖNEMLİ: Üzerinde barkod yazılı ekran formunu görmediğiniz sürece bildirgeniz kayıtlara alınmaz ve resmiyet kazanmaz.


SONRADAN YAZICI ÇIKTISI ALINMASI:

Herhangi bir nedenle bildirim sırasında yazıcı dökümü alınmadıysa, daha sonradan döküm almak şu şekilde mümkündür:

1. Sigortalının SSK Sicil no.sunu giriniz ve ‘sorgula’ tuşunu tıklayınız.

2. Ekranın alt tarafında bulunan ‘Sigortalının Tekrar İşe Giriş Kayıtları’ penceresinden döküm almak istediğiniz kayıtın üzerine tıklayınız.

3. Takip eden ekranda ‘YAZDIR’ seçeneğine tıklayınız.

 

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe