2014 ASGARİ ÜCRET, (AYRINTILI), 1 Ocak 2014 Brüt ve Net Asgari Ücret Tutarları, Asgari Ücret 2014

2014 asgari ücret, asgari ücret 2014, 2014 yılına ait asgari ücret tutarı ne kadar olacak? kaç para olacak?

 

1 TEMMUZ 2014 İTİBARİ İLE ASAGARİ ÜCRET VE

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

 


2014 YILI ASGARİ ÜCRET

1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

 


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere beşinci kez toplandı.Toplantı sonucu Asgari ücrete 2014 yılının ilk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 6'lık bir artış olacak. Buna göre 2014 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 846 lira oldu

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, asgari ücreti açıklamak için basın toplantısı düzenldi. Çelik, "Bu yıl aldığımız kararlardan biri asgari ücrette 16 ya sınırı uygulamasına son veriyoruz.

Çıkan bir diğer karar da, üç çocuğu olandan gelir vergisi alınmayacak. Asgari Ücret Terspit Komisyonumuz 2014 yılının ikinci 6 ayda yüzde 6'lık bir artış olacak. Net 1.136 TL olacak. 2014 yılında toplam artış yüzde 11 olacak."

Bekar bir işçi için ilk 6 ay yüzde 5  artışla net 846 TL brüt 1071 TL olarak belirlendi İkinci 6 ay yüzde 6 net 891 brüt 1134 TL olarak kararlaştırıldı.

Gelir vergisinin 4 çocuktan 3 çocuğa indirildiğini de açıklayan Çelik, 3 çocuğu olandan gelir vergisi alınmayacağını da belirtti.

Geçen yılki artış 8.61'di

Geçen yıl, asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 4.1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4.4 artırılmıştı. Asgari ücrette 2013 yılındaki ortalama artış ise yüzde 8.61 olmuştu.

Tek asgari ücret

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, Türk-İş'in gündeme getirdiği 16 yaşını doldurmamış işçiler için ayrı olarak belirlenen asgari ücretin kaldırılması teklifi kabul edilmişti. Buna göre 16 yaş ayrımı kaldırılacağı için, 16 yaşını doldurmamış işçiler Ocak ayında hem 16 yaş üstü asgari ücrete yükseltilecek hem de yeni zam oranını alacakları için daha yüksek bir ücret artışı alacaklar.

 

 

 

2013 BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI ve 2013 NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

 

1 Ocak 2013 yılında ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı ve net asgari ücret tutarı belirlendi.

1 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.07.2013-31.12.2013

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1.021,50
ASGARİ ÜCRET 877,50
SSK PRİMİ % 14 143,01 SSK PRİMİ % 14 122,85
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,22 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,78
GELİR VERGİSİ %15 56,84 (*) GELİR VERGİSİ %15 38,48
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 7,75 DAMGA VERGİSİ % 07,59 6,66
KESİNTİLER TOPLAMI 217,82 KESİNTİLER TOPLAMI 176,77
NET ASGARİ ÜCRET 803,68 (**) NET ASGARİ ÜCRET 700,73
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1021,50 ASGARİ ÜCRET 877,50


SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

148,12 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 127,24


İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

20,43

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

17,55İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.190,05 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.022,29KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 1.021,50 ASGARİ ÜCRET 1.021,50
SSK PRİMİ % 14 143,01 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 148,12
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,22 İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 20,43
KESİNTİLER TOPLAMI 153,23 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.190,05
NET ASGARİ ÜCRET 868,27

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

 

 

 

 

 

 


ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.01.2013-30.06.2013

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60 ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ % 14 137,00 SSK PRİMİ % 14 117,47
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,39
GELİR VERGİSİ %15 51,37 (*) GELİR VERGİSİ %15 33,59
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 07,59 7,43 DAMGA VERGİSİ % 07,59 6,37
KESİNTİLER TOPLAMI 205,59 KESİNTİLER TOPLAMI 165,82
NET ASGARİ ÜCRET 773,01 (**) NET ASGARİ ÜCRET 673,28
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60 ASGARİ ÜCRET 839,10


SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

141,90 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 121,67


İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

19,57

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,78İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

977,55KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 978,60 ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMİ % 14 137,00 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 141,90
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79 İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 19,57
KESİNTİLER TOPLAMI 146,79 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07
NET ASGARİ ÜCRET 831,81

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.


HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ


 

 

 

2014 asgari ücret

 

 

 

 

 

 

2013 ASGARİ ÜCRET İÇİN YAYINLANAN ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYON KARARI

29 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28512

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi     : 27/12/2012

Karar No           : 2012/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2012 tarihinde başladığı çalışmalarını 27/12/2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş ) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

 

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2013 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN ASGARİ ÜCRET

KARŞI OY GEREKÇESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcileri, 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir aylık asgari ücretini 01 Ocak-30 Haziran 2013 tarihleri arasında brüt 978,60 ve net 773,97 lira (asgari geçim indirimi dahil), 01 Temmuz-31 Aralık 2013 tarihleri arasında ise brüt 1.021,50 lira ve net 804,69 lira (asgari geçim indirimi dahil) olarak oy çokluğuyla belirlemiştir.

Komisyonda işçi kesimi adına görev yapan TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsilcileri karara muhalif kalmış ve çoğunluk görüşüne aşağıdaki gerekçeyle katılmamıştır:

“Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücretidir. Pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde, diğer ücret çeşitlerinin aksine işçinin emeği değil insan olma kimliği ön plandadır. Ücretin temel insan haklarının güvencesi altında bir sosyal hak niteliğini taşıması, asgari ücretin kaynağını ve temelini oluşturmaktadır. İşçiye, ailesiyle birlikte insanca yaşaması için yeterli bir ücretin garanti edilmesidir.

Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur’ denilmektedir.

Asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında göz önünde tutulması gereken öncelikli husus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlara insan onurunun gerektirdiği yaşama düzeyini sağlamaya yetecek asgari ücretin belirlenmesi, bu işle görevlendirilen Komisyonun gözetmesi gereken temel ilke ve anayasal zorunluluktur. Ancak asgari ücret belirlenirken “çalışanların” değil ‘işverenlerin’ durumu dikkate alınmış ve talepleri belirleyici olmuştur.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu,  geçim koşullarını hesaplaması için Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) görev vermiştir. Devletin resmi kurumunun Kasım 2012 tarihi itibariyle tek işçi için hesapladığı tutar net 1.025,40 liradır. Yapılan bu hesaplamada ‘çalışanın ailesi’ dikkate alınmamıştır.

İşçi kesimi, öncelikle TÜİK tarafından belirlenen net tutarın temel alınmasını, sonradan öngörülen 2013 yılı enflasyon hedefi ile refah payı ilavesi gerektiğini, sonuç itibariyle, bu yöntemle belirlenecek asgari ücretin önemli adım ve başlangıç olacağını Komisyonda ifade ve talep etmiştir. Ancak devletin resmi kurumu TÜİK tarafından belirlenen tutar bile Komisyonda görev yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından pazarlık konusu yapılmış ve asgari ücret daha düşük belirlenerek, oy çokluğuyla kabul ve ilan edilmiştir.

Komisyonun işveren-devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlediği günlük 25,80 lira asgari ücret tutarıyla, çalışanların aileleri ile birlikte gıda, konut (kira, elektrik, su, yakıt), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden, minimum düzeyde bile olsa, karşılaması mümkün değildir. Günlük asgari ücrete yapılan yaklaşık 1 liralık artış sonucu çalışanlar, aileleri ile birlikte -bir kez daha- yoksulluğa, insana yakışmayan olumsuz yaşama koşullarına terk edilmiştir. Asgari ücretli çalışanlar, işveren-devlet temsilcileri tarafından sorumlusu olmadıkları ve fakat mağduru oldukları ekonomik ve sosyal politikaların bedelini yüklenmek durumunda bırakılmışlardır.

Türkiye’nin, rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı egemen kılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlaması yönündeki anlayış Komisyon çalışmalarına -yine- egemen olmuştur.

İşveren-devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlenen asgari ücret, G20 ülkeleri arasında yer alan ve Dünyanın 16’ncı ekonomisi olmakla iftihar edilen ülkeye yakışmamaktadır. Komisyon çalışmalarında dile getirilen ülkenin ekonomik durumuyla ilgili olumlu gelişmeler işçilerin günlük yaşantısına ve gelirine yansımamıştır. Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği daha da büyütmektedir.

Asgari ücret ile en düşük kamu çalışanı maaşı arasında yapılacak kıyaslama, bu alanda yıllardır sürdürülen haksız ve yanlış uygulamaları, çalışanlar arasında yapılan ayrımcılığı ortaya koymaktadır. Komisyona Maliye Bakanlığı’ndan gelen bilgi, verilmesi muhtemel enflasyon zammı hariç, 2013 yılı Ocak ayında en düşük brüt memur maaşının 1.836,72 TL olduğunu göstermiştir. Komisyonun işveren-devlet kesimi temsilcilerince belirlenen asgari ücret, bu fiili durumu da dikkate almamış, çalışanlar arasında ayırım yapılmıştır. Komisyon, toplumda adalet duygusunun zedelenmesine zemin oluşturmuştur.

Komisyon tarafından alınan karar sonucu 2013 yılının ilk altı aylık döneminde asgari ücretli olarak çalışan bekar her işçi asgari geçim indirimi sonrası her ay devlete 51,38 lira gelir vergisi ödeyecektir. Asgari ücretli çalışanın üzerindeki vergi yükünün azaltılması doğrultusunda düzenleme yapması gereken siyasal iktidar “istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek” gerekçesiyle, sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanması yönünde teşvik uygulanmasını 5763 sayılı Yasayla düzenlemiştir. Böylece işverenin yüzde 19,5 olan SGK işveren primi oranı yüzde 14,5’e indirilmiştir. Bu düzenlemeyle işveren her asgari ücretli için 48,91 lira daha az prim ödeyecektir.

Diğer bir ifadeyle; asgari ücretli işçinin nafakasından kesilerek ödenen 51,38 lira vergi, devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverene 48,91 lira olarak geri dönmektedir. Devlet sosyal koruma görevini iktisaden zayıf olan işçiden yana kullanmamıştır.

Belirlenen bu asgari ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların önemli bir göstergesidir. Siyasal iktidarın ve işverenlerin çalışanlara yaklaşımının yansımasıdır.

Asgari ücretin tanımında, ‘...zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek’ ifadesi yer almaktadır.

Devletin resmi kurumu tarafından bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle belirlenen ve de pazarlık ücreti olmayan bu tutar, Komisyonda temsil edilen işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından pazarlık konusu olmuş ve asgari ücret, daha başlangıçta, olması gerekenden 251,43 lira daha düşük belirlenmiştir.  Böylece asgari ücret, belirlendiği andan itibaren yetersiz, çelişkili ve tutarsız olmuştur. Aile unsuru dikkate alınmadan, insana yaraşır geçim koşullarını sağlamaktan uzak olarak belirlenen asgari ücret yürürlükte olduğu her ay eksik ödenmektedir.

Türkiye, demokrasinin, işçi hak ve özgürlüklerinin, sosyal koruma uygulamalarının olmadığı, tartışma konusu edildiği ülkelerde uygulanan ücret politikalarını, asgari ücret düzeyini emsal alan yaklaşımları benimseyen bir ülke durumuna getirilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında yer alan işçi kesimi temsilcileri olarak, yapılacak çalışmalarda şu unsurların temel alınması savunulmuştur:

• Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımının dikkate alınması;

• İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarın esas olması;

• İşçinin ve ailesinin harcama kalıbının esas alınması ve hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin kullanılması;

• Bilimsel verilerle hesaplanan net tutarın işçinin eline geçmesinin sağlanması;

• Sanayi/tarım veya bölge, yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan asgari ücretin ulusal düzeyde tek tutar olması;

• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınması, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal ve “insan onuruna yaraşır” bir ücret olarak kabul edilmesi;

• İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak korunabilmesi için gerekli bir iyileştirmenin ayrıca TÜİK tarafından bilimsel olarak belirlenecek tutara ilave edilmesi;

• Belirleme yapılırken en düşük devlet memuru maaşının dikkate alınması;

• Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan pay içermesi;

TÜRK-İŞ’in asgari ücret belirleme çalışmalarında savunduğu bu görüşleri Komisyon çalışmalarında yeterince dikkate alınmamıştır. Bu ilkeler temel alınmadan belirlenen asgari ücret düzeyinin yeterli ve “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” sağlamadığı açıktır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısından yukarıda sıraladığımız gerekçelerle katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.”

 

 

 

 

 

 

Asgari Ücret Nedir? İşcilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

"Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur." -Anayasa

 

 


 

SGK ile imzalanan protokol gereğince 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, orman, orman endüstri, ağaç işleri endüstri mühendisleri hariç 2.700 TL olarak belirlendi. Konuya ilişkin yazı 7 Aralık 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderildi.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı‘na

Konu : 2013 yılı için tespit edilen mühendis ve mimarların asgari ücreti hk.

Kurumunuz ve Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri (Meslek Yasası gereği daha önce ayrıca hazırlanmıştır) hariç 2.700 TL olarak belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarında odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu alanlar, arazi çalışmaları, mesleki deneyimin arandığı alanlar ile şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmaz. Bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretleri alınan sorumluluk gereği asgari ücretin üzerinde olmak zorundadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter


 

 

2013 yılı asgari ücret tutarları Aralık 2012'de açıklanacaktır ve 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Ayrıca ikinci 2013 dönemi asgari ücret tutarları da 1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile yüyürlüğe girecektir.

Asgari ücretin tarihi 120 yıl

1890 yılında ilk defa görünen asgari ücret Yeni Zelanda ve Avusturya'da başlayan asgari ücret uygulaması, 1900'lü yıllarda Avrupa'ya ve dünyaya yayıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1928'de kabul ettiği 26 sayılı Asgari Ücret Belirleme Yöntemleri ile İlgili Sözleşme ile uluslararası bir ölçüt getirildi.

Asgari ücret ile ilgili bu sözleşmeyi Türkiye Cumhuriyeti  1973 yılında imzaladı ve 1974 yılında da onayladı.

 

Asgari Tarife Nedir, Ne Demek

İthal edilen mallar üzerinde alınan gümrük vergisinin en düşük düzeyidir. Asgari tarife, ilgili ülkenin ithal ürünlerine karşı kendi üreticisini korumakta kullandığı gümrük vergisi oranının en alt sınırıdır.

1 Ocak 2013 yılında (tarihinde) yürürlüğe girecek asgari ücret tutarını ayrıntıları ile burada yayınlayacağız.

 

Bölgesel Asgari Ücret

Bölgesel asgari ücret Türkiye’de daha önce de uygulandı. 1951-1967 yılları arasında asgari ücreti yerel (kentsel) düzeydeki katılımcılardan oluşan “mahalli komisyonlar” belirliyordu. Ancak aynı işi yapan ve birbirine yakın olan yerlerde farklı ücretlerin uygulanması ve tespit edilen asgari ücrete itirazların çoğalması nedeniyle, 1967 yılında merkezi nitelikte bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, bölgelere göre farklı asgari ücretler tespit ediyordu. O dönemde TBMM’de bulunan Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucunda, bölgesel asgari ücret eşitlik ilkesine aykırı bulunarak kaldırıldı. 1974 yılında ilk kez ülke düzeyinde asgari ücret belirlenmeye başlandı. 1974-1989 yılları arasında ise tarım ve sanayi kesimi için farklı ücretler uygulandı. 1989 yılından sonra işkolu ayrımı olmaksızın ülke çapında tek bir asgari ücret uygulamasına geçildi.

 

2013 yılında yürürlüğe girecek asgari ücret tutarları 1 ocak 2013 - 30 haziran 2013 tarihleri ve 1 temmuz 2013 - 31 aralık 2013 tarihleri arasını kapsayacaktır.

 

2013 yılı Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Asgari Ücret Tutarları

Asgari ücret tutarında Türkiye bir çok Avrupa Birliği ülkerini geçti.

Türkiyenin asgari ücret tutarı 412 Euro.

Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

Ülke  Asgari Ücret (Euro)
Romanya      157
Litvanya       232
Letonya      287
Estonya      290
Çek Cumhuriyeti      312
Macaristan      323
Slovakya      327
Polonya      353
Hırvatistan      374
Türkiye Asgari Üsret      412 Euro
Portekiz      566
Malta      680
Yunanistan      684
İspanya      748
Slovenya      763
İngiltere      1.244
Fransa      1.426
Hollanda      1.456
İrlanda      1.462
Belçika      1.472
Lüksemburg      1.801
ABD      998

 

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK DAİRESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

01.07.2012 - 31.12.2012

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 940,50 ASGARİ ÜCRET 805,50
SSK PRİMİ % 14 131,67 SSK PRİMİ % 14 112,77
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,41 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,06
GELİR VERGİSİ %15 53,42 (*) GELİR VERGİSİ %15 36,21
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 66,49 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 66,49
DAMGA VERGİSİ % 06,6 6,21 DAMGA VERGİSİ % 06,6 5,32
KESİNTİLER TOPLAMI 200,71 KESİNTİLER TOPLAMI 162,36
NET ASGARİ ÜCRET 739,79 (**) NET ASGARİ ÜCRET 643,14
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 940,50 ASGARİ ÜCRET 805,50


SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

136,37 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 116,80


İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

18,81

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,11İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.095,68 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

938,41KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 940,50 ASGARİ ÜCRET 940,50
SSK PRİMİ % 14 131,67 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 136,37
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,41 İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 18,81
KESİNTİLER TOPLAMI 141,08 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.095,68
NET ASGARİ ÜCRET 799,42

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


(***) Net ele geçen asgari ücrete 66,49 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ


.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe