2013 Yılı Defter Tastik Ücretleri, Anonim Şirket (A.Ş.) Limited Şirket (LTD.) ve Şahıs İşletme 2013 Dester Tastik Ücretleri, Muhasebeci, Noter Defter Tastikleri, Tutarları

istanbul, ankara, izmir, bursa, adana, antalya, kocaeli, konya, samsun,

2013 Yılı Defter Tastik Ücretleri,

Anonim Şirket (A.Ş.)

Limited Şirket (LTD.)

ve Şahıs İşletme

2013 Dester Tastik Ücretleri, Muhasebeci Noter Defter Tastikleri Ne Kadar? Kaç Para? Tutarları


 

ANKARA 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

 

Ankara, 30 Kasım 2012

Sayı       : 2012/13

Konu     : 2013 Yılı Defter Tasdik ve Kırtasiye Masrafları Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

Defter Tasdikleri, Kırtasiye vb. gibi masraflar konusunda komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu, elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.

2013 Takvim Yılında kullanılacak olan Yasal Defterler ’in Noter Tasdik ücretleri, defterlerle ilgili kırtasiye masrafları, yol masrafları ve diğer çeşitli harcamaların uygulanabilir Asgari maliyetleri belirlenmiş olup, bu rakamlar işyerlerinin kapasiteleri göz önünde bulundurularak artırılabilir. Şube işyerleri için % 20 ilave edilir. Bu liste tavsiye niteliğindedir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Ahmet BABUŞCU

 

 

SERBEST MESLEK KAZANÇ VE İŞLETME DEFTERLERİ

TABLO

I


İşletmenin Türü

İşçisiz

İşçili

1

Hizmet İşletmeleri/Serbest Meslek

325,00 TL

405,00 TL

2

Alım Satım İşletmeleri

430,00 TL

510,00 TL

3

Her ikisi aynı işletmede

510,00 TL

565,00 TL

 

BİLANÇO USULÜ DEFTERLER

TABLO

II


Sayfa Sayısı

İşçisiz

İşçili

1

001 / 150’ye kadar

650,00 TL

750,00 TL

2

151 / 500 arası

920,00 TL

1.135,00 TL

3

501 / 1.000 arası

1.240,00 TL

1.620,00 TL

4

1.000 / 2.000 arası

1.780,00 TL

2.375,00 TL

5

2.001 ve üstü tasdik işlemlerinde, ilave her 1.000 sayfa için 300.00 TL ilave edilecektir.

6

TİCARET ŞİRKETLERİNDE İLAVETEN TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER (TTK 64/4)

 

- Yönetim Kurulu Karar Defteri,

- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

- Pay Defter,

 

400,00 TLKOOPERATİF, VAKIF, DERNEK ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ

TABLO

III


Defter Türü

İşçisiz

İşçili

1

İşletme Esası

595,00 TL

755,00 TL

2

Bilanço Esası

915,00 TL

1.135,00 TL

NOT: Mart 2013’de yapılacak kapanış tasdik ücretleri bu tabloya dahil edilmemiştir.


 

 

 


 

 

ADANA 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2013 Defter Tasdiki Ücretleri

 

SAYIN ÜYEMİZ

2013 yılı için kullanılacak Defter-Kırtasiye-Tasdik v.s. genel giderler için iş sahiplerinden talep edilen“ASGARİ DEFTER TASTİK VE KIRTASİYE GİDERLERİ ÜCRETİ” için Danışma Meclisimizin tavsiye kararı aşağıda gösterilmiştir.İŞÇİSİZ İŞÇİLİ
A- BİRİNCİ SINIF : BİLANÇO USULÜNE TABİ OLAN MÜKELLEFLERDEN 550.00 TL. 650.00 TL.
B- İKİNCİ SINIF : İŞLETME VE SERBEST MESLEK DEFTERİNE TABİ OLAN MÜKELLEFLERDEN 250.00 TL. 300.00 TL.
C- HER ŞUBE İÇİN % 20 İLAVE ÜCRET ALINIR.

D-

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE;
- YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ,
- GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ,
- PAY DEFTERİ,
OLMAK ÜZERE 3 ADET DEFTER İÇİN 250.00-TL. İLAVE ÜCRET ALINIR.DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


 


ALANYA (ANTALYA) 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

http://www.alsmo.org.tr/datapic/sayfaekleri/441_0.11531000-1354290332-2013333.pdf


 

ÇORUM 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

Sayın ; Üyemiz

3568 Sayılı Yasa ve Ücret Tarifesi Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Yönetim Kurulumuzun 27.11.2012 tarih ve 1019 sayılı kararı gereği müşterilerinizin 2013 Yılında kullanacakları defter tasdiki, kırtasiye, beyan ve hizmet giderleri olarak TABAN ücretler belirlenmiş olup, aşağıda bilginize sunulmuştur.

Taban ücret fiyatlarının tespitinde bir mükellef için yıl içerisinde yaptığımız tüm masraflar dâhil edilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Hakkı KOŞAR           Muzaffer YILDIRIM

ODA SEKRETERİ                BAŞKAN

 

ÇORUM MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (SMMM) 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 


 

GİRESUN 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2013 TAKVİM YILI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK KIRTASİYE-YOL, DEFTER TASDİK MASRAFLARINA KARŞILIK OLMAK ÜZERE VE BENZERİ GİDERLER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

100 SAYFAYA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

BELİRTİLEN MİKTARLAR ASGARİDİR.

BUNA GÖRE UYGULAMA YAPILMASI RİCA OLUNUR.

2013 YILININ BARIŞ SAĞLIK VE MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLERİZ.


2013 YILI KIRTASİYE - YOL - DEFTER TASDİK ÜCRETLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

OSMANİYE 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

Sayın Üyemiz,

 

15 Kasım 2012 tarihinde oda binamızda Meslek mensuplarımızla yapılan toplantı da 2013 yılında kullanılacak olan defterlere ait asgari tasdik ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, meslek mensuplarına imza karşılığında tebliğ edilmiştir.

 

I. Sınıf Defter Tasdik Ücreti                   :600,00-TL (Altıyüztürklirası)

II. Sınıf Defter Tasdik Ücreti                  :240,00-TL (ikiyüzkırktürklirası)

 

 

 

 

Önemli Notlar:

  1. 1. Şube işyeri ve defter sayfa sayısı yüksek işyerlerindeki defter tasdik ücretlerini bu ücretin üzerinden muhasebeci belirleyecektir. Bu ücretler Noter, yıl içi kırtasiye, posta vs. gibi giderler karşılığıdır.
  2. 2. Yeni TTK nun öngördüğü şirketler için tasdiki zorunlu olan karar defteri, genel kurul karar defteri ve pay defteri vs. defterlerin tasdik ücretleri yukarıdaki fiyatlara dahil değildir.
  3. 3. Defterlerin kapanış tasdik ücretleri yukarıdaki fiyatlara dahil değildir. Kapanış tasdik ücreti tasdikin yapıldığı dönemde alınacaktır.

 

KARAMAN 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

 

2013 Yılı Asgari Defter Tasdik ve Kırtasiye Ücretlerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Gereği için bilgilerinize rica ederiz.

 

 

İŞÇİSİZ                İŞÇİLİ

 

İŞLETME – SERBEST MESLEK DEFTERİ         200.-TL               250.-TL

 

BİLANÇO (ŞAHIS)                                                   500.-TL               550.-TL

 

ŞİRKETLER                                                             700.-TL               750.-TL

 

NOT:

1-) Tespit edilen (tavsiye edilen) İşletme Defterinde 100 sayfa,

Bilançolarda 250 sayfa baz alınmıştır. Tespit edilen miktarlar asgari olup firmanın

Şube, işçi sayısı, tasdik ettirilen sayfa miktarı ile imalatı olanlar için ilave ücret

alınmasına karar verilmiştir.

 

2-) Bilanço Usulüne göre defter tutan şahıs ve şirketlerde tasdiklenmesi zorunlu olan defterler aşağıdaki gibidir:

-Yevmiye

-Envanter

-Kebir

-Karar Defteri

-Genel Kurul Müzakere Defteri

-Ortaklar Pay Defteri

 

3-) Kapanış tasdikleri bu ücretlere dahil değildir, ilgili kanun gereği mart ayında tarife açıklanacaktır.


 

TOKAT 2013 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

TOKAT SERBEST MUHESEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

 

Muhasebe ve Müşavirlik işlemleri için hizmet verdiğimiz müşterilerimiz adına yapacağımız 2013 yılı, Ek hizmetler, Muhtelif Formlar, Banka Belgeleri, Resmi Defterler, Noter tasdik ve Kırtasiye bedellerinin tespiti ile ilgili ilçe temsilciliklerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Aritmetik Ortalama uygulanarak tavsiye edilen tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

1-) İŞLETME DEFTERİ                     :260,00- TL.

-İşletme defteri, Envanter defteri, 11x38 Bilgisayar klasörü, 12 Adet CD, Yazıcı şeridi, Geniş klasör, Kartuş, Sözleşme bedeli, Bilgisayar kağıdı, Bildirgeler, 1 Top A4 kağıdı, vizite kağıdı ve yıl içi diğer hizmetler(Formlar)

 

 

2-) BİLANÇO DEFTERİ                      : 650,00-TL.

-Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, 11x24 Bilgisayar  kağıdı  Bilgi sayar klasörü, 12 Adet CD, yazıcı şeridi, Geniş klasör, Sözleşme bedeli, 2 Top A4 kağıdı,   Vizite kağıdı ve yıl içi diğer hizmetler (Banka beyannamesi ve formlar)

 

 

3-)ŞİRKETLER VE TÜZEL KİŞİLER   : 980,00-TL.

 

 

Not1 : Bu ücretler 100 sahifeye kadar olan ve sigortasız işletmeler içindir. 100 sahife üzeri ve SSK’lı ücretli olanlarda %20 zamlı alınacaktır. Noter tasdik ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

Not3:Kapanış tasdik bedelleri dahil edilmemiştir.

 

DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

 

 


 

 

 

2013 YILINDA TUTULACAK DEFTERLERİN TASDİKİ HAKKINDA AÇIKLAMA

06/11/2012

 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap dönemi ) yaklaştığımız bu günlerde 2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki şekilde açıklama gereksinimi duyulmuştur.

 

A)-VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN :

 

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler;

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir (VUK hükümlerine göre tasdiki zorunlu olmayıp, tutulması zorunludur.)

c)-Envanter ve Bilanço defteri

 

2)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

İşletme Defteri

 

3)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre ihtiyaç halinde tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır:

İmalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, ambar defteri ve çiftçi işletme defteri.

 

Önemli Not: Yukarıda belirtilen mükellef grupları Yeni TTK ya göre başkaca herhangi bir defter tutmayacak, tasdik ettirmeyeceklerdir. Önceki yıllardaki tasdik ve defter tutma hükümleri devam etmektedir.

 

B)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN (LTD VE A.Ş) :

6102 sayılı Yeni TTK’ unun 64. maddesi defter tutma ve tasdik hükümlerini düzenlemektedir. Madde metni aşağıdaki gibidir.

TTK MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü:

 

(1)- (Değişik fıkra: 6335 S.K.-26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir."

 

(2) -Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

 

(3) - (Değişik fıkra: 6335-26.06.2012/m.8) "Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.”

 

(4) -Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir.

 

(5) - (Değişik fıkra: 6335 S.K.-26.06.2012/m.8) "Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez.”

Yukarıdaki madde hükümlerine göre; 6102 sayılı yeni TTK’nın 64.maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen aşağıdaki defterlerin kullanılması gerekmektedir.

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

C)- DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK’nu MD.64 hükümlerine göre:

 

1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (ARALIK);

 

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

 

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

 

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Önemli Not : TTK 64/3. Maddesine göre; Pay defteri ile Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

 

D)-TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) VUK MD.222

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

 

E)- KAPANIŞ TASDİKİ (TTK MD 64/5)

Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna (Normal Hesap dönemleri için 31/MART) kadar notere yaptırılır.

 

İyi Çalışmalar...

Gaziantep SMMM Odası

.Muhasebe Büronuza Yatırım Yapın.

MUHASEBE MAKALELERİ

Reklam
Copyright © 2016 Muhasebe Türk İnternet Bilgi Hizmetleri

Büronuza Yatırım Yapın

 

E-mükellef İle

İş Yükünüzü Azaltın


EMÜKELLEF E-MÜKELLEF Muhasebe, Muhasebe Web Sitesi, Muhasebe İnternet Sitesi, emuhasebe