Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhtasar ve Hizmet Beyanı Birleşik Tebliği

Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesindeki tanıma göre “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası…

​İş Kazası Yardımlarından Faydalanmanın Püf Noktaları!

Gerek SSK’lı gerekse Bağ-Kur’lu sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları hâlinde SGK tarafından yardımlar yapılmaktadır. Bunun için kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hâle gelmesi, kaza ile…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Erteleme

Resmi Gazetede değişik tarihlerde yayımlanan tebliğlerle 01/6/2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlanılan daha sonra 01/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de ilave edilerek yaygınlaştırılan Muhtasar ve Prim Hizmet…

Elektronik Gümrük Beyannamelerinde Ücret Düzenlenmesi

Dijitalleşme çağımızın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Özel sektördeki bu dönüşüme kamu kurumları da entegre oluyor.Bu değişime en hızlı adapte olan kurumların başında Ticaret Bakanlığı'nın olduğunu söylemek mümkün. Zira…

Kimlere Mazeret İzni Verilir?

Mazeret izni işçinin ailevi veya kişisel bazı nedenlerle verilen bir izin türüdür. İş Kanunu tarafından, işçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere mazeret izni denir.İş hukuku açısından…

İşsizlik Yardımı İçin 600 Gün Şartı Var

Çalışanların kendi istekleri dışında işsiz kalmaları halinde en azından belli bir süre gelir garantisi elde etmelerini sağlayan bir sigorta koludur işsizlik sigortası.Bir işyerinde SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar işe…

ÖNEMLİ MAKALE! İzaha Davet, Tam Gaz

Bilindiği üzere, 6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun mülga 370'inci maddesi, “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş…

Aşırı Vergi Haczi Nedir?

Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 62. maddesi hükümlerine göre uygulanan hacizler, e-hacizler, üçüncü şahıslar nezdindeki mal, alacak ve menkul mal hacizleri mükellefleri adeta canından bezdirmektedir. Örneğin, kamu gücü ile uygulanan…

Şüpheli Alacaklar İçerisindeki KDV’nin İndiriminde Son Durum

​İşletmeler açısından mal ve hizmet satışları ve bunların tahsilatı günümüzde en önemli hususlardan biri. Mal ve hizmet satışıyla KDV'yi de kapsayan bir tahsilat alacağı doğuyor.1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7104 sayılı Kanunla…
Haftanın Videosu

Tüm mükelleflere gelen tebligatlara toplu olarak nasıl bakılır?

SMMM Yazılımları

E-Mükellef

E-Tebligat

Muhasebe Pos

Muhasebe Cari

MuhasebeCRM

Ba-Bs Mutabakat

Cari Mutabakat

Muhasebe App

Şifresiz Hızlı Giriş

Akıllı Toplu SMS

Akıllı Toplu Mail

Mali Müşavir Web Sitesi