Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

SGK Taksitini Aksatanlara Yeni Fırsat

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ekonomide yaşanan daralma ve kırılganlık piyasayı ve iş dünyasını olumsuz etkilemektedir.Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma…

5 Soruda: Limited Şirketlerde Şube Açılış Prosedürleri

SORU: Limited şirketlerde şubeler ticari sicile tescil ve ilan zorunluluğu nedir?CEVAP: TTK md.40/1 hükmüne göre; gerçek veya tüzel kişi olsun, her tacir, ticari işletmesini açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve…

KDV Sözleşme Bedeline Dahil Midir, Değil Midir?

Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur. Ödemeyi yapacak olan sözleşme bedeline KDV’nin dahil olduğunu iddia ederken, ödemeyi…

Avukatların Gösterebileceği İndirimler

Avukatın serbest meslek kazanç defterinde ve gelir vergisi beyannamesinde neleri indirim konusu yapılabilir? Serbest meslek kazançları, 193 sayılı GVK’nun 65. maddesi hükmünde düzenlenmiştir. Serbest meslek kazancı, her türlü serbest…

Ağustos Ayında Enflasyon Beklenenden Düşük Çıktı

Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.…

Çek ve Bonoda Elektronik Dönem

Ticaret Bakanlığı, elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için, 'Elektronik Çek ve Bono Kanunu Taslağı' hazırladı.Düzenleme ile çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek.…

VUK 376 İndirim Talebi ve Dava Konusu Edilebilir Mi?

213 sayılı VUK’nun 376. madde gereği vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da indirim konusu düzenlenmiş olup, yasal düzenleme gereği “ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen…

Çeyiz Parası Nasıl Alınır? İşte Tüm Detaylar

Evlendiği için SGK’dan aldığı ölüm aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının 2 yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Bununla ilgili ayrıntılara bir bakalım...SGK’dan ölüm aylığı alan kız…
Haftanın Videosu

Tüm mükelleflere gelen tebligatlara toplu olarak nasıl bakılır?

SMMM Yazılımları

E-Mükellef

E-Tebligat

Muhasebe Pos

Muhasebe Cari

MuhasebeCRM

Ba-Bs Mutabakat

Cari Mutabakat

Muhasebe App

Şifresiz Hızlı Giriş

Akıllı Toplu SMS

Akıllı Toplu Mail

Mali Müşavir Web Sitesi