Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

İnşaat İşlerinde Teslim ve KDV

Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesi uyarınca “Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” Aynı…

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

18 Haziran 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30805TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ(SERİ: B SIRA NO: 12)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğde,…

Bırakın Sözleşmeniz Kendiliğinden Uzasın

Damga vergisinin konusu kâğıt. Damga vergisinin doğması için öncelikle kanunda belirlenmiş bir kâğıt veya elektronik ortamda düzenlenmiş bir belge ya da veri olması, bu kâğıt, belge ya da verinin imzalanmış olması ya da imza yerine geçecek…

E-Devlet Bilgilerinden Vergi İptal Davası Açılması

Bilindiği gibi, Türkiye.gov.tr  adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır. Bu bilgilere erişim gerçek kişiler yönünden  e-devlet şifresinin alınması ile buradan vergi dairesine gitmeksizin vergi borcu bilgileri…

2 Ayrı Şirketin Aynı Adreste İş Yapması

Uygulamada vergi mükelleflerinin aynı adreste mükellefiyet kaydı açtırarak faaliyette bulunmaları mümkündür. Ancak, bazı durumlarda vergi daireleri, mükelleflerin aynı adreste başka bir mükellefin işe başlaması ile ilgili işe başlama…

Maliye Tebliğ İşlemleri Yeniden Düzenlenmiştir

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununun tebligatla ilgili 101, 102, 103 ve 157.  maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye Bakanlığı da, 17/12/2017 tarihli ve…

13 Haziran 2019 Tarihli ve 30800 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER –– Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik –– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama…

KOBİ ve İşletmeler İçin 25 Milyar Liralık Yeni Destek Paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için "Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye…

Senelik İzinle İlgili Tüm Merak Edilenler

Bu yıl da tatil sezonu başladı. Okuyucularımızın bu konuda merak ettikleri tüm detayları bu yazımızda yer verdik. Hemen belirtelim anayasamıza göre ‘dinlenmek’ bütün çalışanlar için temel bir haktır. Bütün sene boyunca çalışanların uzun…

SGK Prim Alacaklarında Zamanaşımı ve Görevli Mercii

Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir. Zamanaşımı bir hakkı sona erdirmez ancak dava edilebilmesini engellemektedir.SGK…
Haftanın Videosu

Tüm mükelleflere gelen tebligatlara toplu olarak nasıl bakılır?

Yazarlık Başvurusu

Makalenizi Gönderip Ücretsiz Tanıtımınızı Yapabilirsiniz.

Yazarlık Başvurusu İçin Tıklayınız

SMMM Yazılımları

E-Mükellef

E-Tebligat

Muhasebe Pos

Muhasebe Cari

Ba-Bs Mutabakat

Cari Mutabakat

Muhasebe App

Şifresiz Hızlı Giriş

Akıllı Toplu SMS

Akıllı Toplu Mail

Mali Müşavir Web Sitesi

12. Yılımız