Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları

Abone ol

 

2019 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İş Yerleri İçin Zorunlu İstihdam (İşçi Çalıştırma) Oranları
Özel Sektör (%)Kamu Sektörü (%)
Engelli Oranı34
Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Oranı2
Toplam36
NOT: Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundalar.