Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı
Abone ol

Asgari Ücret Nedir?

İşcilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret denir.

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

En az geçim indirimi. Bir vergi mükellefinin geçimini temin edecek kadar gelirinden vergi alınmamasıdır. Gelir vergisi kanunumuzda bu miktar belirlenmiştir.

01/01/2020 – 31/12/2020

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET2.943,00
SGK PRİMİ% 14412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 129,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*)154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,75922,34
KESİNTİLER TOPLAMI618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**)2.324,70

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.943,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)456,17
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 258,86
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.458,03

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET2.943,00
SGK PRİMİ% 14412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 129,43
KESİNTİLER TOPLAMI441,45
NET ASGARİ ÜCRET2.501,55

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET2.943,00
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)456,17
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2.58,56
İŞVERENE TOPLAM MALİYET3.458,03

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

 

2019 Asgari Ücret

Brüt ve Net Asgari Ücret

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL / AY)

Brüt Ücret2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.174,64 TL
Gelir Vergisi326,20 TL
Damga Vergisi19,42 TL
Kesintiler Toplamı729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr Ve Çocuksuz)191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.020,90 TL

 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (TL / AY)

Asgari Ücret2.558,40 TL
SGK Primi %15,5 (İşveren Payı)396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti3.006,12 TL

Yıllara Göre Asgari Ücret

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.029,50
SGK PRİMİ %14248,13
İŞSİZLİK SİG. FONU %120,30
GELİR VERGİSİ %15 (*)106,55
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ152,21
DAMGA VERGİSİ %0,75915,40
KESİNTİLER TOPLAMI426,38
NET ASGARİ ÜCRET (**)1.603.12

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET2.029,50
SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (***)314,57
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU %240,59
İŞVERENE TOPLAM MALİYET2.384,66

Brüt ve Net Asgari Ücret

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET1.777,50
SGK PRİMİ% 14248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU% 117,78
GELİR VERGİSİ% 15 (*)93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ133,31
DAMGA VERGİSİ% 0,75913,49
KESİNTİLER TOPLAMI373,44
NET ASGARİ ÜCRET (**)1.404.06

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET1.777,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 235,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET2.088.56

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi16 Yaşından Büy.16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret1.647,001.647,00
Sigorta Primi İşçi Payı230,58230,58
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı16,4716,47
Gelir Vergisi Matrahı1.399,951.399,95
Gelir Vergisi209,99209,99
Damga Vergisi12,5012,50
Kesintiler Toplamı469,54469,54
Net Ücret1.177,461.177,46

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 337,64
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (%2) 32,94
Toplam İşveren Katkısı 370,58

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.273,50 1.273,50
Sigorta Primi İşçi Payı 178,29 178,29
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,74 12,74
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,47 1.082,47
Gelir Vergisi 162,37 162,37
Damga Vergisi 9,67 9,67
Kesintiler Toplamı 363,07 363,07
Net Ücret 910,43 910,43

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (%20.5) 261,07
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (%2) 25,47
Toplam İşveren Katkısı 286,54

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.201,50 1.201,50
Sigorta Primi İşçi Payı 168,21 168,21
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,02 12,02
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,27 1.021,27
Gelir Vergisi 153,19 153,19
Damga Vergisi 9,12 9,12
Kesintiler Toplamı 342,54 342,54
Net Ücret 858,96 858,96

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (%20.5) 246,31
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (%2) 24,03
Toplam İşveren Katkısı 270,34

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1.134,00 TL 1.134,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 158,76 TL 158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 11,34 TL 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL 963,90 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,30 TL 323,30 TL
Net Ücret 810,70 TL 810,70 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) 232,47 TL
İşs. Sig. Primi İşveren Payı (%2) 22,68 TL
Toplam İşveren Katkısı 255,15 TL