Asgari Ücret

Asgari Ücret

Asgari Ücret Nedir?

İşcilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret denir.

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

En az geçim indirimi. Bir vergi mükellefinin geçimini temin edecek kadar gelirinden vergi alınmamasıdır. Gelir vergisi kanunumuzda bu miktar belirlenmiştir.


ASGARİ ÜCRET 2019 (Ocak Aralık 2019 Yılı)

Brüt ve Net Asgari Ücret

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL / AY)

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (TL / AY)

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi %15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

ASGARİ ÜCRET 2018 (Ocak Aralık 2018 Yılı)

Brüt ve Net Asgari Ücret

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ %14 284,13
İŞSİZLİK SİG. FONU %1 20,30
GELİR VERGİSİ %15 (*) 106,55
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 152,21
DAMGA VERGİSİ %0,759 15,40
KESİNTİLER TOPLAMI 426,38
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.603,12

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (***) 314,57
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU %2 40,59
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.384,66

ASGARİ ÜCRET 2017 (Ocak Aralık 2017 Yılı)

Brüt ve Net Asgari Ücret

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ %14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU %1 17,78
GELİR VERGİSİ %15 (*) 93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31
DAMGA VERGİSİ %0,759 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 373,44
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU %2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

ASGARİ ÜCRET 2016 (Ocak Aralık 2016 Yılı)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1.647,00 1.647,00
Sigorta Primi İşçi Payı 230,58 230,58
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 16,47 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 1.399,95
Gelir Vergisi 209,99 209,99
Damga Vergisi 12,50 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 469,54
Net Ücret 1.177,46 1.177,46

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (%20.5) 337,64
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (%2) 32,94
Toplam İşveren Katkısı 370,58

ASGARİ ÜCRET 2015 YILI (Temmuz 2015)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.273,50 1.273,50
Sigorta Primi İşçi Payı 178,29 178,29
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,74 12,74
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,47 1.082,47
Gelir Vergisi 162,37 162,37
Damga Vergisi 9,67 9,67
Kesintiler Toplamı 363,07 363,07
Net Ücret 910,43 910,43

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (%20.5) 261,07
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (%2) 25,47
Toplam İşveren Katkısı 286,54

ASGARİ ÜCRET 2015 YILI (Ocak 2015)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.201,50 1.201,50
Sigorta Primi İşçi Payı 168,21 168,21
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,02 12,02
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,27 1.021,27
Gelir Vergisi 153,19 153,19
Damga Vergisi 9,12 9,12
Kesintiler Toplamı 342,54 342,54
Net Ücret 858,96 858,96

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (%20.5) 246,31
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (%2) 24,03
Toplam İşveren Katkısı 270,34

ASGARİ ÜCRET 2014 YILI (Temmuz 2014)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1.134,00 TL 1.134,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 158,76 TL 158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 11,34 TL 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL 963,90 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,30 TL 323,30 TL
Net Ücret 810,70 TL 810,70 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) 232,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 22,68 TL
Toplam İşveren Katkısı 255,15 TL

ASGARİ ÜCRET 2014 YILI (Ocak 2014)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1.071,00 TL 1.071,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 149,94 TL 149,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,71 TL 10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL 910,35 TL
Gelir Vergisi 136,55 TL 136,55 TL
Damga Vergisi 8,13 TL 8,13 TL
Kesintiler Toplamı 305,33 TL 305,33 TL
Net Ücret 765,67 TL 765,67 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) 219,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 21,42 TL
Toplam İşveren Katkısı 240,98 TL

ASGARİ ÜCRET 2013 YILI (Temmuz 2013)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1.021,50 TL 877,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 143,01 TL 122,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,22 TL 8,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 868,27 TL 745,87 TL
Gelir Vergisi 130,24 TL 111,88 TL
Damga Vergisi 7,75 TL 6,66 TL
Kesintiler Toplamı 291,22 TL 250,17 TL
Net Ücret 730,28 TL 627,33 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.09.2013 - 31.12.2013 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) 209,41 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 20,43 TL
Toplam İşveren Katkısı 229,84 TL

ASGARİ ÜCRET 2013 YILI (Ocak 2013)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 978,60 TL 839,10 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 137,00 TL 117,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,79 TL 8,39 TL
Gelir Vergisi Matrahı 831,81 TL 713,24 TL
Gelir Vergisi 124,77 TL 106,99 TL
Damga Vergisi 7,43 TL 6,37 TL
Kesintiler Toplamı 278,99 TL 239,22 TL
Net Ücret 699,61 TL 599,88 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 190,83 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 19,57 TL
Toplam İşveren Katkısı 210,40 TL

ASGARİ ÜCRET 2012 YILI (Temmuz 2012)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 940,50 TL 805,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 131,67 TL 112,77 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,41 TL 8,06 TL
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 TL 684,67 TL
Gelir Vergisi 119,91 TL 102,70 TL
Damga Vergisi 6,21 TL 5,32 TL
Kesintiler Toplamı 267,20 TL 228,85 TL
Net Ücret 673,30 TL 576,65 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 183,40 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 18,81 TL
Toplam İşveren Katkısı 202,21 TL

ASGARİ ÜCRET 2012 YILI (Ocak 2012)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 886,50 TL 760,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,42 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Kesintiler Toplamı 251,86 TL 216,06 TL
Net Ücret 634,64 TL 544,44 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 172,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 17,73 TL
Toplam İşveren Katkısı 190,60 TL

ASGARİ ÜCRET 2011 YILI (Temmuz 2011)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 837,00 TL 715,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 117,18 TL 100,17 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,37 TL 7,16 TL
Gelir Vergisi Matrahı 711,45 TL 608,17 TL
Gelir Vergisi 106,72 TL 91,23 TL
Damga Vergisi 5,52 TL 4,72 TL
Kesintiler Toplamı 237,79 TL 203,28 TL
Net Ücret 599,21 TL 512,22 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 163,22 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 16,74 TL
Toplam İşveren Katkısı 179,96 TL

ASGARİ ÜCRET 2011 YILI (Ocak 2011)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL
Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL
Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL
Kesintiler Toplamı 226,29 TL 193,05 TL
Net Ücret 570,21 TL 486,45 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 155,32 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 15,93 TL
Toplam İşveren Katkısı 171,25 TL

ASGARİ ÜCRET 2010 YILI (Temmuz 2010)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 760,50 TL 648,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 106,47 TL 90,72 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,61 TL 6,48 TL
Gelir Vergisi Matrahı 646,42 TL 550,80 TL
Gelir Vergisi 96,96 TL 82,62 TL
Damga Vergisi 5,02 TL 4,28 TL
Kesintiler Toplamı 216,06 TL 184,10 TL
Net Ücret 544,44 TL 463,90 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 148,30 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 15,21 TL
Toplam İşveren Katkısı 163,51 TL

ASGARİ ÜCRET 2010 YILI (Ocak 2010)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 729,00 TL 621,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 102,06 TL 86,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,29 TL 6,21 TL
Gelir Vergisi Matrahı 619,65 TL 527,85 TL
Gelir Vergisi 92,95 TL 79,18 TL
Damga Vergisi 4,81 TL 4,10 TL
Kesintiler Toplamı 207,11 TL 176,43 TL
Net Ücret 521,89 TL 444,57 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 142,16 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 14,58 TL
Toplam İşveren Katkısı 156,74 TL

ASGARİ ÜCRET 2009 YILI (Temmuz 2009)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 693,00 TL 589,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 97,02 TL 82,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 6,93 TL 5,90 TL
Gelir Vergisi Matrahı 589,05 TL 501,07 TL
Gelir Vergisi 88,36 TL 75,16 TL
Damga Vergisi 4,16 TL 3,54 TL
Kesintiler Toplamı 196,47 TL 167,13 TL
Net Ücret 496,53 TL 422,37 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 135,14 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 13,86 TL
Toplam İşveren Katkısı 149,00 TL

ASGARİ ÜCRET 2009 YILI (Ocak 2009)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 666,00 TL 567,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 93,24 TL 79,38 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 6,66 TL 5,67 TL
Gelir Vergisi Matrahı 566,10 TL 481,95 TL
Gelir Vergisi 84,92 TL 72,29 TL
Damga Vergisi 4,00 TL 3,40 TL
Kesintiler Toplamı 188,82 TL 160,74 TL
Net Ücret 477,18 TL 406,26 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (%19.5) 129,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 13,32 TL
Toplam İşveren Katkısı 143,19 TL

ASGARİ ÜCRET 2008 YILI (Temmuz 2008)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 638,70 YTL 540,60 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 89,42 YTL 75,68 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,39 YTL 5,41 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 542,89 YTL 459,51 YTL
Gelir Vergisi 81,43 YTL 68,93 YTL
Damga Vergisi 3,83 YTL 3,28 YTL
Kesintiler Toplamı 181,07 YTL 153,26 YTL
Net Ücret 457,63 YTL 387,34 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 124,55 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 12,77 YTL
Toplam İşveren Katkısı 137,32 YTL

ASGARİ ÜCRET 2008 YILI (Ocak 2008)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 608,40 YTL 515,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 85,18 YTL 72,16 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,08 YTL 5,15 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 517,14 YTL 438,09 YTL
Gelir Vergisi 77,57 YTL 65,71 YTL
Damga Vergisi 3,65 YTL 3,09 YTL
Kesintiler Toplamı 172,48 YTL 146,11 YTL
Net Ücret 435,92 YTL 369,29 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 118,64 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 12,17 YTL
Toplam İşveren Katkısı 130,81 YTL

ASGARİ ÜCRET 2007 YILI (Temmuz 2007)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 585,00 YTL 491,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 81,90 YTL 68,80 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,85 YTL 4,91 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 497,25 YTL 417,69 YTL
Gelir Vergisi 74,59 YTL 62,65 YTL
Damga Vergisi 3,51 YTL 2,95 YTL
Kesintiler Toplamı 165,85 YTL 139,31 YTL
Net Ücret 419,15 YTL 352,09 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 114,08 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 11,70 YTL
Toplam İşveren Katkısı 125,78 YTL

ASGARİ ÜCRET 2007 YILI (Ocak 2007)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 562,50 YTL 476,70 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 78,75 YTL 66,74 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,63 YTL 4,77 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 478,12 YTL 405,19 YTL
Gelir Vergisi 71,72 YTL 60,78 YTL
Damga Vergisi 3.38 YTL 2,86 YTL
Kesintiler Toplamı 159,48 YTL 135,15 YTL
Net Ücret 403,02 YTL 341,55 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ

(01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 109,69 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 11,25 YTL
Toplam İşveren Katkısı 120,94 YTL

ASGARİ ÜCRET 2006 YILI

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 531,00 YTL 450,00 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 74,34 YTL 63,00 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,31 YTL 4,50 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 451,35 YTL 382,50 YTL
Gelir Vergisi 67,70 YTL 57,38 YTL
Damga Vergisi 3,19 YTL 2,70 YTL
Kesintiler Toplamı 150,54 YTL 127,58 YTL
Net Ücret 380,46 YTL 322,42 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ

(01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 103,55 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 10,62 YTL
Toplam İşveren Katkısı 114,17 YTL

ASGARİ ÜCRET 2005 YILI

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 488,70 YTL 415,80 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 68,42 YTL 58,21 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4,89 YTL 4,16 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 415,39 YTL 353,43 YTL
Gelir Vergisi 62,31 YTL 53,01 YTL
Damga Vergisi 2,93 YTL 2,49 YTL
Kesintiler Toplamı 138,55 YTL 117,87 YTL
Net Ücret 350,15 YTL 297,93 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ

(01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 95,30 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 9,77 YTL
Toplam İşveren Katkısı 105,07 YTL

ASGARİ ÜCRET 2004 YILI (Temmuz 2004)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi) 16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 444.150.000 TL 378.000.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 62.181.000 TL 52.920.000 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4.441.500 TL 3.780.000 TL
Gelir Vergisi Matrahı 377.527.500 TL 321.300.000 TL
Gelir Vergisi 56.629.125 TL 48.195.000 TL
Damga Vergisi 2.664.900 TL 2.268.000 TL
Kesintiler Toplamı 125.916.525 TL 107.163.000 TL
Net Ücret 318.233.475 TL 270.837.000 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ

(01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 86.609.250 TL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 8.883.000 TL
Toplam İşveren Katkısı 95.492.250 TL

ASGARİ ÜCRET 2004 YILI (Ocak 2004)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 423.000.000 TL 360.000.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 59.220.000 TL 50.400.000 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4.230.000 TL 3.600.000 TL
Gelir Vergisi Matrahı 359.550.000 TL 306.000.000 TL
Gelir Vergisi 53.932.500 TL 45.900.000 TL
Damga Vergisi 2.538.000 TL 2.160.000 TL
Kesintiler Toplamı 119.920.500 TL 102.060.000 TL
Net Ücret 303.079.500 TL 257.940.000 TL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN VE DEVLET KATKISI

(01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (%19,5) 82.485.000 TL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (%2) 8.460.000 TL
Toplam İşveren Katkısı 90.945.000 TL
SSK Primi Devlet Katkısı 42.421.050 TL
İşsizlik Sigortası Devlet Katkısı 3.798.569 TL
Toplam Devlet Katkısı 46.219.950 TL

Facebook Yorumları