Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Damga Vergisi Tutarları

Abone ol

2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları ve Oranları

 

2019 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir SözleşmeleriBinde 1,89
– İhale KararlarıBinde 5,69
– Bilançolar56,10 TL
– Gelir Tabloları26,90 TL
– İşletme Hesabı Özetleri26,90 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi72,70 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi97,10 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri48,00 TL
– Muhtasar Beyanname48,00 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)48,00 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler97,10 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler35,70 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri35,70 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi56,90 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2019’dan itibaren 2.642.810,00 TL’yi aşamaz.)2018 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir SözleşmeleriBinde 1,89
– İhale KararlarıBinde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi58,80 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi78,50 TL
– Muhtasar Beyanname38,80 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri38,80 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)38,80 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler28,90 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri28,90 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi46,00 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler78,50 TL
– Bilançolar45,40 TL
– Gelir Tabloları21,80 TL
– İşletme Hesabı Özetleri21,80 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2018’den itibaren 2.135.949,30 TL’yi aşamaz.)