Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?


Kamudaki tıp doktorlarının eş durumundan atanmalarına konulan “Stratejik personel” engelinin idari yargıda iptallere konu olmuştu.


Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Kamudaki tıp doktorlarının eş durumundan atanmalarına konulan “Stratejik personel” engelinin idari yargıda iptallere konu olmuştu.

Aslına bakarsanız bu konuda iptal kararları veren Danıştay’ın bahse konu kararlarındaki çekincesi eş durumundan atamada stratejik personel için mutlak ve her koşulda bir iptal içermediği, aslında stratejik personel atamalarında sağlık hizmetlerinin ülke çapında istenilen seviyede yürütülmesi ile aile birliğinin muhafazası amaçlarını sağlarken nesnel ve rasyonel bir kriter saptanması idi.

Bu durumda “Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” genel “Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yönetmeliğinden” farklı uygulanacak maddelerinin sağlam bir dayanağa kavuşması gerekliliği ortaya çıkmıştı.

İşte tam bu noktada 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle -özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla- kamuda çalışan tıp doktorlarının özel sektörde çalışan eş durumundan tayinlerinde farklı yöntemler uygulanabilmesinin önü açılmış oluyordu.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinden tıp doktorlarının tayin istenen yerde özel sektörde çalışan eşten dolayı atama taleplerinin gerçekleşmesinin diğer memurlardan farklı uygulanmasında İdarenin ısrarını sürdüreceği anlaşılıyordu.

Nihayet o özel yönetmelik değişikliği sağlık personeli için yapılarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. 30.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bahse konu Yönetmelik değişikliğiyle hem tıp doktorlarının yer değişikliğiyle atamalarının normal memur personelden ayrı koşullarla yapılmasının önü açılmakla birlikte stratejik personel kavramının da genişletildiğini görüyoruz.

Bundan böyle artık atamaları farklı kriterlerle yapılacak olanlar sadece tıp doktorları olmayacak, diş tabibi, uzman diş tabii ve eczacılar da aynı kapsamda yer alacak.

Stratejik Personel Kapsamı Genişledi


Diş tabipleri 26.03.2013 tarihinde çıkan ilk Sağlık Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde stratejik personel sayılırken, 04.04.2015 tarihinde yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle stratejik personel kapsamından çıkarılmışlardı, bu değişiklik ile yeniden kapsam içine alınmış oluyorlar. Eczacılar da ilk defa kapsam içine alınmış oluyorlar.  

Eş Durumundan Nakilde Sağlık Personeli Farkı

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması yapılabilirken stratejik personel kapsamındakiler için bu mümkün bulunmuyordu.

Değişiklik stratejik personel haricindeki sağlık personelinin eş durumundan tayin koşullarını da diğer kamu personelinden ayrı tutuyor.

30.06.2016 tarihli değişiklik ile sağlık personelinin kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartıyla yer değişikliği suretiyle ataması yapılabilecek.

Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınacak.

Ancak kamu görevlisi olmayan eşin durumuna istinaden yapılan bu atamadan stratejik personel kabul edilen tabip, diş tabibi ve uzman tabipler ile eczacılar yararlanamayacak.

Sağlık personeli dışındaki kamu personelinden ise eş durumundan tayinde "Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması" koşulu aranıyor.

Stratejik Personele Yeni Hak

Stratejik personelin eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde atama talebi değerlendirilebilecek.

Öğrenim Mazeretiyle Nakil

Sağlık personeli sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere bir defaya mahsus olmak üzere atanabiliyordu. Artık sağlık alanında öğrenim gerekçesiyle atamada en az dört yıllık öğrenim görme koşulu aranacak.

 

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8559

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları