Asgari ücrette vergi dilimi artıyor olayını  ilk defa keşfeden kişi Hürriyet Gazetesinde köşesinde dile getiren vergicilik alanında duayen olan Sn.Prof.Dr.Şükrü Kızılot hoca 09/01/2014 Tarihinde yazmıştır.

Asgari ücrette vergi dilimi artıyor olayını  ilk defa keşfeden kişi Hürriyet Gazetesinde köşesinde dile getiren vergicilik alanında duayen olan Sn.Prof.Dr.Şükrü Kızılot hoca 09/01/2014 Tarihinde yazmıştır.

Böylece asgari ücretliler 2014 Yılında Aralık ayında KİMSE farkında değil ama asgari ücretin gelir vergisi arttı demiş,12,28 TL. net geliri azalmıştır.

2015 Yılına geldiğimizde bu defa Sn.Hocamız rahatsızlığı nedeniyle , bu alanda yazmaya ara vermiş  2015 yılında Aralık ayında %20’lik vergi dilimine asgari ücretli girmiştir.

2015 yılında 2016 yılı  asgari ücret komisyonda görüşülürken 1.300 TL Resmi Gazete de yayınlandığında ise gerek tasarı halinde gerekse kanunlaştığında %20’lik vergi dilimini tablolar halinde ilk defa www.ali tezel com. yazmıştık.Bu yazılarımızı 2016 yılının ilk aylarında,Temmuz,ğustos,Eylül ve Ekimde yazmaya devam etmiştik.

Bizimle birlikte Sosyal Güvenlik alanında diğer yazarlarda konuyu yazdılar.

Bunun sonucunda  Maliye Bakanın konuyla ilgili yaklaşımıyla birlikte Başbakanlık nezdinde 1.300 TL yılsonuna kadar devamına karar verildi.

Bu konuda çalışanlar mağdur edilmeme adına başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı olmak üzere,Maliye Bakanlığı da ek maliyeti dikkate alarak düzenlemeye gidilmiştir.

Emeği geçenleri de tebrik etmek gerekir.

28/10/2016 Tarihli RG yayınlanarak yürürlüğe girmiş,konuyla ilgili tebliğ de yayınlanmıştır.

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

1) 2016 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.300,99 TL net ücret ödenmeye başlanmıştır.

2) 2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim ayından itibaren 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Ekim 2016 ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşmektedir.

3) 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddede düzenlenen ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

4) Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

5) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.Esaslar:

1) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye tamamlanacaktır.

2) 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.300,99 TL’dir. Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.

4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

6) Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

7) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.AGİ DEĞERLERİ BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAKTIR

2016 AGİ UYGULAMASI


MİKTARLAR


NET TUTAR


TUTAR


EKİM AYI (DAHİL) SONRASI AGİ DAHİL ÖDEME


FARK

BEKAR


123,53 TL


1.177,46 TL


1.300,99 TL


1.230,99 TL


-70,00 TL

EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN/EMEKLİ)


148,23 TL


1.177,46 TL


1.325,69 TL


1.255,69 TL


-70,00 TL

EVLİ+1 ÇOCUK


166,76 TL


1.177,46 TL


1.344,22 TL


1.274,22 TL


-70,00 TL

EVLİ+2 ÇOCUK


185,29 TL


1.177,46 TL


1.362,75 TL


1.292,75 TL


-70,00 TL

EVLİ+3 ÇOCUK


209,99 TL


1.177,46 TL


1.387,45 TL


1.317,45 TL


0,00 TL

EVLİ-(EŞİ ÇALIŞAN/BOŞANMIŞ)


123,53 TL


1.177,46 TL


1.300,99 TL


1.230,99 TL


-70,00 TL

EVLİ+1 ÇOCUK


142,05 TL


1.177,46 TL


1.319,51 TL


1.249,51 TL


-70,00 TL

EVLİ+2 ÇOCUK


160,58 TL


1.177,46 TL


1.338,04 TL


1.268,04 TL


-70,00 TL

EVLİ+3 ÇOCUK


185,29 TL


1.177,46 TL


1.362,75 TL


1.292,75 TL


-70,00 TL

EVLİ+4 ÇOCUK


197,64 TL


1.177,46 TL


1.375,10 TL


1.305,10 TL


0,00 TL

EVLİ+5 ÇOCUK


209,99 TL


1.177,46 TL


1.387,45 TL


1.317,45 TL


0,00 TL1751 TL ve Üstünde Fazla Mesai Dahil Maaş Alanlara İlave Yok(Asgari Ücretli Olup Yan Haklarla 1751 TL. Olanlar Dahil Olmak Üzere)

Ay


Brüt Ücret


SGK


SGK


GELİR


DAMGA


AGİ HARİÇ ÜCRET14%


1%


VERGİSİ


VERGİSİ


AGİ


AGİ DAHİL ÜCRET


İLAVE

AGİ

Ekim


1.751,10


245,15


17,51


297,69


13,29


1.177,44


123,53


1.300,99


0,00

Kasım


1.751,10


245,15


17,51


297,69


13,29


1.177,44


123,53


1.300,99


0,00

Aralık


1.751,10


245,15


17,51


297,69


13,29


1.177,44


123,53


1.300,99


0,0Not:

Şimdi İnsan Kaynaklarında çalışanların karşısına çalışanlar gelecek.

Biz Asgari Ücretli Çalışan Olarak Fazla Mesai Hariç 1.1777,44 TL ve AGİ Dahi 1.300 TL altına düştük ,+ ilave diyecekler.

Oysa Brüt Ücret Kök Ücret+Diğer Haklar ilave edilerek =Brüt Ücret Bulunur.

Kısaca Fazla Mesai Yapan Asgari Ücretli cezalandırılmış mantığı 3 ay boyunca beyinleri tırmalarken,bu da işverene zor anlar yaratacak çalışanlar Fazla Mesai yapmak istemeyecekler bir de 270 saati aşmış iseler ,onlar zaten Ekim de değil,Ağustos vergi dilimini atlatılar.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8609

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları