Geçtiğimiz hafta, 2013 yılının ilk ve ikinci yarısı için açıklanan asgari ücreti konu etmiştik. Bugün 2013 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusuna değineceğiz.

Geçtiğimiz hafta, 2013 yılının ilk ve ikinci yarısı için açıklanan asgari ücreti konu etmiştik. Bugün 2013 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusuna değineceğiz.

Asgari geçim indirimi (AGİ); 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı yasa ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere girmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Asgari geçim indirimi” başlıklı 32’nci maddesinde; “Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

mükellefin kendisi için %50'si,

çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u,

çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5 diğer çocuklar için %5'idir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103'üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.2013 Yılında uygulanacak AGİ tutarları

Bekar   73,40 TL

Evli Eşi Çalışan 73,40 TL

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu       84,40 TL

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu       95,41 TL

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu       102,75 TL

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu       110,09 TL


Evli Eşi Çalışmayan      88,07 TL

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 99,08 TL

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 110,09 TL

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 117,43 TL

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu 124,77 TL

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/26025/2013-agi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları