25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genel tebliğlerle, 2016 yılında uygulanacak vergiler, cezalar, vergi uygulamalarında esas alınan had ve t

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genel tebliğlerle, 2016 yılında uygulanacak vergiler, cezalar, vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

İşte bu yıl uygulanacak bazı vergi tutarları.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2016 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki tablo 1'deki gibi oldu.

Asgari ücret ikinci dilimde

Yukarıdaki tarifeye göre, yeni bir düzenleme yapılmazsa, asgari ücretlinin geliri yılın son iki ayında ikinci dilime girecek.

Yeni bir düzenleme yapılır mı? Yapılması gerekir. Bir çok gelir vergilenmezken veya düşük oranda vergilenirken, asgari ücretin ikinci gelir diliminde vergilenmesi olmaz.

Asgari ücretin vergisi
Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri Tablo 2'deki şekilde oluştu.

-  Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.

-  Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

- Asgari ücretin işverene maliyetini düşüren yeni düzenlemeler bekleniyor.

Damga vergisi tavanı 1.797.117,30 lira

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2016 yılında uygulanmak üzere 1.797.117,30 lira oldu.

Ücretlinin damga vergisi oranı değişmedi
Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi değişmedi. 2015 yılında olduğu gibi oran binde 7,59.

Kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı değişmedi

2016 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

Sözleşmelerde damga vergisi oranı değişmedi
2016 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yeni ticaret sicili harçları

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde kayıt ve tescil harçları yeniden değerleme oranında artarak aşağıdaki tutarlara ulaştı:


-Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında    1.405.30 TL

-Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için)    341.90 TL

-Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde    341.90 TL


Pasaport harçları
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları yeniden değerleme oranında artarak aşağıdaki tutarlara ulaştı:

-6 aya kadar olanlar    111.70 TL

-1 yıl için olanlar    163.30 TL

-2 yıl için olanlar    266.40 TL

-3 yıl için olanlar     378.30 TL

-3 yıldan fazla süreli olanlar    533.10 TL


Motorlu taşıtlar vergisi
2016 yılı için motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeniden değerleme oranında arttı.

Burada taşıtlar itibariyle vergi tutarlarına yer vermemekle birlikte, bir konuya dikkat çekmekte yarar var. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, başta otomobil olmak üzere, bazı taşıtların vergi tutarının aracın kasko değerinin yüzde beşini geçmesi halinde, vergi bir alt kademede yer alan taşıtlar için belirlenen tutar olarak ödenecektir.

Düşük tutarlı vergiden yararlanabilmek için, aracın kasko sigortası yaptırılmış olması zorunlu değil. Ancak uygulama başvuru üzerine yapılabiliyor.

Yeni veraset ve intikal vergisi tarifesi
2016 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, yeniden değerleme oranında olan artış sonucunda Tablo 3'teki şekilde oluştu.

342421111.jpg

342422222.jpg

3243433333.jpg

Kaynak: http://www.dunya.com/2016-vergileri-ne-oldu-162753yy.htm

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları