2016 yılı Mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısına göre 2016 yılında memurların geçici veya sürekli görev halinde alacakları günlük harcırah tutarları da belirlenmiş bulunuyor. 2016 yılında alınabilecek yolluk yevmiyelerinin 2015 yılına göre yüzde 6,80 artış yapılarak belirlendiği anlaşılıyor.

2016 yılı Mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısına göre 2016 yılında memurların geçici veya sürekli görev halinde alacakları günlük harcırah tutarları da belirlenmiş bulunuyor. 2016 yılında alınabilecek yolluk yevmiyelerinin 2015 yılına göre yüzde 6,80 artış yapılarak belirlendiği anlaşılıyor.

Memurların ek göstergelerine göre saptanan yolluk bedelleri mukayeseli olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiş bulunuyor.

Memur ve Hizmetlilerden;

2015

2016

a)

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

43,00

45,92

b)

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

40,00

42,72

c)

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

37,50

40,05

d)

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

33,00

35,24

e)

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

32,00

34,18

Arazi Tazminatları

Aynı H cetveline göre belirlenen arazi tazminatları da aşağıdaki gibi belirlenmiş bulunuyor.

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar

2015

2016

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a)

Kadro derecesi 1-4 olanlar

13,00

13,88

b)

Kadro derecesi 5-15 olanlar

12,50

13,35

Fazla Mesai Ücretleri

Memurların 2016 yılı içinde yapacakları fazla mesai ücretlerinde de yüzde 6,80’lik artış yapılmış bulunuyor.

657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,63 TL’den 1,74’TLye çıkarılmış bulunuyor.

Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel, üzere Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele 1,71 TL yerine 1,83 TL fazla mesai ücreti ödenecek.

2016 Yılı Gazi Maaşları

Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece ödenen aylıkta esas alınan 5750 gösterge rakamının 2016 yılında ödenecek aylıklar için de 2015 yılında olduğu gibi 6503 olarak belirlenmiş bulunuyor. Buna göre enflasyon farkı olmasa bile Ocak 2016 ayından itibaren bu kapsamdakilerin kendilerine 0,088069 x 6503 = 572,71 TL aylık ödenecek.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif kanunlarda yer alan gösterge rakamları da 2015 yılına göre yüzde 6,80 oranında artırılıyor. 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503 yerine 6.945, dul eşleri için (5.203 yerine 5.556), diğer yakınları için 3.619 yerine 3.865 olarak uygulanacak. Yani 2016 yılı ilk yarısında enflasyon dışlanarak yapılacak hesaba göre kendileri için 611,64 TL; eşleri için 489,31 TL; diğer yakınları için 340,39 TL aylık ödenecek.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8163

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları