27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genel tebliğler ve 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2017 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti. İşte bu yılın bazı verileri.

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genel tebliğler ve 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2017 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti. İşte bu yılın bazı verileri.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2017 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki tablodaki gibi oldu.


Asgari ücretin vergisi

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:


SSK primi işveren hissesi 275,51 TL

İşsizlik sigortası işveren hissesi 35,55 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti 2.088,56 TL

■ Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.

■ Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

■ Asgari ücretin işverene maliyetini düşüren yeni düzenlemeler bekleniyor.

Damga vergisi tavanı 1.865.946,80 lira


Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2017 yılında uygulanmak üzere 1.865.946,80 lira oldu.

Ücretlinin damga vergisi oranı değişmedi

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı değişmedi. 2016 yılında olduğu gibi oran binde 7,59.

Kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı değişmedi

2017 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

Sözleşmelerde damga vergisi oranı değişmedi


2017 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yeni ticaret sicili harçları

Maktu harç tutarları Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 7,5 oranında artırıldı. Bu artış sonrasında, sermaye şirketlerine ait işletmelerde kayıt ve tescil harçları aşağıdaki tutarlara ulaştı:


Pasaport harçları


Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:


Motorlu taşıtlar vergisi

2017 yılı için motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeniden değerleme oranında (% 3,83) arttı.

Burada taşıtlar itibariyle vergi tutarlarına yer vermemekle birlikte, bir konuya dikkat çekmekte yarar var. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, başta otomobil olmak üzere, bazı taşıtların vergi tutarının aracın kasko değerinin yüzde beşini geçmesi halinde, vergi bir alt kademede yer alan taşıtlar için belirlenen tutar olarak ödeniyor.

Düşük tutarlı vergiden yararlanabilmek için, aracın kasko sigortası yaptırılmış olması zorunlu değil. Ancak uygulama başvuru üzerine yapılabiliyor.

Veraset ve intikal vergisi tarifesi


2017 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, yeniden değerleme oranının düşük olması ve yüzde beşe kadar olan kesirlerin dikkate alınmaması nedeniyle büyük ölçüde değişmedi. 2017 yılında uygulanacak tarife aşağıda.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/2017-vergileri-ne-oldu/344599

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları