2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

21 Mart 2017 SALI

Resmî GazeteSayı : 30014
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin, 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL

ab) Takip eden her saat için 90,00 TL

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları