Halk pazarında 250 dükkan yanarak kül oldu.Zarar oldukça büyük.  İş yerlerinin sigortasının bulunmadığını dile getiren çarşının  yöneticileri ise çalışanlar ve toptancılarla binlerce kişiye iş imkanı sağlayan  pazarın eski haline getirilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile  getirdi.

250 DÜKKAN ANKARA DA KÜL OLDU SGK ERTELEME GELİR Mİ?

Halk pazarında 250 dükkan yanarak kül oldu.Zarar oldukça büyük.  İş yerlerinin sigortasının bulunmadığını dile getiren çarşının  yöneticileri ise çalışanlar ve toptancılarla binlerce kişiye iş imkanı sağlayan  pazarın eski haline getirilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile  getirdi.

SGK PRİM ERTELEMESİ GÜNDEME GELECEKTİR

5510/91.Maddesine göre;

''İşyerleri yangın afetine uğrayan, zarar gören işverenler ile 4 -1(b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile yangın afetinin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar SGK'ca ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde SGK verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır. Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.''

ü  Bu durumda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay süreleri var.

ü  Eski ödenmemiş prim borçları ve Kasım 2015,Aralık 2015,Ocak  2016 Prim borçları 1 yıla kadar erteleme alabilirler.

ü  Kasım 2015 bildirgelerini,Ocak 2016 -Şubat 2016-Mart 2016 tarihlerinde cezasız verilebilinir.

Özetlersek;

1. Olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları,

2. Prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde,

3. Afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurum’ca ertelenebilir.

4.Afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır.

Bu haktan yalnızca işçi çalıştıranlar değil esnaflar, şirket ortakları, gelir vergisi ve vergiden muaf  mükellefleri gibi Bağ-Kurlu borçlular da yararlanabiliyor.

Belgeler kamu kurumlarından alınacak olan ya da sonradan düzenlenmesi mümkün olmayan belgeler ile yapılıyor.

İşyeri yanan işverenin bu durumu itfaiyeden, belediyeden, AFAD’tan, polisten, zabıtadan, kamu biriminden belgelendirmesi gerekiyor.3 Aylık tarih önemlidir.

20/12/2015 göre 20/03/2016 tarihine kadar zaman kaybetmemeleri gerekiyor.

SGK'na dilekçe ile başvuru esası şarttır.Başvuruyu elden yada Resmi Posta dediğimi,taahhütlü,iade taahhütlü,aps,ptt kargo ile yapabilirler.Afete uğradıklarını belgelendirmeleri, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları, Sosyal Güvenlik Müfettiş / Denetmenleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda prim ödeme aczine düştüklerinin anlaşılması gerekmektedir.

Müfettiş/Denetmen  işyerine gelir, belgelere bakar, işverenin mali durumunu kontrol eder ve sonucunda işverenin prim ödeme konusunda zorluğa düşüp düşmediği anlamında  bir tutanak yazar,işverene de imzalatır.

5510 sayılı Kanun hükmüne göre ise bu durumu belgelemenin yanı sıra illerde görev yapmakta olan Sosyal Güvenlik Müfettiş/Denetmenleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda prim ödeme aczine düşüldüğünün de anlaşılması gerekmektedir.Belgeler inandırıcı olmalıdır.

Ertelenecek borçlar,Bağ-Kur Prim Borçları,APHB tahakkuk edecek Primler ve İşsizlik Primleri,GSS Primleri ertelenecektir.

Umarım böyle bir felaket karşısında Ankara SGK İl Müdürlüğü bürokratik işlemlere mahal vermeden gereken işlemleri en kısa zamanda yerine getirir.

Formalitelerle uğraşmadan SGK Başkanlığının verilecek görüşle uygulamaya konulur.

**

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİRLER


Zorlayıcı sebepler sonucu işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile yangın gibi sonuçlanan.

Kısa çalışma ile genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler karşısında zor durumda kalan işverenin, bir süreliğine bu uygulamadan yararlanarak işlerini düzeltmesi ve böyle dönemleri daha hafif bir şekilde atlatması amaçlanmış, bu sorunlar nedeniyle toplu işçi çıkarma engellenmeye çalışılmıştır.

İş yerlerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması ya da önemli ölçüde azalması gerekir. İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için ise kısa çalışmaya geçildiğinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı ve kısa çalışmadan önceki son 120 gün içinde sürekli olarak çalışılmış olması gereklidir. Kısa çalışma ilanından sonra doğrudan Türkiye İş Kurumu’na başvurulması gerekiyor.

Türkiye İş Kurumu tarafından belli koşullar altında işsizlik sigorta fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir.

Kanunda kısa çalışma süresi en fazla 3 ay olarak öngörülmekte Bakanlar Kurulunun bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için kısa çalışmaya geçildiğinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı ve kısa çalışmadan önceki son 120 gün içinde sürekli olarak çalışılmış olması gerekiyor. 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25. maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenmekte olduğundan kısa çalışma ödeneği bu haftanın sonundan başlayacaktır.
Kısa çalışma ödeneğinin hesabında sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçememektedir
Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, daha sonra işsiz kalınması durumunda ödenecek olan işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir.Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İşverenler tarafından hatalı bilgi ve belge verilmesine bağlı olarak ortaya çıkan fazla ödemelerin faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8133

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları