26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmi Gazete, RG, Güncel Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tebliğler, Yönetmelikler, Tüzükler, Taslaklar, Sirküler, Genelgeler, Son Mükerrer Gazete...


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/20)

––  TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2017/1)

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun19/01/2017 Tarihli ve 7207 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 25/01/2017 Tarihli ve 47 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 25/01/2017 Tarihli ve 50 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


26/01/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bilim, Sanayi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.


EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları