27.08.2018 Tarihine Kadar Yapılandırmaya Başvurmalarına Rağmen, 07.09.2018 Tarihine Kadar Ödeme Planları Oluşturulmayan SGK Borçlularına Ödeme İçin Ek Süre

 Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanunile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ ya verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın usul ve esasları 08.05.2018 tarih 97 sayılı sirkülerimiz ile açıklanmıştır.

4850 Muhasebe Bürosuna Para ve Zaman Kazandırıyoruz! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN)

Yine diğer yapılandırmalar da olduğu gibi 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planlarının, imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre gönderilmek suretiyle tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmalarına rağmen, değişigerekçelerle ödeme planları zamanında tebliğ edilemeyen,dolayısıyla 7143 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırmasından yararlanmak amacıyla öngörülen süre içinde SGK’ya müracaat eden borçluların kendilerine yüklenemeyecek ihmal veya kusurlarından dolayı yapılandırma hakkından faydalanamadıkları ve mağdur duruma düştükleri anlaşıldığından Sosyal Güvenlik Kurumu bu kapsamda olan borçlular için ilave ödeme süresi tanımıştır.

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

Buna göre;

  1. Peşin ödeme talebinde bulunanlar yönünden 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan tutara 2018/Eylül ayından (eylül ayı dahil),

  1. Taksitle ödeme talebinde bulunanlar yönünden, 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan ve süresi içerisinde ödenmeyen taksit tutarlarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,

  1. 5510 sayılı Kanunun Geçici 17’nci ve Geçici 63’üncü maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için talepte bulunanların hesaplanacak ihya borçlarına 2018/Eylül ayından (eylül ayı dahil),

ödeme planının tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü doğrultusunda hesaplanacak gecikme zammı (aylık %2) ile birlikte;

  • Peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanların, ödenmesi gereken tutarın tamamının ödenmesi,

  • Taksitle ödeme tercihinde bulunanların ise tebliğ tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş

taksit tutarlarının eksiksiz olarak, bu süre içinde ödenmesi halinde,

Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN)

yapılandırma anlaşmalarının geçerli kabul edilmesine, (4/b kapsamında sigortalı olanların yapılandırma ve Geçici 17’ncive Geçici 63’üncü madde ihya kapsamında ödenen tutarların geçmiş tarihli prim değerlendirme işlemi yapılarak) bu şekilde yapılan geç ödemelerin ihlal nedeni sayılmamasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, yasal süresi içerisinde 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödeme planları gönderilemeyen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile primini kendi ödeyen sigortalılar hakkında gerekli işlemler SGK’nın ilgili birimlerince yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönüyle gerekli program çalışmaları tamamlanarak İşveren İntra -Tahsilat -Yapılandırmalar- 6736 /7020 / 7143 - Yapılandırma Plan Tebellüğ Tarih Girişi adı altında işletime alınmıştır.

Bu menü vasıtasıyla 7143 yapılandırma planı oluşturulmuş bir işyerine tebliğ tarihi girilmesi halinde, tebliğ tarihinden önce yasal ödeme süresi geçmiş taksitlerin son ödeme tarihleri tebliğ tarihini takip eden ayın sonu olarak güncellenecektir.

Ayrıca,primini kendi ödeyen sigortalılardan (Ek-5,Ek-6, 30 günden az İBS ve 5/g) süresinde tebliğ edilmeyenlerin 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borçlarını ödeyebilmeleri için MOSİP sisteminde Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Modülü-Prim İşlemleri-Yapılandırma İşlemleri Genel-Yapılandırma Listesi menüsünde yapılandırma detayı kısmında bulunan Kurum hatası girişi bölümünde tebliğ tarihi girişi yapılarak yapılandırma ödeme planları aktif hale gelecektir.

SGK’ya 27/8/2018 tarihine kadar başvuruda bulunduğu halde 7/9/2018 tarihine kadar ödeme planları kendilerine elden veya 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre tebliğ edilemeyen, işverenlere, bağkurlulara ve diğer SGK borçlularının yukarıdaki belirtilen haktan yararlanmalarını ve ilgili SGK birimine dilekçe ile başvurmalarını önemle tavsiye ederiz.

Yapılan düzenleme ile genel bir erteleme veya yeni bir ödeme vadesi belirlenmemiş olup,sadece 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 7/9/2018 tarihine kadar kendilerine yapılandırma ödeme planları tebliğ edilemeyen, 7/9/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen SGK borçluları için yeni bir ödeme vadesi belirlenmiştir.

MUHASEBE BÜRONUZA KAZANÇ SAĞLAYACAK TEKNOLOJİ YAZILIMLARI

TÜRMOB

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları