30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 5510/28’ inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı SS ve GSS Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, 5510 Sayılı  Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra

Ø  506(SSK) ,

Ø   2925(Tarım SSK*) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında 5510/ 28’ inci maddesinin 2. ve 3. fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

28 inci maddenin 2. ve 3. fıkraları ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle

Ø  506(SSK) ,

Ø  2925(Tarım SSK*) sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren birinci fıkra ile ek 5 inci madde hükümleri uygulanır.(5510/GM29)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Ø  4(a/SSK-Tarım SSK EK/5-Ev Hizmetlisi EK-9-10 Günden Az Çalışan EK/6) sigortalıları için ;

Ø  Kadın ise 58,

Ø  erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

4 (a) sigortalıları için 7200   28’ inci maddesinin 2. (b) bendinde  belirtilen kademeli süreçte, 1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenir.

Ø  28 ‘inci maddenin 3. fıkrasında; 2. fıkrada belirlenen  yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanır.

Ø  4 (a) sigortalıları açısından 5400 gün prim ödeme gün koşulu  için 5510/ Geçici 6 ncı maddesinin 7.fıkrasının (b) bendinde kademeli  geçiş süreci öngörülmüştür.   

Aşağıdaki Tablo  de kadın ve erkek sigortalılar için  5510 sayılı 28 inci maddesinin 2.ve 3. fıkrasına göre,Diğer Tablo  da  5510/Geçici 6 ncı maddenin 7. fıkrasının (b) bendine göre 4(a) sigortalıları açısından 5400 günün kademeli olarak uygulanması ve yaşlılık aylığına hak kazanma yaş ve gün sayısı koşulları belirlenmiştir.

(TABLO)

5510/28 İNCİ MADDESİNİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINA GÖRE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN

4 (a) sigortalıları için 7200 gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ

No

Madde No

Yaş

Gün
Sayısı

Kadın

erkek

(4/a) Sigortalıları

5510

28/İki a

01.05.2008 – 31.12.2035

58

60

7200

 

28/ üç

01.05.2008 – 31.12.2035

61

63

5400

 

28/İki b ve üç

01.01.2036 – 31.12.2037

59

61

7200

 

62

64

5400

 

01.01.2038 – 31.12.2039

60

62

7200

 

63

65

5400

 

01.01.2040 – 31.12.2041

61

63

7200

 

64

65

5400

 

01.01.2042 – 31.12.2043

62

64

7200

 

65

65

5400

 

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

 

65

65

5400

 

01.01.2046 – 31/12/2047

64

65

7200

 

65

65

5400

 

01.01.2048

65

65

7200

 

65

65

5400

 


Örnek:

Sigortalı (A) 01/05/2008 yılında sigortalı olmuş 20 yıl aralıksız 4-1(a) Çalışmış 7200 gün prim günü olmuş.Kadın ise 01/05/2028 göre 58 yaş,Erkek ise 60 yaşında emekli olacaktır.

Yukarıdaki sigortalılar bu avantajı değerlendirmemiş 01.01.2036 – 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü doldurmuş ise Kadın ise 59 Erkek ise 61 yaşında emekli olur.

O halde 2016 yılında ilk defa 4/a statüsünden sigortalı olan  25  yaşındaki Kadın yada Erkek  20 yılı 2036 yılında 45 yaşında dolduracak Kadın ise 59 Erkek ise 61 yaşında emekli olacak.Çalışmazlarsa Kadın 14 yıl,Erkek ise 16 yıl bekleyecek.

Alt sınır aylık kontrolü ve %35 bakılmayacaktır…

Aylık Bağlama Oranları da %40 olacak…….

Güncelleme ve gelişme hızları %30  civarında kutucuk işaretlemenin önemi de yok……

Bu durumda düşük ücretle çalışanlar geçim standardı altında maaş alacağından BES yönelim artacaktır.


(TABLO )

4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA

(B) BENDİNE  GÖRE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN

SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGICI

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ

No

Madde No

Yaş

Gün
Sayısı

Kadın

Erkek

5510

Geçici 6/Yedi-b

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400


Örnek:

Yukarıdaki tabloya göre Kadın sigortalı yada Erkek Sigortalı 01/05/2008 tarihinde 4/a  prim öderken 4600 günü tamamlar 61-63 yaşında emekli olur.Bunun içinde 4600 günleri olduğunda 61 yaşında Kadın Erkek ise 63 yaşında emekli olacak.

01/01/2016 Tarihinden itibaren ise artık 15 yıllık süreyi en kısa zamanda tamamlayan yada 31/12/2035 kadar tamamlarsa 61 /63 yaş göre emekli olur.

2016 yılında 25 yaşında ilk defa sigortalı olan Kadın 40 yaşında,Erkek 40 yaşında 5400 günü tamamlamaları halinde 58+3,60+3 mantığı ile emekli olacaklar bekleme süreleri 21 yıl Kadın ,Erkek 25 yıl olacak.

Aylık Bağlama oranları %30 olacak…..

Düşük ücretliler için Alt sınır aylık kontrolü %35 olur.

Emeklilikte  kutucuk işareti önemli %40…

5510 SS ve GSSK göre yüksek emekli aylıkları artık çalışanların gözünde nasıl canlanır bilmiyorum.

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8662

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları