Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 sayılı Kanun; 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 sayılı Kanun; 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu bu Kanun'dan seçtiklerimiz aşağıdadır.

1-Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi ile vergiden müstesna idi. Söz konusu düzenleme ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, özel kreş ve gündüz bakımevleri işletmeciliğinden doğan kazançlar da (beş yıl süre için) istisna kapsamına alındı. (Md.5) – (Md.64)

2- Isı yalıtım ve enerji tasarrufu sağlayan harcamalar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 6’ncı bendi gereği kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar, kiraya ilişkin gelir vergisi matrahından indirilebiliyordu. Söz konusu Kanun ile gayrimenkulünü kiraya verenler tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar gelir vergisi matrahından indirilebilecek. Harcamalar 2016 yılı için belirlenen 900 TL amortisman sınırını aşması halinde amortisman uygulamasıyla yok edilebilecek. (Md.6)

3-Tevkifat kapsamı genişliyor:

Sözünü ettiğimiz 6745 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun; “Vergi kesenlerin sorumluluğu” başlıklı 11’nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun tevkifatla ilgili maddelerine bentler eklenerek vergi kesintisinin kapsamı genişletiliyor.

Yeni tevkifat konuları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. (Md.7) – (Md.65)

4-ÖTV istisnası:

Terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, motor hacmi belli büyüklükteki araçları ÖTV’siz alabilecekler. (Md.51)

5-Ticari araçların yenilenmesinde ÖTV istisnası:

Taksi, dolmuş, minibüs, otobüs ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunanlara, araçlarını yenilemeleri halinde ÖTV istisnası getirildi. Elde bulunan ve yenilenmesine karar verilen araçların iki yıl içerisinde elden çıkarılması gerekiyor. (Md.54)

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazar/engin-malay/6745-sayili-kanundan-kisa-kisa-33271.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları