Değerli DÜNYA okurları, af konusunda yaptığımız görüşmeler sırasında karşı karşıya kaldığımız bazı sorulara topluca cevap vermek istiyorum.

Değerli DÜNYA okurları, af konusunda yaptığımız görüşmeler sırasında karşı karşıya kaldığımız bazı sorulara topluca cevap vermek istiyorum.

1. Afla vergi davasından vazgeçmek o konudaki iddiayı kabul etmek midir?

Aftan yararlanan ya da yararlanmayı düşünen şirketlerin çoğu benzer uygulamaların 2016'da da olması, yaptıkları uygulamanın doğruluğuna inanıyor olmaları, dolayısıyla, yaptıkları uygulamayı değiştirmek de istememeleri nedenleriyle finansal olarak af çok cazip olsa da ileride, aynı konu tekrar tartışma-yargı konusu olduğunda ellerini zayıflatıcı etkisi olur mu endişesi taşıyorlar.

Geçmiş tecrübelerimize de dayanarak verdiğimiz yanıt zayıflatıcı bir etkisi olmaz yönünde oluyor. Mevcut davalardan affın getirdiği imkandan yararlanarak vazgeçmek Mali İdarenin tezinin kabulü anlamına gelmez.

2. Matrah artırımından yararlanarak beyanda bulunan yabancı şirketler

Gerek irtibat büroları, gerekse Türkiye'de adlarına çalışan bir kişinin faaliyetleri, antrepoda mallarının bulunması, web (internet) üzerinden verdikleri hizmetlerle Türkiye'den gelir elde ediliyor olması ve benzeri nedenlerle geçmiş yıllarla ilgili olarak vergisel bir sorun yaşamamak düşüncesiyle 2011-15 dönemi ile ilgili olarak aftan yararlanan şirketler sonraki yıllarla ilgili sorun yaşarlar mı?

Bizim tavsiyemiz, matrah artırımında bulunurken vereceğiniz dilekçede: aslında vergilenecek bir faaliyetiniz olmadığını düşünmekle birlikte, mali idarenin geçmişte yarattığı tartışmaları dikkate alarak, matrah artırımından yararlanmanın maliyetinin de oldukça düşük olması nedeniyle, geçmiş yıllarla ilgili olarak maliye idare ile herhangi bir tartışma yaşamamak gayesiyle aftan yararlanıyor olduğunuzu, belirtin.
Ayrıca ikinci bir dilekçeyle de, matrah artırımı nedeniyle oluşturulan vergi numarasının, matrah artırımını izleyen dönemlerde Türkiye'de vergilenmeyi gerektiren herhangi bir gelir getirici faaliyetinizin bulunmadığını belirterek iptalini isteyin.

3. Kurumlar Vergisi nde matrah artırımından yararlanmak kâr payı stopajı ile ilgili incelemeye engeller mi?

Değerli DÜNYA okurları, geçmiş yıllarda kurumlar vergisinden matrah artırımında bulunan bazı şirketler, bize göre af kanununa aykırı olarak, incelendiler, aftan yararlanmış oldukları için bu şirketlere kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmadı, ancak kâr dağıtım stopajının af kapsamında olmadığından bahisle kar dağıtım stopajı tarhiyatı ile karşı karşıya bırakıldılar.

Özellikle transfer fiyatlaması incelemelerini ilgilendiren bu tür tarhiyat olasılıkları aftan yararlanacak şirketlerde gereksiz tereddütler yaratıyor.

4. Form hataları

Bize intikal eden bazı olaylarda, mükelleflerin aftan yararlanma konusunda doldurmaları gereken formda doğru formun kullanılmaması nedeniyle aftan yararlanma konusunda pratik de problemler yaşandığı görülmüştür.
İnternet üzerinden başvuruların yapılması, bu başvurularda çeşitli formların kullanılması kullanım ve izleme rahatlığı için oluşturulmuştur. Aslında hukuken yararlanılabilecekken, program kabul etmiyor, müdahale edemiyoruz ve benzeri gerekçelerle sorunun çözümünde gereksiz sıkıntılar yaşandığı düşünüyoruz.

5. Affın hangi maddesinden yararlanılacak veya affın kapsamında olunup olunmadığı tartışmaları

Af kanunlarının sürekli uygulamalarının olmaması nedeniyle, gerek kapsam gerekse hangi maddenin uygulanacağı konusunda zaman zaman tartışmalar yaşanmaktadır. İlgili idarelerin uygulama birimlerinden kendilerine iletilen sorunları kanun kapsamında değerlendirip çözeceklerini düşünüyoruz.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/aftan-yararlanma-ikrar-anlamina-gelir-mi/332503

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları