Mükelleflerimden biri beni telefonla arayarak; çalışan bir personelin AGİ (asgari geçim indirimi) istediğini söyledi. Ben de personel için düzenlediğimiz bordroların içinde AGİ dahil ele geçen sütunu olduğunu, bu nedenle bordrodaki çıkan tutarı ödediği takdirde AGİ dahil ödeme yapmış olacağını söyledim.

Mükelleflerimden biri beni telefonla arayarak; çalışan bir personelin AGİ (asgari geçim indirimi) istediğini söyledi. Ben de personel için düzenlediğimiz bordroların içinde AGİ dahil ele geçen sütunu olduğunu, bu nedenle bordrodaki çıkan tutarı ödediği takdirde AGİ dahil ödeme yapmış olacağını söyledim.

AGİ ile ilgili bugüne kadar pek çok yazı yazıldı, çizildi, ancak bugün konuyu ele alarak bir kez de biz hatırlatmak istedik.

Konu ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesinde ve buna ilişkin 4 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete’nin 26720 sayılı nüshasında yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklık getirilmiştir.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe geçen “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32’nci maddeye bakalım:

Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

“Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5 diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103'üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgari geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Devam edecek

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazar/engin-malay/asgari-gecim-indirimi-30808.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları