Asgari ücret, en az ücret olarak adlandırılıyor. Buna göre işçilerin normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret deniliyor.

Asgari ücret, en az ücret olarak adlandırılıyor. Buna göre işçilerin normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret deniliyor.

Çalışmayan emeklilik için gün sayısını tamamlamaya çalışan Ayşe Teyze asgari ücret artışından nasıl etkilendi? Prim gün sayısını tamamlamak için çalışmadan isteğe bağlı prim ödeyen Ayşe Teyze’nin ödeyeceği isteğe bağlı prim de zamlandı. 2015 yılında 407,52 TL aylık ödeme yapan Ayşe Teyze 2016 yılı için her ay 527,05 TL ödemek zorunda kalacak. Aynı zamanda Ayşe Teyze’nin prim gün sayısı doğum borçlanması yapılarak tamamlanacak ise Ayşe Teyze’nin doğum borçlanması için ödeyeceği prim tutarları da zamlandı. Ayşe Teyze 3 çocuğa kadar borçlanma yapabilecek ve cebinden en az borçlanma tutarlarına göre 12.650,40 TL ile 37.951,20 TL para çıkacak. Emekli olmadığı için hiçbir geliri olmayan Ayşe Teyze’nin giderlerinde %30 artış oldu.

Doğum Borçlanması Günlük; 17,57-114,21 arası,

1 çocuk için 2 YIL 720 gün 720X17,57=12.650,40TL

2 çocuk için 4 YIL 1440 gün 1440X17.57=25.300,80TL

3 çocuk için 6 YIL 2160 gün 2160x17.57=37.951,20TL

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İŞSİZİ NASIL ETKİLEDİ?


İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitirenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür. Türkiye’de Mart 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış işsizlik sigortasının yasal dayanağı 4447 sayılı kanundur. Ülkemizde işsizlere aylık gerekli şartları taşımaları koşulu ile en az 509,40 TL ile en fazla 1.018,80 TL ödenmekteydi. 2016 yılı için işsizlik maaşı en az 658,80 TL, en fazla 1.317,60 TL oldu.

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için gerekli olan koşullar şunlardır:

Kişi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmalıdır.

Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.

Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma belgesiyle Türkiye İş Kurumu’na şahsen başvuruda bulunmalıdır. İşten ayrılma belgesi işten ayrılmadan itibaren 15 gün içinde işverenden alınmış olmalıdır.

Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.

Kişi başka bir kurumdan gelir elde etmemelidir.

Bu şartları haiz olan sigortalıya işsizlik ödeneği bağlanır. İşsizlik ödeneğinin verilme süresi prim ödeme gün sayısıyla orantılıdır. Son 3 yıl içinde 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün ve 1080 gün prim ödemiş olanlara 300 gün işsizlik ödeneği tahsis edilir. İşsizlik ödeneğinin yanında sigortalı işsizlere yardım olarak Genel Sağlık Sigortası ve Analık Sigortası primleri ödenir. İşsizlik ödeneği tutarı, sigortalının son 4 aylık kazanç ortalamasının % 50’sidir. Ancak bu miktar asgari ücretin net miktarını geçemez.

İŞSİZLERİN ÖDEYECEĞİ GSS PRİMLERİ ASGARİ ÜCRETTEN NASIL ETKİLENDİ?

Aynı zamanda çalışmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen kişiler de sağlıktan yararlanmak için zorunlu Genel Sağlık Sigortası primi ödemek için bağlı bulundukları kaymakamlıklarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu arada gelir durumlarına göre ödenecek Genel Sağlık Sigortası primleri de 2016 yılında zamlandı.

Kaynak: http://olay.com.tr/yazarlar/ozgur-erdursun/asgari-ucret-artisi-ayse-teyze-yi-nasil-etkiledi/4885/

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları