ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR


2016 Yılı Asgari Ücreti %30 oranında artarak 1.647 TL/Brüt olarak tespit edilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR

2016 Yılı Asgari Ücreti %30 oranında artarak 1.647 TL/Brüt olarak tespit edilmiştir.

Agi Dahil olarak 1300 TL ödenecektir.

01/01-31/12/2016 Döneminde günlüğü 54,90 TL olarak belirlenmiştir.

İşverenler günlük ücret esası ile çalıştırdıkları çalışanlarına 54,90 TL günlükten aşağı ödeme yapamaz.

Asgari Ücret Nedir?
Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret olarak literatür de tanımlaması yapılmaktadır.

Anayasanın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55. maddesinde “ücret emeğin karşılığıdır” denilmekte ve devlete “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma” görevi vermektedir.

Çalışanlar emeği karşılığı ücret ödenmelidir.
Bu konuda devlet gerekli tedbirleri yasal düzenleme ile sağlamalıdır.
Çalışanda bu ücreti ile hem kendisini hem de ailesini insanlık onuruna yakışan bir ortamda geçimini sağlarken,sosyal güvenliği de sağlanarak adaletli bir ücret verilmelidir.

ASGARİ ÜCRET BİR ZAM DEĞİL YASAL UYGULAMA

Asgari Ücretin artışı sanki çalışanlara bir zam olarak verildiği yansıtılmaktadır.Çalışma hayatında görüldüğü üzere işçilere asgari ücret artışı kadar zam aldıkları, işverenlerde asgari ücret artışı kadar zam yaptıkları ifadesini sıklıkla kullanmaktadırlar.

2016 Yılı Asgari ücret artışı %37(2015 sene başı dikkate alınmış) civarında olmuştur.

Aşağıdaki esaslar doğrultusunda işlemler yapılacaktır.

Tabi ki günlük ücret ile çalışması esnasında ayın 28,31 olmasına göre farklılık gösterecektir.

SGK matrah esası ise 30 gün üzerinden ödeme yapılırken ayın 28 çeken gününde 30 tamamlanacak(2 güne ait işçi ve işveren payını işveren ödeyecek).

Ay 31 çektiğinde ise ,SGK günü 30 gün olarak karşılığında matrah 31 güne göre belirlenecektir.

Hiçbir zaman maktu aylık gibi çalışması yönünden uygulama yapılmaz.

2016 YILI ASGARİ ÜCRET

BRÜT

1.647,00

%14 SGK

230,58

%1 İŞSİZLİK

16,47

GELİR VERGİSİ

209,99

DAMGA VERGİSİ

12,50

KESİNTİLER TOPLAMI

469,54

NET

1.177,46

AGİ

123,53

NET

1.300,99

 

(*)30 gün dikkate alınmııştır.

MADEN ÇALIŞANLARINDA UYGULAMA

DAİMİ YERALTINDA ÇALIŞAN MADENCİLER

 

BRÜT

3.294,00

%14 SGK

461,16

%1 SGK İŞSİZLİK

32,94

GELİR VERGİSİ(*)

0,00

DAMGA VERGİSİ(*)

0,00

KESİNTİ TOPLAMI

494,10

NET TUTAR

2.799,90

 

(*)193/23Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri;

 

Çalışanlar  yeni bir yıl yaklaştığında işinin ve işletmenin karlılık durumuna göre bir zam beklentisi vardır.

Çalışanların bütün bir sene motive olarak verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Çalışanlar hizmet sözleşmelerinde özellikle yıllık zam ve diğer haklarının yer aldığı maddeler ile haklarını alabilirler.Zam yapılmadığı durumlarda hizmet sözleşmelerini dikkate alarak işverenden hak arayışı içine girebilirler.İş sözleşmesinde yapılacak zam oranının ve süresinin belirlenmemesi halinde işveren zam yapmaya zorlanamayacaktır. Bu durumda zam yapılıp yapılmayacağı veya yapılacaksa zammın oranı, işçinin performansı, pozisyonu, terfi durumu, enflasyon oranı, sektördeki ve işyerindeki ücretlerin genel durumu göz önünde bulundurularak işveren tarafından belirlenecektir. Bu durumda işçilerin zam beklentileri karşılanmazsa istifa eden işçinin tazminat hakkı olmayacaktır.

Toplu sözleşmeli işyerlerinde ise ,asgari ücret artışı neden gösterilerek kısıtlama yoluna gidilemez.

2016 YILI ASGARİ ÜCRET ÖDENMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.

Asgari ücret artışı zam değildir. Kanun maddesi gereği ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin ödenmemesi veya eksik ödenmesini İş Kanunu cezai yaptırıma bağlamıştır.

2016 yılında bazı işverenler işçilik maliyetini düşürme adına ,asgari ücreti usulüne uygun ödemezse,denetimlerde tespit edilmesi halinde Müfettiş/Denetmenler tarafından  SGK 2x Asgari ücret tutarında İPC,gecikme zammı,Vergi Usul Kanuna göre usulsüzlük cezaları hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İşverenlere bu ceza Her İşçi ve Her Ay için tahakkuk edecektir.(Bölge Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü tarafından kesilen cezalar)

 

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

162 TL.

 

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları