Bağ-Kur (4/b) sigortalılarına veya sigortalı vefat etmişse hak sahibi olan dul ve yetimlerine SGK tarafından aylık bağlanması için gereken sigortalı prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan sağlayacak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İşte detaylar:


Bağ-Kur (4/b) sigortalılarına veya sigortalı vefat etmişse hak sahibi olan dul ve yetimlerine SGK tarafından aylık bağlanması için gereken sigortalı prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan sağlayacak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İşte detaylar:

1.10.2008 öncesi ticari faaliyeti bulunan bazı sigortalılar; Bağ-Kur il müdürlüklerinden almış oldukları giriş bildirgesini faaliyetlerine göre kayıtlı oldukları kurum ve kuruluşlara onaylatmadan ve Bağ-Kur’a kayıt ve tescil işlemlerini yapmadan, söz konusu giriş bildirgesi üzerinde bulunan Bağ Kur numarasına prim yatırmış olmalarından ötürü, 1.10.2008 tarihi öncesi sigortalılıkları başlatılamamıştır.

Bu durumda olan sigortalıların, prim ödeme makbuzlarını SGK’ya ibraz ederek prim ödemelerine göre sigortalılıklarının başlatılmasını talep etmeleri halinde, ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle (1.10.2008 tarih öncesi) sigortalılıkları başlatılacaktır. (2016/20 sayılı Genelge)

Bunun yanı sıra prim ödemesi bulunduğu halde Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayan söz konusu sigortalıların talepleri üzerine primleri kendilerine iade edilmiş olabilir. Bu durumda da iade edilmiş primlerini (5510 sayılı Yasa’nın 89’uncu maddesine göre hesaplanacak tutara göre) SGK’ya geri ödemeleri halinde, ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle (1.10.2008 tarih öncesi) sigortalılıkları başlatılacaktır.

1.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılan ve prim ödemesi bulunmaması nedeniyle tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulan sigortalılardan 1.10.2008 tarihinden sonra Kurumca (4/b) kapsamında çalışması tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıklarının sona erdiği tarihten sonra çalışmalarının bulunduğu tarih itibariyle isteğe bağlı Bağ-Kur numarası üzerinden (4/b) kapsamında zorunlu sigortalılıkları başlatılacaktır.

Mevzuatımızda iki ayrı tarihte yapılan düzenlemede prim borçları nedeniyle 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının sigortalılıkları durdurulmuş; belirlenen sürede bu borçlarını yapılandırmayan veya ödemeyenlerin, prim borçları silinmiş ve bu borçlara ilişkin sigortalılık süreleri durdurulmuştur.

İlk düzenlemede, 30.4.2008 tarihi itibariyle 5 yıldan fazla prim borcu olan 4/b sigortalılarından Kanunda tayin edilen sürede borçlarını yapılandırmayan veya ödemeyenlerin, borca ilişkin sigortalılık süreleri durdurulmuş ve borçları iptal edilmiştir. (5510 sayılı Kanun Geçici 17.madde)

İkinci düzenlemede ise 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu olan 4/b sigortalılarından Kanunda tayin edilen sürede borçlarını yapılandırmayan veya borçlarını ödemeyenlerin borca ilişkin sigortalılık süreleri durdurulmuş ve borçları iptal edilmiştir. (5510 sayılı Kanun Geçici 63.madde)

Söz konusu iki düzenlemede sigortalılıkları durdurulanların, kendileri ya da vefat etmişseler geride kalan hak sahibi dul ve yetimleri sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırmalarını (ihya) talep etmeleri mümkündür.

İhya (canlandırma) talebinde bulunan kişinin ihya tutarının asgari günlük ücret üzerinden hesaplanmasını istemesi halinde en düşük tutarı ödeyerek hizmetleri canlandırabilecektir.

İhya tutarı=Durdurulan Gün x Prime Esas Asgari Günlük Kazanç x Yüzde 34.5 formülüyle hesaplanacaktır.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek, eksik ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

 

Kaynak: http://www.star.com.tr/yazar/bagkur-sigortalilik-suresi-kazanma-rehberi-yazi-1170854/

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları