Otomatik katılımın, 45 yaş altında, özel ve kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulama olduğuna dikkat çeken Avivasa Emeklilik Genel Müdürü Meral Eredenk Kurdaş, "Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısını artırmaya, tasarruf olgusunun tüm kitleleri kapsamasına ve tabana yayılmasına yönelik olan bu sistem; ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkede uygulanıyor.


 

Otomatik katılımın, 45 yaş altında, özel ve kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulama olduğuna dikkat çeken Avivasa Emeklilik Genel Müdürü Meral Eredenk Kurdaş, "Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısını artırmaya, tasarruf olgusunun tüm kitleleri kapsamasına ve tabana yayılmasına yönelik olan bu sistem; ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkede uygulanıyor.


Ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynak ihtiyacını bu fonlar karşılıyor. Burada amaç, sisteme katılan birey için emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ve emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak bireylerin refah düzeylerinin yükseltilmesidir" ifadelerini kullandı.  

1 OCAK 2017'DE BAŞLIYOR

Otomatik katılımın 1 Ocak 2017 tarihinde başlamasının beklendiğini kaydeden Kurdaş, "Kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a sunuldu. Sistem, Hazine Müsteşarlığı'nın yayımlayacağı ikincil düzenlemelerle netleşmiş olacaktır" dedi. Kurdaş, 45 yaş altında olan, ücret karşılığı bağımlı çalışanların işverenleri aracılığıyla bir emeklilik planına otomatik olarak dahil edileceklerinin altını çizdi.

İKİNCİ GELİR FIRSATI SUNULUYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcı sayısının 6.4 milyonu aştığını, devlet katkısı dahil toplam fon tutarının da 56 milyar TL’yi geçtiğini ifade eden Kurdaş, şöyle konuştu: "Tasarruf bilincinin artırılarak katılımcıların ikinci bir gelir elde etmeleri hedefleniyor. Otomatik katılımı, geniş kitlelerin kolay bir biçimde BES’e dahil olmalarını ve ülkemizde tasarruf açığının azaltılmasını sağlayacak önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu uygulama, toplumdaki tasarruf kültürünü canlandırmaya katkı sağlayarak uzun vadeli tasarrufların artırılmasına, bireylerin daha iyi bir gelecek kurmalarına ve Türkiye’nin finansal istikrarına olumlu etki edecektir. Otomatik katılımın, sisteme farkındalığın ve finansal okuryazarlığın artmasına da katkıda bulunarak sektörün bu zamana kadar yakaladığı büyüme hızını daha da artıracağı kanaatindeyiz."

Sektör ortalama yüzde 32 büyüyor

Sektörde son 5 yılda ortalama büyüme oranının yüzde 32 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kurdaş, "Sektör ciddi bir büyüme ivmesi içerisinde. Avrupa pazarında doygunluğa ulaşmış bir sigorta ve emeklilik sektörü olduğu düşünüldüğünde Türkiye pazarı, büyüme hızı,  genç ve dinamik nüfus yapısı ve güçlü mali yapısıyla yabancı sigorta şirketleri açısından cazip fırsatlar barındırıyor. Yüzde 25 oranında bir devlet katkısı, dünyada örneği olmayan bir uygulamadır. Devlet söz konusu katkıyı, bu sistemi teşvik etmek üzere sistem katılımcılarına ve katılmayı düşünenlere bir fırsat olarak veriyor" dedi.

10.8 milyar TL fona ve 854 bin kişiye ulaştık

Meral Eredenk Kurdaş, şöyle devam etti: "AvivaSA olarak, devlet katkısı dahil 10,8 milyar TL ile fon büyüklüğünde sektör lideriyiz. Emeklilik Gözetim Merkezinin 12 Ağustos verilerine göre, katılımcı sayımız 854 bin. Sektör lideri olarak temel amacımız otomatik katılım sonrasında da büyüyen bir ivmeyle sektördeki lider pozisyonumuzu kuvvetlendirmek ve devam ettirmek. Burada bir diğer amacımız ise hayat sigortaları tarafında tüm koruma branşlarında pazar payımızı artırmaktır. "

Kazancın %3'ü katkı

Çalışan katkı payının prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olduğunun altını çizen Kurdaş, "Ancak, bu oranın iki katına kadar artırılması, yüzde 1’e kadar azaltılması veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. İşveren katkısı yoktur. Öte yandan, çalışan adına BES hesabına ödenen katkı payları üzerinden yüzde 25 devlet katkısı da sağlanacak" dedi.

Her yıl 1 milyon katılımcı

Kurdaş, "Bireysel emeklilik sistemi geçtiğimiz birkaç yıla bakıldığında her yıl yaklaşık 1 milyon net yeni katılımcı kazanıyor. 18 yaş altı nüfusa ilişkin kararın ve otomatik katılımın hayata geçmesi durumunda bu noktada yakalanan ivmenin önemli derecede artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: www.aksam.com.tr/ekonomi/bese-otomatik-katilimla-c2tasarruf-kulturu-canlanacak/haber-544183

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları