Değeri Düşen Malların Değerlemesinde Kolaylık

.

Sanal Muhasebe Personeli İle Zaman ve Para Kazanın! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Resmi Gazete’nin 27 Mart 2018 tarihli sayısında yayınlanan 7103 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 278/A maddesi ile bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, takdir komisyonuna başvurulmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve belirlenen imha oranı ile yok edilmesine imkan sağlanmıştır. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Bakanlık yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin usul ve esasları, 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturdu.

Tebliğ ile getirilen uygulamadan yararlanacak ürün grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

* Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi),
* Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak, tereyağı, gibi),
* Yumurta,
* Taze sebze ve meyve,
* Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller,
* İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç ve benzeri emtia.

Görüldüğü üzere tebliğde ve benzeri emtia denilmek suretiyle tebliğde birebir ismi sayılmasa dahi bu sayılan ürünlerle benzerlik taşıyan başka ürünlerin de yararlanmasının önü kapatılmamıştır.

Tebliğde sayılan ürünleri üreten mükellefler için ayrıca belli bir büyüklük de öngörülmüştür. Bu mükellefler başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının 10 milyon TL’nin veya özsermaye büyüklüğünün 5 milyon TL’nin üzerinde olması gerekir.

Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN)

UYGULANACAK USUL

Bu uygulamadan yararlanılması için uygulanacak usulü kısaca özetleyecek olur isek; tebliğde sayılan belgelerle birlikte bakanlığa başvuru yapılacak. Bakanlık bu başvuruları değerlendirerek bir vergi müfettişi tarafından yapılacak inceleme sonucu bir görüş ve öneri raporuna bağlanması sağlanacak. Bu rapora istinaden Gelir İdaresi bünyesinde oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla bir imha oranı tayin edilecek. Belirlenen bu imha oranına göre işletmeler imha işlemlerini yapabilecekler. 

BELGELENDİRME

İmha işleminin belgelendirilmesinde de tebliğde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Normal olarak bu işlemleri şirketler ve imhayı gerçekleştirenlerin zaten belgelendirmeleri ve bu belgeleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklamaları işin gereğidir. 

Bu konu daha önceki dönemlerde de şekli noksanlıklar nedeniyle mükelleflerin mağduriyetine neden olan bir durumdaydı. Çünkü bu işlemlerin takdir komisyonları ile her defasında değerlenmesi fiilen mümkün değildi. Yeni düzenleme ile getirilen uygulama belirtilen ve benzeri sektörlerdeki mükelleflerin imha işlemleri bakımından önemli bir kolaylık sağlamış olacaktır. Elbette ilk tespitlerin yapılması biraz zaman alabilir, ancak bir defa belirleme yapıldıktan sonra uygulamanın devamı daha düzenli yürüyebilecektir. Bu anlamda mükellefleri mağdur eden bir uygulama daha tarihe gömülmüştür. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Osman Arıoğlu - İTO Haber

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları