Doğum sonrası işçilerin kısmi süreli (part-time) çalışma uygulaması henüz yeni bir düzenleme. Bu düzenleme 29.01.2016   tarihli  ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirildi. Getirilen bu düzenleme, anne ve babalara çocuklarına bakacak zaman ayırmalarını sağlayacak. Ayrıntılarını açıklayalım.


Doğum sonrası işçilerin kısmi süreli (part-time) çalışma uygulaması henüz yeni bir düzenleme. Bu düzenleme 29.01.2016   tarihli  ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirildi. Getirilen bu düzenleme, anne ve babalara çocuklarına bakacak zaman ayırmalarını sağlayacak. Ayrıntılarını açıklayalım.

Eşlerden biri talepte bulunabilecek
Kadın işçiye doğum yapması halinde doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni veriliyor. Doğum izinlerinin  bitiminden sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar anne veya babadan birisi kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Bu talep işveren tarafından karşılanacak ve geçerli fesih nedeni sayılmayacak. Anne veya babadan birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak.
İşçi işe iade davası açabilecek
İşveren, işçiye ben senin kısmi süreli çalışmanı istemiyorum, tazminatını al işten çık diyemeyecek. İşveren işçiyi bu sebeple işten çıkarırsa işe iade davasının koşulları varsa işçi işe iade davası açabilecek.  İşe iade davasını işçi kazanırsa, işveren işçiyi işe başlatacak veya en az 4 aylık ücreti tutarında tazminat ve ayrıca 4 aylık ücretini ödeyecek.
Tam zamanlı çalışmaya geri dönme
Doğum sonrası kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirecek.
Evlat edinenler de yararlanacak
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kısmi süreli çalışma hakkından aynen faydalanabilecek.
Hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Henüz yönetmelik çıkmadı.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/dogum-sonrasi-kismisureli-calisma-nasil-yapilacak-667626

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları