Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları ile Bunların Şube ve Temsilcilerince Yapılan Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gider Vergileri Genel Tebliği

Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 91 Seri  No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Genel Tebliğ için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları