Emeklilik için tahsis başvurusunda aranan şartlardan biri de 4/a-SSK emekli olurken işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi beklenir.


Emeklilik için tahsis başvurusunda aranan şartlardan biri de 4/a-SSK emekli olurken işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi beklenir.

Burada 4/b –Bağ-Kur statüsünden aktif prim alınacak mı  ikileminin cevap verilmesi gerekiyordu.

2016/20 sayılı Genelge bu soruya cevap vermiş oldu.

(4/a) kapsamında işten çıkış verildikten sonra tahsis talebinde bulunan ve aynı zamanda (4/b) kapsamında çalışması bulunanların sigortalılıkları

5510/ 4 -1(a/SSK) ve (b/Bağ-Kur) bendi kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 4 -1 (a/SSK) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, 53 üncü madde uyarınca, işten ayrıldığı tarih ile aylığın başladığı tarih arasında 4 -1(b/Bağ-Kur) bendi kapsamında sigortalılığı başlatılmayıp, 6663 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile 29/2/2016 tarihinden itibaren 4 -1(b/Bağ-kur) bendi kapsamında emekli aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kaldırılmıştır.

Bu nedenle 29/2/2016 tarihinden sonraki dönemlerde (4/b) kapsamında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmayacağından;

- (4/a/SSK) bendi kapsamında çalışırken işten ayrılıp aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalılardan (4/b/Bağ-Kur) kapsamında çalışması bulunanların bu çalışmalarından dolayı (4/b/Bağ-Kur) kapsamında sigortalılıkları başlatılmayacaktır.

Örnek 1-

(4/a) kapsamında çalışması bulunan ve 3/3/2016 tarihinde işten ayrılarak 22/3/2016 tarihinde tahsis talebinde bulunan sigortalıya 1/4/2016 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 7/1/2015 tarihinde başlayan ve devam etmekte olan vergi kaydı bulunan sigortalı (A)’ nın vergi kaydına istinaden (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılmayacaktır.

- (4/a) bendi kapsamında çalışırken işten ayrılıp, işinden ayrıldığı aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunmayıp işten ayrıldığı ayı takip eden aylarda tahsis talebinde bulunan sigortalılardan (4/b) kapsamında çalışması bulunanların bu çalışmalarından dolayı (4/a) kapsamında çalıştığı işten çıkış verildiği günü takip eden gün itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 2-

Örnek 1’deki sigortalı (4/a) kapsamında 3/3/2016 tarihinde işten ayrılarak 10/5/2016 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş ve tarafına 1/6/2016 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanmıştır.7/1/2015 tarihinde başlayan ve devam etmekte olan vergi kaydı bulunan sigortalının işten ayrıldığı (3/3/2016) ay içerisinde tahsis talebinde bulunmadığından, (4/a) kapsamında işten ayrıldığı 3/3/2016 tarihini takip eden gün itibariyle (4/3/2016 ) (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır.”

 

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8541

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları