İSTİHDAM  YARATAN EMEKLİ  İŞVERENİN  DESTEKLEME  PRİMİ  ÖDEMESİ  KALDIRILIYOR
2011 Yılından beri anlamsız bir uygulama olan SGDP işverenlerden alınmasına her zaman karşı çıkmıştım.

İSTİHDAM  YARATAN EMEKLİ  İŞVERENİN  DESTEKLEME  PRİMİ  ÖDEMESİ  KALDIRILIYOR
2011 Yılından beri anlamsız bir uygulama olan SGDP işverenlerden alınmasına her zaman karşı çıkmıştım.


(4/b) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş süreler sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

SGDP kimlerden kesilmez?

Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup bu kapsamdaki çalışmaları nedeniyle emekli olanlarla, hizmet akdine tabi çalışması dolayısıyla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların aylıkları kesilmez, bunlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmaz.

Banka ve Borsa Sandık emeklilerinin kendi nam ve hesabına çalışmaları halinde bankalarca aylıklarından SGDP kesilerek  SGK bildirilmektedir.

ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL DENİLDİ

Anayasanın 60 ıncı maddesinde sözü edilen tedbirler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, sosyal ve ekonomik haklar alanında Devlete yüklenen görevlerin, Anayasanın 65 inci maddesinde belirtildiği biçimde mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirilebileceğinden SGDP uygulamasının Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Tüm yukarıda yazılı nedenlere rağmen bu işlemlerin yanlış ve hatalı olduğunu ısrarla savunmuştum.

Her zaman da köşem de yer verdim.

SONUCA ULAŞTIK

Artık emekli olup işveren olanlardan önce 2015/Temmuz ayında %5 kesinti oranı düşürüldü,şimdi yasalaşması halinde tamamı kaldırılacaktır.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7212 21/11/2014 Tarihli yazımızda IV ESNAF ŞURASI BULUNMAZ FIRSAT DEĞERLENDİRİN diyen başlıklı yazımızda işverenlerin sıkıntılarına tercüman olmuştuk.

Esnaf statüsünde olan bir çok işverenin sıkıntısını dile getirmiş,bunun sonucunda bazı düzenlemelere 2015 yılında bazılarına ise 2016 yılında düzenleme yapılarak bu konudaki haklılığımızla yapılan düzenlemelere katkı sağlamış olduk.

5510 SS ve GSS KANUN İLE BİRLİKTE İŞYERİ OLAN EMEKLİ ESNAFI %15 SGDP ÖDEMEK CANINDAN BEZDİRİYOR


5510 sayılı yasadan önce Gelir vergisi mükellefleri ya da sermaye şirketi ortakları hakkında çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesiliyordu.1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen on ikinci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyordu.
Reform yasası ile 1.10.2008’den önce 1479 sayılı yasaya tabi olanlar yada 1479 sayılı yasaya tabi olmadan diğer sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı alanlar gelir vergisi veya sermaye şirketi ortağı olurlarsa 2011 yılından itibaren %15 oranında SGDP ödeyeceklerdir.Ödeyecekleri miktar yılın Ocak ayında 4/1-(b) kapsamındakilere ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacaktır

Esnaf ve Sanatkarlar bu uygulama sonucu elde ettikleri emekli aylıklarında 1.10.2008 tarihinden itibaren bir düşüş olmuştur.%10 kesinti %15 yükselmiş,12.Basamak tutarı olan emekli maaşı esas alınırken 24 basamağa esas olan emekli maaşı miktarı dikkate alınmıştır.
Bu da Bağ-Kur emeklilerinin reel gelirlerinde düşme demektir.
Reform ile A.Ş. kurucu ortakları yönetim kurulunda görev almayıp pay sahibi iseler SGDP ödemekten kurtuldular.

İlk düzenleme 1/07/2015 tarihinde SGDP %10 düşürülmüş oldu.

EMEKLİ OLUP İSTİHDAM YARATAN SGDP ÖDEMEK İSTEMİYOR

İstihdam yaratan, işsizliğin önlenmesine katkısı olan, emekli olup ekonomik hayattan kopmayan işverenlerden SGDP alınmamalıdır.

Bunun anlamı şu idi;

Katma değer yaratıyoruz,üstüne üstlük prim ödüyoruz.

İŞVEREN OLARAK KİMLER SGDP ÖDER?


SGDP  kapsamında bulunan sigortalılar, herhangi bir sigortalılık statüsünden

Ø  SSK,

Ø  Bağ-Kur,

Ø  Emekli Sandığı,

Ø  Banka, Oda vb. sandıklardan

Ø  Yurt Dışı borçlanma ile  emekli olanlar,

4-1(b) kapsamında sigortalılığı gerektirir faaliyete devam eden emeklilerdir. Bunlar kısacana ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek  yada basit usulde gelir vergisi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş’lerin yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarıdır.

3/10/2012 tarihli yazımızda;

Bu durumda olan işverenlerimize devletin sahip çıkması gerektiğini belirtmiş idik.

Asıl bizim isteğimiz emekli olup kenara çekilmeyen üreten,istihdam yaratan emekli işverenlerimizden %15 SGDP artık emekli maaşlarından hiç kesilmemesini istiyorduk.

EMEKLİ İŞVERENİN BİTMEYEN ÇİLESİ SGDP SON VERİLMEZ Mİ?


Emekli çalışanların hayalinde  sahil beldesine yerleşmek ,  kır kahvesinde oturup tavla atmak yada teknesi ile balığa çıkmaktır.Resim yapmak ,  hobi amaçlı güzel sanatlarla ilgilenmek gibi.

Bazı  emeklilerimiz ise aldıkları emekli ikramiyelerini sermaye yaparak işyeri açmışlar.İşyerlerinde işçi çalıştırmak suretiyle istihdam yaratmış vergi mükellefi olmuşlardır.

İşveren konumunda olan emeklilerse, işyerlerini tasfiye etmeden piyasa koşullarına göre ayakta kalma mücadelesi vererek çalışanlarını işsiz bırakmamışlardır.

Kimi emekli ise pazarlarda çeşitli ürünleri alarak satmışlar ve vergi mükellefi olmuştur.

Ortak hedefleri;


Ø  Boş durmamak,

Ø  Üretmek ,

Ø   İstihdam yaratmak,

Ø  Vergi ödemek,

Ø   Ülke ekonomisine katkı da bulunmaktır.

Çalışan, üreten, istihdam yaratan ve vergi veren bu kesimden  SGDP alınmasına  “İstihdam yaratan emekli işverenin prim cezasıdır’’ diyebiliriz.

SONUÇ:

6663 Sayılı Kanun gereğince 5510 sayılı Kanununda yapılan yeni düzenleme ile birlikte(Henüz Resmi gazete yayınlanmadı)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Sigortalı sayılmayanlar

MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;“n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar,”

Sigortalı sayılmayarak ilk adım atılmıştır.

Böylece artık işveren olarak emekli olanlar;

Ø  SSK,

Ø  Bağ-Kur,

Ø  Emekli Sandığı,

Ø  Banka, Oda vb. sandıklardan,

Ø  Yurt Dışı borçlanma ile  emekli olanlar,

4-1(b) kapsamında sigortalılığı gerektirir faaliyete devam eden emeklilerdir.

Bunlar kısacana ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek  yada basit usulde gelir vergisi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş’lerin yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları SGDP ödemeyeceklerdir.

Not:Emekli olup işçi olarak çalışanlar için SGDP ödeyerek çalışmaya devam edecekler......

Kaynak: alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8216

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları