5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirilmiştir.

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirilmiştir.

Son yıllarda TV’ler de bu konuda program yapanlar da oldukça fazla olmasına rağmen,donanımlı program yapanlar ise beş parmaktan az.

Ben her zaman donanımlı program yapan üstatlarımın programlarını gözümü kırmadan seyrederim,arşivlerine bakarım notlar alırım.

Bu üstatların programı katma değer yaratır.

Onlara da buradan teşekkür ediyorum.

Okurumuz  sormuş;

1956 doğumluyum 40 yaşında 1996 yılında ilk defa SSK oldum.1 gün çalıştım.Girdi çıktı yapılmış,prim ödenmemiş.01/01/2000 yılında İlk defa SSK prim ödenmiş.Ben ne zaman emekli olurum?Dava et 56 yaşında emekli ol dediler.Şimdi ne yapacağım?Yol gösterin?Okur.

Burada kişi aslında askerliğini borçlanmasıyla birlikte mahkeme masrafı yapmadan.

15 yıl ve 3600 gün ,55 yaşa bakılarak kaç yaşında emekli olacağına karar verilir.

Oysa okurumuz 60 yaşında askerliğini borçlansın hemen emekli olsun,davaya gerek olmadan.

**

Bağ-Kur Engellisi de erken emekli olur

Bugünlerde özellikle engelli olup ,sakın ola para ile birilerinin işyerinde kendinizi sigortalı olarak göstermeyiniz.Sahte sigortalılıkta hem paranız hem de emekli olacağınız yıllar sekteye uğrar.

İsteğe bağlı prim ödeyenler 4/b sigortalısı sayıldığı için 1/10/2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur statüsünden prim ödeyen engelli(isteğe bağlı) aşağıdaki şartlara göre emekli olur.

İşe başlamadan önce malul (engelli) olanlar

5510 sayılı Kanuna  tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 5510/ 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az 15  yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

4/1-(b) sigortalıları yönünden(isteğe bağlı ödeyenler dahil) ilk defa getirilen bu düzenleme, 2008/Ekim ayı başından sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar için hemen uygulanacaktır.

5510/ 28. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25. maddenin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalıların çalışma gücü kayıp oranları her halükarda % 60 ve üzerinde olduğundan bunlar için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulundan yeni bir derecelendirme istenmeyecektir.

Çalışma gücündeki kayıp oranı % 60’dan az olanlar

Çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan sigortalılardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce veya sonra çalışma gücü kayıp oranının % 60’ın altında olduğu tespit edilenlere, 5510/ 28. maddesinin beşinci fıkrasında yine belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması öngörülmüştür.

Buna göre; SGK tarafından  yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulunca düzenlenen raporlarda oranın % 59 ve daha üzerinde belirlendiği durumlarda da aylığa hak kazanma şartları ve oranı 5510/ 28/5-(a) bendi hükümlerine göre belirlenecektir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8581

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları