ENGELLİ VE  NORMAL  EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK  AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ VE  NORMAL  EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK  AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI

Yaşlılık Sigortası

NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİ OLAN KİŞİ İÇİN

2000 YILI ÖNCESİ YAŞLILIK AYLIĞI

Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60 tır. Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10. derecenin 1. kademesinin karşılığı oran % 59.9, 1. derecenin 10. kademesinin karşılığı oran ise % 50 dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.

Belirlenen oranlar;

Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak, 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir.

ABO hiçbir şekilde % 85 i geçmeyecektir.

2000-2008/EYLÜL DÖNEMİ YAŞLILIK AYLIĞI

Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır.

2008 EKİM SONRASI YAŞLILIK AYLIĞI

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır. Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacaktır.Aylık bağlama oranı % 90 ı geçmeyecektir.

**

ENGELLİ İÇİN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ESASI:

2000 YILI ÖNCESİ YAŞLILIK AYLIĞI

Özel koşullara göre Gösterge Tablosundan bağlanan aylığın oranı % 60 ın altında olmayacaktır. Özel koşullara göre aylığa hak kazananlar için indirim uygulanmayacaktır.

2000-2008/EYLÜL DÖNEMİ YAŞLILIK AYLIĞI

Özel koşullara göre hak kazanılan yaşlılık aylıklarında bu oran % 60 ın altında olamaz.

2008 EKİM SONRASI YAŞLILIK AYLIĞI

Kanunun geçici 10. maddesinin bir ve ikinci fıkralarına göre sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul olan sigortalılar ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalılara bağlanan aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olmayacaktır.

**

NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİLİK

GÖSTERGE

11625

2000-2008/EYLÜL YILLIK KAZANÇ

32.245,26

2008/EKİM ORT.AYLIK KAZANÇ

5.966,50

YIL

GÜN

1999

935

2008/EYLÜL

2709

2008/EKİM

2943

6587

YIL

ABO

1999

63%

2000-2008/EYLÜL

51%

2008/EKİM

36,60%


Erkek sigortalı 55 yaşından küçük…

1999 Kazancı Kısmileştirme ve Güncellenme:105,44 TL.

2000-2008 Eylül Kısmileştirme ve Güncellenen Kazanç:563,61=105,44+563,61=669,04=1.464,51 TL.(A)

2008/Ekim sonrası Kısmileştirme:975,67(B)

A+B=1.464,51+975,67=2.4480,18 TL.2017 Yılı Zammı%4,73=2,555,60 TL.(%4 Ek Ödeme Hariç)

**

ENGELLİ İÇİN AYLIK HESABI

YIL

ABO

1999

63%

2000-2008/EYLÜL

60%

2008/EKİM

36,60%


1999 Kazancı Kısmileştirme ve Güncellenme:105,44 TL.

2000-2008 Eylül Kısmileştirme ve Güncellenen Kazanç:663,07=105,44+663,07=768,51=1.682,22 TL.(A)

2008/Ekim sonrası Kısmileştirme:975,67(B)

A+B=1.682,22+975,67=2.657,89 TL.2017 Yılı Zammı %4=2.783,61 TL.(%4  Ek Ödeme Hariç)

Engelli ABO farkından dolayı=228,01 TL.Fazla maaş bağlanır..

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8721

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları