Zaman zaman işletmelerin hamilelik, askerlik, uzun süreli hastalık, öngörülemeyen geçici iş artışları ve çeşitli nedenlerle uzun süreli istihdam yapılmasına imkan verilmeyen durumlarda iş kapasitesinin korunması, özel istihdam büroları üzerinden geçici iş ilişkisi kapsamında temin edilecek çalışanlarla yerine getirilmesi ihtiyacı vardı.

Zaman zaman işletmelerin hamilelik, askerlik, uzun süreli hastalık, öngörülemeyen geçici iş artışları ve çeşitli nedenlerle uzun süreli istihdam yapılmasına imkan verilmeyen durumlarda iş kapasitesinin korunması, özel istihdam büroları üzerinden geçici iş ilişkisi kapsamında temin edilecek çalışanlarla yerine getirilmesi ihtiyacı vardı.

İşte bu ihtiyacı karşılamak için özel istihdam büroları üzerinden geçici iş ilişkisinin sağlanması, 20.05.2016 tarihinden yürürlüğe giren 6715 Sayılı Kanun’la sağlandı. Yani özel istihdam bürolarının (ÖİB) faaliyette bulunmasına ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almasına imkân sağlandı.

Bu çerçevede uygulamanın usul ve esasları dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile açıklığa kavuşturuldu.

11.10.2016 tarihinde yayınlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğiyle, uygulamanın usul ve esaslar belirlendi. Böylece askere giden, doğum sonrası iznini kullanan personeller yerine, ev hizmetlerinde, mevsimlik tarım işlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı görülen işlerde, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin artması, dönemsellik arz eden iş artışları halinde ÖİB aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulacak.
***
Hangi ÖİB bu ilişkiye taraf olacak?

ÖİB’ler aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilmesi için en önemli iki şartın sağlanması gerekiyor. Bunlardan birincisi İŞKUR’dan ÖİB açma izninin alınması; ikinci ise geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alınmasıdır. Bu iki şartı yerine getiren ÖİB, geçici iş ilişkisi kurabilecek. Ancak gerek ÖİB açma izninin alınmasından gerekse de geçici iş ilişkisi kurma yetkisi başvurusunda İŞKUR’a teminat bedeli verilmesi gerekiyor. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’ne göre bu teminat bedelleri hakkında asgari ücret tutarının katları esas alınmaktadır. Buna göre;

- ÖİB açma izninin teminat bedeli Asgari Ücret X 20; yani 2016 yılı için 1647 TL X 20 = 32 bin 940 TL,

- Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi teminat bedeli ise Asgari X 200; yani 2016 yılı için 1647 TL X 200 = 329 bin 400 TL olarak belirlenmiştir.

Teminat bedelleri, cari yılda geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Yani 2017 yılından bu rakamlar artacaktır.
***
Geçici iş ilişkisi nasıl kurulacak?

Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır.

Sözleşmeye, geçici işçinin Çalışma ve İş Kurumu’ndan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamayacak. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre ise üç ayı geçemeyecek.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/gecici-iscide-yeni-donem/333173

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları