Gelir Vergisi Kanun Tasarısı yenileniyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi ve maliye alanında atılacak yeni adımlar ile bütçeye yönelik performans değerlendirmesini Dünya’ya açıkladı. 

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı yenileniyor

"Şu anda Gelir Vergisi Kanunumuz Plan Bütçe Komisyonu alt komisyonunda. Biz bu tasarıyla ilgili birçok değişiklikler yapmak istiyoruz. Alt komisyonda değişiklikleri yapmak yerine, Pazartesi günü (12 Haziran) İnşallah Bakanlar Kuruluna yeni bir Gelir Vergisi Kanunu göndereceğiz. Yeni bir Gelir Vergisi Kanunu Tasarısını TBMM’ye sevk edeceğiz. Üç ana yapı değişikliği var. Kanunun yapısı değişiyor. Kişilerin kazançları üzerinden alınan vergileri düzenleyen Gelir Vergisi hükümlerini, bir kitapta, kurum kazançları üzerinden aldığımız vergileri düzenleyen hükümleri bir kitapta düzenliyoruz. Bir de ortak hükümler dediğimiz bölümler var. Onları da 2 ayrı bölümde düzenliyoruz. 4 kitaptan oluşan bir Gelir Vergisi Kanunu olacak. Bu uygulayıcılar için daha kolay bir yapı olacak. Madde sayısı biraz artıyor. Önceki tasarı 90 madde civarındaydı. Yeni tasarı 110 madde civarında olması lazım. Kentsel rantlar bu kanunda yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kanun çalışmalarını yürüttü. Bu çerçevede Bakanlığımız bir noktada tekrar getirirse tekrar çalışmalar yapılması gerekir."

İngiliz modeli KDV için ağustosa kadar öneri toplanacak

“KDV kanununu baştan aşağı yeniden düzenleme söz konusu. Çalışma devam ediyor. Ortaya bir ürün çıktığını söylemem mümkün değil. Gelir İdaresi Başkanlığımız diğer ülke örneklerine de bakarak (İngiltere) çalışıyor. Sivil toplum örgütleri de çalışıyor. Temmuz-ağustos ayları içinde herkesin getirip çalışmalarını masanın üstüne koyması, bizim o çalışmaları derleyip toparlamamız, ondan sonra da ete kemiğe bürünen bir kanun çalışmasına dönüştürmemiz lazım. Kendimize üç aylık bir zaman biçmiştik, o takvim işliyor. STÖ’lere teşekkür ediyorum, rica ettim, öneri bekliyoruz. Biz diğer ülke örneklerine bakıyoruz. KDV kanununu, yatırımın, üretimin önünde engel olmaktan çıkaracak bir hedef koyduk kendimize. Bu hedefi realize etmek için ne tür değişiklikler getirebiliriz onun arayışı içindeyiz. Hemen şunu yapıyoruz dememiz yanlış olur. Amaçlarımızı baştan koyduk, beklentileri biliyoruz. Diğer yandan KDV önemli bir gelir kaynağı. Bu gelir kaynağının hassasiyetini de dikkate almak zorundayız. Bütün bunları dikkate alan çalışmayı tamamlayacağız.

Gelişmelere de model olacak maliye politikası

Darbe girişimi, terör operasyonları, sınır dışı operasyonlar, Suriyeli misafi rler, Güneydoğu’da bazı bölgelerimizin terör nedeniyle yeniden inşaası gibi son 1 yılda yaşadığımız yüksek maliyetli sıkıntılara rağmen, bütçe açığının 2016’da yüzde 1.1’de, hedefi n de altında kalması kayda değer bir başarıdır... Yaşadıklarımızın beklentileri olumsuz etkilemesi nedeniyle ekonomide gerçekleşen daralma ve durgunluğun aşılamaması, çok daha büyük maliyetlere kapı aralayacakken KGF ve KOSGEB desteklerinin bir maliye politikası olarak devreye alınması ve son iki ayda yaşanan gerçekleşmeler diğer bir başarı hikayesidir... Bakan Ağbal ile yapılanları ve yapılacakları konuşurken, KGF aracılığı ile verilen desteklere gelen eleştirileri de yanıtlamasını istedik...

'Atıl kaynakları harekete geçireceğiz'

►Mevcut OVP’de 2018’den itibaren bütçe açığını düşürmeye yönelik mali yaklaşım belirlenmişti bu karar devam edecek mi?

Eylül ayı geldiğinde 2018- 2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık OVP’yi bütçe dengelerini daha olumlu noktaya getiren bir yaklaşımla açıklamak istiyoruz. Bir yandan ülkenin ihtiyacı olan yatırımları belki de artırarak devam ettireceğiz. Cari harcamaları başta olmak üzere tasarruf edilebilecek yerlerde tasarruf edeceğiz.

Daha fazla kaynak, gelir üreteceğiz. Bunu vatandaşa yük olarak değil, atıl kaynakları harekete geçireceğiz, ekonomiye kazandırılabilecek varlıkları harekete getireceğiz. Harcama tarafına geldiğimizde, yatırım, üretim, özel sektörü destekleyen, reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz. Reel sektörü mutlaka ve mutlaka desteklememiz lazım. Yatırımdan tasarruf olmaz.

"Önlemlerin bütçeye etkisi ilk hesaplanandan daha düşük olacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomik önlem paketinin ilk hesaplardan daha düşük yük getireceğini vurguladı. Ağbal, güncellenen hesapları kalem kalem açıkladı.

Hazine destekli kredi garanti programı: Görünüşte bir bankacılık uygulaması gibi olsa da esasında maliye politikası tedbiridir. Bankaların kredi kullanımından doğabilecek yüzde 7’ye kadar olan riskin tamamını sağlama taahhüdü verdik. İlk hesaplamada yıllara yayılan biçimde 18 milyar TL, 2017 için ise 4 milyar TL yük hesapladık. Şu anda gelinen noktada 2017 için 700 milyon TL yük tahmin ediyoruz. Tahsili gecikmiş alacak oranı ortalamada yüzde 3,2, KOBİ’lerde yüzde 4,5-5 aralığında Bizim programımız ise yüzde 7’ye kadar oluşturuldu. Ben inanıyorum ki maliyeti daha da düşük kalacak.

►KOSGEB kredi programı: KOBİ’lerin ciddi anlamda krediye erişim ile ilgili sıkıntısı vardı. KOSGEB üzerinden yaklaşık 470 bin işletmeye, 11 milyar TL’lik kredi paketi açtık. Bu da arz yanlısı bir uygulama. Toplam maliyet 2,5 milyar TL, 2017 için 800 milyon TL yük hesaplamıştık. Şu anda 500-600 milyon TL dolayında 2017 yükü tahmin ediyoruz.

►Vergi gelirleri: Rahatlıkla söyleyebiliyorum, 2017 yılında vergi gelirleri bütçe hedefi nin üstünde olacak. Özellikle dolaylı vergiler ekonomideki gelişmelere bağlı olarak bütçeye katkı verecek.

►Sektörel teşvikler: Sektörel vergi indirimleri yaptık. Eylül ayı sonu itibariyle bu vergi indirimleri devre dışı kalacak. Herhangi bir şekilde bunları uzatma planımız yok. Bunlar devre dışı kaldığı için sonraki aylarda vergi gelirlerim artacak, sonraki yılların bütçelerini de etkilemeyecek.

►Sosyal güvenlik primleri: Ocak-Şubat- Mart aylarındaki 9 milyar TL’lik sosyal güvenlik primleri, Ekim-Kasım-Aralık ayında tahsil edilecek

►Kamu alacak yapılandırması: 2017 yılında bütçede öngördüğümüz yeniden yapılandırma geliri 1,5 milyar TL’ydi. Şu anda 5,5 milyar TL’deyiz. Haziranın başındayız daha. Yeni bir yeniden yapılandırma kanunu var, 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 dönemini kapsıyor. Yine kampanya yapacağız. İnanıyorum ki yeniden yapılandırma kanunundan sonraki aylarda da ciddi gelir gelecek.

Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları