GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ

Okurum %100 engellinin bir yakını haklı olarak feryat ediyor.Bu emekli aylığıyla nasıl geçinecek diyor.


GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ

Okurum %100 engellinin bir yakını haklı olarak feryat ediyor.Bu emekli aylığıyla nasıl geçinecek diyor.

2001 yılında ilk defa sigortalı olmuş.Gün ve SGK esas matrahlarına baktığımızda sonuç elbette bizi de üzdü.

2000-2008 Eylül Dönemi 780 gün.

2008/Ekim-Günümüze 2820 gün .

Toplam da 3600 gün.

 

SİGORTALILIK SÜRESİNİN  BAŞLANGICI

I.DERECE SAKAT

Sigortalılık

Gün

Süresi

Sayısı

07/08/2000 - 06/08/2003

15

3600

 

Çalışmalar asgari ücretli olduğundan alt sınır aylık kontrolü yapılarak yaklaşık olarak bulunmuştur.

1 Ocak 2000 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arası prim ödemesine karşılık gelen aylık bağlama oranı ABO2 % 60’dır.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra da prim ödemesi olan vergi indirim belgesi sahibi engelli sigortalı için aylık bağlama oranı ABO3 % 30’dan az olamaz. (5510, geçici md. 10/IV)

Her yıl için 82. maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz.

Engelli sigortalılar yaşlılık aylığı miktarı açısından da sağlıklı bireylere göre ayrıcalıklı tutularak özel koruma altına alındığından engelli sigortalılara bağlanacak yaşlılık aylığı yüksek olmaktadır.

2000 ila 2008/Eylül arasında aylık bağlama oranı %60 olsa da alt sınır aylığı kontrolü yapılarak ,kısmileştirilmiş güncelleme yapılarak  228,13 TL. bulunmuştur.

2008/Ekim ve sonrası alt sınır aylığı kontrolü yapılarak (bakmakla yükümlüsü var) kısmileştirme yaparsak 382,26 TL.

228,13+382,26 TL.=610,39 TL.

2016 Yılı %3,86+100+%3,63+%5 ek ödeme=798,63 TL.

Olarak bulunmuştur.

Engelli kişi şayet geçinemediğini iddia etmesi halinde ;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa eklenen ;

‘’Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır ‘’denilmiştir.

Yukarıdaki kişi evli olup hane geliri kavramı esas alındığında 1.177/3=392,33 TL. az bulunması halinde 3294 sayılı Kanun hükümlerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfının yardımlarından yararlanabilecektir.

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8660

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları