Hangi öğrenciler GSS primi ödemeyecek?


Genel sağlık sigortası zorunluluğunun başladığı 1.1.2012 tarihinden bu yana 4 yılı aşkın bir süre geçmiş. Dolayısıyla artık, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşlarımız zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.


 

Hangi öğrenciler GSS primi ödemeyecek?

Genel sağlık sigortası zorunluluğunun başladığı 1.1.2012 tarihinden bu yana 4 yılı aşkın bir süre geçmiş. Dolayısıyla artık, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşlarımız zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Özellikle öğrencilerin okul bitiminde gelir testine girmemelerinden dolayı büyük mağduriyetler yaşanmaktaydı. 10.02.2016 tarihinden yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanun öncesinde mezun olan öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasında sağlıktan yaralanabilmeleri için gün sınırı bulunmaktaydı. Bu sebeple, öğrenciler mezun olduktan sonra, dilediği işi bulana kadar yahut yükseköğrenime başlayana kadar, genel sağlık sigortası kapsamına kendi üzerilerinden girmekte ve borç ortaya çıkmaktaydı. İşte, 6663 sayılı Kanun'la yapılan düzenleme ile 10.02.2016 tarihinden itibaren yapılan düzenleme ile öğrencilerimiz mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve genel sağlık sigortası borcu tahakkuk etmeyecektir.

Yeni düzenlemeye göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Dolayısıyla bu kapsamdaki mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanacak kişinin kendisinin veya üzerinden sağlık yardımı alacağı genel sağlık sigortalısının prim borcunun olup olmadığına bakılmayacaktır. Ancak dikkat edilmelidir ki, lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar için 20 yaş, yükseköğretim mezunları için ise 25 yaş sınırı devam etmektedir.

Uygulama belirlenirken, mezuniyet tarihleri açısından kategorize etmekte fayda bulunuyor.

1- 10.02.2016 tarihi itibariyle mezun olanların sağlık hizmetlerinden yararlanması

10.02.2016 tarihinden sonra lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlarsa, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi veya hak sahibi olarak ölüm/gelir aylığı alan kişi kapsamında olmamaları halinde, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren 2 yıl süreyle, 25 yaşını aşmamak koşuluyla, sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

2- 10.02.2016 tarihinden önce mezun olanların sağlık hizmetlerinden yararlanması

10.02.2016 tarihinden önce henüz iki yıllık süreyi doldurmayanlar için, mezuniyet tarihini takip eden günden itibaren (Lise mezunları için 120 gün hesaba dâhil edilerek) iki yıllık sürenin hesabı yapılacaktır. Bu kapsamda olanlar 10.02.2016 sonrasından kalan iki yıllık süre kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetinden faydalandırılacaktır.

Kaynak: http://www.dunya.com/hangi-ogrenciler-gss-primi-odemeyecek-163476yy.htm

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları